The auction will start on 14.04.2023

Auction 111. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46268

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
20 000 PLN
46269

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
SOLD
46270

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
270 PLN
SOLD
46271

1943 Oflag IID - formularz delegatury Francuskiego Czerwonego Krzyża na Bliskim Wschodzie (część na odpowiedź) przesłany 17.6 z obozu do centrali w Genewie, na odwrocie stempelek cenzury francuskiej w Bejrucie, na froncie stempelek cenzora obozowego nr.11 i stempelek wpływu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z numeratorem i datą "2858* 21 JUIN 1943"; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
46272

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
46273

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
SOLD
46274

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
900 PLN
46275

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
46276

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
46277

1944 Święto Morza, seria kasowana na liniowanym pionowo papierze listowym (Fi.450.-), gwarancja.

Fi.9-11
420 PLN
46278

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie (Fi.600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.9-11
700 PLN
46279

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
350 PLN
46280

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
40 PLN
46281

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
50 PLN
SOLD
46282

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
300 PLN
46283

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
46284

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
80 PLN
SOLD
46285

1944 Herby miast, seria czysta w pięknych marginesowych czworoblokach, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
800 PLN
46286

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
100 PLN
SOLD
46287

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
46288

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
60 PLN
46289

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
80 PLN
46290

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, dwa jednostronnie cięte czyste marginesowe znaczki za 30 gr. w skrajnie jasnym i ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.22
200 PLN
46291

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
160 PLN
SOLD
46292

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
180 PLN
46293

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
46294

1944 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
46295

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
46296

1944 całostka ilustrowana ze stemplami okolicznościowymi, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.Cp10
200 PLN
46297

1944 Syrena - SUCHE TŁOCZENIE NAPISU "POCZTÓWKA" - karta obozu IIE z czerwonobrązowym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze jasnoszarożółtawym z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" z niespotykaną usterką - dodatkowym suchym tłoczeniem napisu "POCZTÓWKA" wykonanym właściwą matrycą drukarską poniżej i lekko ukośnie w stosunku do prawidłowo wydrukowanego napisu "POCZTÓWKA"; opis - w/g klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.); idealny stan zachowania; gwarancja i opis (17IIB) Schmutz.

Fi.Cp17IIB
1 600 PLN
46298

1944 Dni Morza, karta pocztowa ze szczątkowym podwójnym drukiem znaku opłaty, szczególnie mocno widocznym w jego dolnej części (napis OBOZU), nieopisany do tej pory błąd; bardzo dobry stan zachowania (u dołu karty naturalna inkluzja w papierze); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19
300 PLN
46299

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20x
360 PLN
46300

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20y
300 PLN
46301

1944 całostka z obiegu obozowego, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp22
90 PLN
46302

1944 Herby miast, zestaw 4 kart z obiegu: Wilno + 3 Kraków z różnymi kolorami znaku opłaty (brunatnym, oliwkowym, szarym); bardzo dobry/ dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp22a, 24, 25, 26
500 PLN
46303

1944 herby miast, całostka grzecznościowo ostemplowana, na odwrocie gwarancja Schmutz.

Fi.Cp24
30 PLN
46304

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, datowana 23.XII, znak opłaty skasowany trzywierszowym stempelkiem okolicznościowym "Gross Born/ Wigilia 1944 roku/ Of.Obóz II/D", który według Józefa Machowskiego - autora fundamentalnego opracowania dotyczącego poczt w polskich obozach jenieckich - stosowano w ciągu kilku zaledwie godzin!!! bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp25
200 PLN
46305

1944 herby miast, całostka grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp26
25 PLN
46306

1944 Święto artylerii, karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
350 PLN
46307

1944 święto artylerii, całostka z zaproszeniem na obchody święta barbórkowego, gwarancja.

Fi.Cp27
300 PLN