The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 111. PoW Murnau camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46223

1941 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 124x95 mm przedstawiające oficerów najstarszych stopniem w obozie, w tym generała; na odwrocie stempelek "Kommandantur Murnau/ Kantinenverwaltung"; minimalnie słabszy stan zachowania (fotografia przycięta, ślady szpilek).


160 PLN
46224

1942 Budynek obozowy, zestaw trzech ciekawych fałszerstw znaczka za 10 f. na białym gładkim średnim, żółtobrunatnym szorstkim średnim i żółtobrunatnym gładkim cienkim papierze, ciekawy materiał badawczy.

Fi.1 FFi
200 PLN
46225

1942 Budynek obozowy, znaczek za 10 f. w kolorze szarym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (Fi.280.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ayC
240 PLN
46226

1942 Budynek obozowy, znaczek za 10 f. w kolorze szarym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, wyjęty z albumiku obozowego ze śladem po wlepieniu wzdłuż górnego marginesu, poza tym ładnny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.1ayC
140 PLN
SOLD
46227

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze szarym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (Fi.280.-), z marginesem po prawej, zachowany z pełnym oryginalnym gomowaniemia, gwarancja i oznaczenie krawczyk

Fi.1ayC
260 PLN
46228

1942 Druty, seria w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1150.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.2-3ay1C
900 PLN
46229

1942 Druty, seria czysta w jasnych odcieniach, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1400.-), małe zmatowienia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.2-3ay1C
670 PLN
SOLD
46230

1942 Druty, seria czysta w kolorach niebieskim i zielonym, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim (Fi.1400.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2-3ay1C
1 400 PLN
46231

1942 Druty, jednostronnie cięty czysty znaczek za10 f. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim gumowanym średnim, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2by1C
360 PLN
SOLD
46232

1942 druty, gwarancja i oznaczenie Wiatrowski.

Fi.3by1C
700 PLN
46233

1942 Trąbka pocztowa, seria na papierze białym gładkim grubym (Fi.580.-), gwarancja Schmutz.

Fi.4a-5xC
450 PLN
SOLD
46234

1942 Trąbka pocztowa, seria znaczków kasowanych na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (Fi.380.-), gwarancja Perzyński, oba Schmutz.

Fi.4a-5y1C
340 PLN
SOLD
46235

1942 Trąbka pocztowa, bardzo rzadki na korespondencji cięty znaczek za 15 f. w kolorze brunatnym na szarym gąbczastym średnim papierze gazetowym (nakład 140 szt.), ilustrowana pocztówka świąteczna, gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.4ay2A
1 500 PLN
46236

1942 Wystawa Rybacka, kasowany znaczek cięty za 15 f. w bardzo rzadkim odcieniu czerwonobrunatnym na szarym gąbczastym gazetowym papierze, jest on grubszy niż typowy y3, ma grubość 0,11 mm, jest mu bliżej do y2, gdzie ze względu na kolor i brak gładzi też byłby nietypowy (kilka z nakładu 64 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6ay3A
2 400 PLN
46237

1942 Wystawa rybacka, kasowany znaczek za 15 f. w kolorze brązowym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

Fi.6by1C
180 PLN
46238

1942 Wystawa Rybacka, gwarancja Walisch.

Fi.6by1C
120 PLN
46239

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorze brunatnym na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7by1C
320 PLN
46240

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 104x148 mm przedstawiające sceny z "Pastorałki" Leona Schillera wystawianej w Teatrze Obozowym, na odwrocie późniejsze kolorowe napisy; minimalnie słabszy stan zachowania (otwory po szpilkach lub pinezkach).


120 PLN
46241

1943 Góry, jednostronnie cięty znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim z lekko odbitą liniaturą na odwrocie, gwarancja Schmutz.

Fi.8IIayC
160 PLN
46242

1943 Góry, obie odmiany koloru ciemnozielona i jasnozielona znaczka za 20 f. na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8IIayC, byC
360 PLN
46243

1943 Menażka, nacinany znaczek za 10 f w bardzo rzadkim odcieniu ciemnoszarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, na karcie wysłanej 24.XII.43, napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) i liniatura z linią pionową i trzema liniami poziomymi; znaczek unieważniony kasownikiem dwuobrączkowym z napisem MURNAU u góry, OFL. VIIA u dołu, z dopisana datą 24.XII.43; poza lekkimi przebarwieniami walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis.

Fi.10y1C
700 PLN
46244

1943 menażka, kartka obiegowa z życzeniami noworocznymi wysłana 31.12.43, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i oznaczenie.

Fi.10y1C
1 200 PLN
SOLD
46245

1943 50. gonitwa Towarzystwa Wyścigów Konnych, znaczek za 20 f. w kolorze szaroniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, najrzadsza odmiana i w dodatku z dwóch stron cięta (nakład kilka z 264 szt.), gwarancja i opis.

Fi.11by
370 PLN
SOLD
46246

1944 kraty, próba znaczka w kolorze szarym na papierze białym gładkim grubym nie występującym na znaczkach definitywnych, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12P
2 400 PLN
46247

1944 Kraty, kasowany znaczek za 50 f. w kolorze niebieskim na papierze białym gładkim grubym, słabiej odbita góra znaczka jest jasnoniebieska, na tym papierze odmiana niebieska nie jest katalogowana, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.12ax
180 PLN
SOLD
46248

1944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze niebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (część z nakładu 186 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.12by
180 PLN
46249

1944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (część z nakładu 186 szt.), gwarancja i opis.

Fi.12by
200 PLN
46250

1944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (część z nakładu 186 szt.), z przodu przebarwienia, od strony gumy całkiem ładny, gwarancja i opis.

Fi.12by
80 PLN
46251

1944 kościół w Miechowie, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.13yC
200 PLN
46252

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, dwa znaczki za 1+1 mk., na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, pierwszy w kolorze ciemnoniebieskim z tłem żółtopomarańczowym, a drugi czterokolorowy jasnoniebieski, zielony, czerwony (krzyż) i żółty (tło), to efekt kolejności druku - najpierw niebieski rysunek, a potem żółte tło - widać to najlepiej na zielonych dachach i nad górnym napisem, gwarancja Schmutz.

Fi.13yC (ba, ad)
800 PLN
46253

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, piękny i unikalny czworoblok znaczków za 1+1 mk. z pomarańczowym tłem na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, dolne znaczki jednostronnie cięte - co ciekawe arkusz nacinano przed drukiem, a potem drukowano znaczki na wyznaczonych przez nacinanie polach, w tym przypadku rząd znaczków powyżej tego czworobloku musiał być znacznie odsunięty; na ogół centrowano znaczki starannie i tak duże przesunięcia oraz braki nacinania są rzadkie, dodatkowo znaczne różnice odcienia dachu kościoła (aż po zielony) gwarancja i opis.

Fi.13yC (ba do bc)
2 000 PLN
46254

1944 rocznica Powstania Listopadowego, niekatalogowana próba znaczka w barach czarnej i bladoczerwonej całkowicie odmiennej od barw definitywnych, wykonano pojedyncze próby w różnych kolorach, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.14P
3 800 PLN
46255

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, znaczek za 2 mk. na papierze białym gładkim grubym, gwarancja.

Fi.14x2C
200 PLN
46256

1944 Rocznica Powstania Listopadowego, znaczek za 2 mk. na papierze białym gładkim grubym, ma bardzo duże marginesy wokół rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.14x2C
300 PLN
46257

1944 Festiwal Muzyki, znaczek za 1 mk. z żółtopomarańczowymym tłem na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Kalawski, Schmutz.

Fi.15x2C
270 PLN
46258

1944 Kraty, rzadka całostka ze znakiem opłaty w barwie oliwkowoszarej z tekstem typu IV na odwrocie z obiegu pocztowego.

Fi.Cp11IV
3 800 PLN
46259

1944 Kraty, karta pocztowa ze znakiem opłaty w kolorze szaroczarnym z poświatą granatu na papierze białym bibulastym (f) obustronnie porowatym łatwo chłonącym rozcieńczalnik farb (olej) - stąd lekkie prześwitywanie ilustracji; format 98x66 mm; napis POCZTÓWKA typu N3 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) o długości 51 mm, widoczna liniatura adresowa linia pionowa i trzy poziome; na rewersie ilustracja z napisem ALLELUJA w kolorze oliwkowoszarym; zbiorczy opis cech - IIfN3; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 8.1; spośród w sumie 600 kart tylko około 25 szt. miało na rewersie ilustrację z napisem ALLELUJA (w tym kilka w takiej wersji) - odpowiednia adnotacja na froncie pod napisem POCZTÓWKA; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp11IV - II f N3
6 000 PLN
46260

1944 Kury, kasowany znaczek dopłaty w kolorze niebieskim (Fi.120.-), gwarancja.

Fi.D1a
100 PLN
46261

1944 Kury, czysty znaczek dopłaty w kolorze niebieskim z obróconym rysunkiem, gwarancja.

Fi.D1a
180 PLN
46262

1944 Kury, czworoblok znaczków dopłaty w kolorze niebieskim (Fi.600.-), gwarancja.

Fi.D1a
560 PLN