The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45826

1934 "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinskoj Wsiesojuz. Stroj. Komb. (Szaliński Wszechzwiązkowy Kombinat Budowlany), dofrankowana ilustrowana koperta wysłana 14.09 z łagru do Tallina; więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
45827

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, datownik moskiewskiego urzędu dla przesyłek zagranicznych z 25.VI, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
45828

1940 Gusen (Mauthausen) - niemiecki obóz koncentracyjny, pokwitowanie przekazu pieniężnego dla więźnia obozu.


120 PLN
45829

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
45830

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


380 PLN
45831

1941-44 Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.


3 000 PLN
45832

1941 Spandau - niemieckie więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA wysłana 10.9 przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień - Spandau, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; datownik nadawczy z usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego z numerem 8, adnotacje cenzury więziennej; zachowane egzemplarze korespondencji do więzienia należą do bardzo rzadkich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.


500 PLN
45833

1941 KL Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285 wysłana 20.XI z obozu do miejscowości Kiełpiny (Kölpin), znaczek unieważniony datownikiem SANKT GEORG an der GUSEN, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L.M,/Gusen zensiert"; całość w dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie przebarwienia); z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
45834

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Obwód swierdłowski) do Lwowa; datownik odbiorczy urzędu Lwów 10 z wyróżnikiem "Б"; znamienny fragment tekstu: "... paczka [-] po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic."; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
45835

1941 obóz koncentracyjny KL Birkenau (Auschwitz II) Oświęcim II - Brzezinka - niemiecki obóz koncentracyjny, list wysłana 1.5.41 z obozu do Królewskiej Huty; czerwony w ramce trzywierszowy stempel cenzury z parafką cenzora; koperta w słabszym stanie zachowania ze śladami po archiwizacji.


200 PLN
45836

1941 Gusen (Mauthausen) - niemiecki obóz koncentracyjny, pokwitowanie przekazu pieniężnego dla więźnia obozu.


120 PLN
45837

1941 obóz koncentracyjny KL Birkenau (Auschwitz II) Oświęcim II - Brzezinka, list wysłany 20.10.41 z obozu do Częstochowy, czerwony trzywierszowy stempel cenzury w ramce z parafką cenzora, w kopercie list na formularzu obozowym z tym samym stemplem cenzora, dodatkowo zdjęcie obozowe nadawcy listu - kopia z archiwum obozu.


400 PLN
45838

1941 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285, wysłana 9.1.41 z obozu do Korczyna, ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury na kopercie i liście na formularzu obozowym, bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
45839

1941 deportowani Polacy z Kresów Wschodnich do Kazachstanu, karta wysłana z Semipałatyńska do Tłumacza przez Polaków wysiedlonych do Kazachstanu, stempel odbiorczy radziecki stosowany na terenach anektowanych przez ZSRR po 17 września 1939 roku.


200 PLN
45840

1941 Joszkar Ola - kompleks obozowy " Temnikowskie Łagiera" gdzie większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym, kartka sowiecka wysłana z łagru na pocztę polową 747 - Armia Berlinka, na uwagę zasługuje znak cenzury sowieckiej, pomimo wnikliwej cenzury stemple przystawiano bardzo rzadko.


200 PLN
45841

1942 Wołogda - sowieckie więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony - przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); stempelek cenzury nr.123, datownik odbiorczy 5.11; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.


300 PLN
45842

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
45843

1942 list poczty polowej z Popowa Kościelnego koło Wągrowca, rzadkie kasowanie stemplem małej agencji pocztowej adresowaną na front do poczty polowej.


140 PLN
45844

1942 PAWIAK, kartka wysłana z więzienia na Pawiaku 25.06.42 przez więźnia do rodziny, w adresie nadawcy podano numer skrytki pocztowej więzienia (Postfach 494) w urzędzie pocztowym Warszawa C1, bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
45845

1942 Pawiak, kartka wysłana z więzienia 31.03.42 do rodziny osadzonego w Warszawie, pomimo zagięcia dobry stan zachowania, rzadkie.


250 PLN
45846

1943 Majdanek, kartka z obozu koncentracyjnego Lublin Waffen SS Majdanek wysłana 21.10.43 do Kamienia, kartka z treścią co rzadko spotykane, można było wysyłać wyłącznie potwierdzenia otrzymania paczki. Unikalny tekst przepuszczony przez cenzurę.


750 PLN
SOLD
45847

1943 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka od więźnia przez PCK w Lublinie nadana 31.12.43 do Bukowa z informacją o otrzymaniu paczki, cenzura obozu nr 4, kartka w dobrym stanie zachowania, gwarancja Pelczar.


800 PLN
45848

1944 folwark Dyhrnhof - niemiecki obóz pracy przymusowej w okolicach Wrocławia, karta pocztowa z obozu wysłana 24.12 z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.


Mi.P314II 
100 PLN
45849

1944 Klösterle an der Eger (Klášterec nad Ohří) - niemiecki obóz pracy dla Francuzów w tzw."Kraju Sudeckim", karta pocztowa wysłana 5.6 z obozu do miejscowości Sousceyrac, adres nadawcy" Franzosen Lager I F.A.", dodatkowy stempelek "Lager I.F. Klösterle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


160 PLN
45850

1944 niemiecki obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.12 z Poznania.


100 PLN
45851

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa datowana 26.VI wysłana z domu inwalidów w miejscowości Siemigrodnaja (Семигродная) do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek w miejscu nadania unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, wirnik odbiorczy na froncie przesyłki kasujący dodatkowo znaczek; lakoniczna, ale przejmująca treść.


200 PLN
45852

1944 Wesenberg, niemiecki obóz pracy (Gemeinschaftslager) - karta pocztowa do obozu wysłana 20.11 z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
45853

1944 Oflag IID - kompletna podwójna karta wysłana 11.10 z oflagu do obozu pracy przymusowej Gębice pod Czarnkowem (Lager 81 Gembitz-Schloss Scharnikau), przesyłka z powodu likwidacji obozu niedoręczona i po opatrzeniu jej stempelkiem "Zurück" z dopisaną datą 16/10 zwrócona do nadawcy; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "No" od nazwiska "Nowak", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.20; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
45854

1944 Auslanderlager 3 Berlin-Friedenau, Kaiser Allee 86/89 - niemiecki obóz pracy dla przymusowych robotników cudzoziemskich w zakładach "Askania Werke", karta (część na odpowiedź) Oflagu VIB - wysłana 15.9 z Berlina do obozu jenieckiego, stempelek cenzora nr.1; robotnicy przymusowi pracowali przy produkcji m.in. autopilotów, sterowników i urządzeń sterowych dla pierwszych na świecie, produkowanych seryjnie, odrzutowych samolotów myśliwskich Messerschmitt Me262 oraz pocisków rakietowych V1 i V2; rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
45855

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
45856

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
45857

1944 KL Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0264) wysłana z obozu do Tomaszowa, frankatura mechaniczna odciśnięta 25 2 w Hamburgu, stempelek cenzury z parafką cenzora, na odwrocie stempelek informacyjny "Sämtliche Post nur in deutscher Sprache zulässig" (pisać wyłącznie po niemiecku); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


700 PLN
45858

1944 Auschwitz Buna, list na listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz - Buna 10.8.44 do Niemiec, Buna był podobozem obozu w Auschwitz usytuowany przy fabryce gumy syntetycznej niemieckiego koncernu IG Farben gdzie kierowano do niewolniczej pracy jeńców z obozu w Auschwitz, wycięty znaczek, stempel cenzora "Geprüft / 2/ A.L. Buna", niezwykle rzadkie.


600 PLN
45859

1944 Dachau - Saulgau, podobóz funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez obóz przeszło około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 28.10.44 z obozu do Włodowic, na odwrocie stempel obozu "Konzentrazionslager / Dachau / Arbeitslager / -Saulgau-", oderwany znaczek, słabszy stan zachowania.


500 PLN
45860

1944 żydowski obóz pracy w Lissa (Leszno), kartka z podobozu pracy Lissa Grune podległego gettu w Litzmanstadt (Łódź) do Rawicza.


600 PLN
45861

1944 Stutthof, sekretnik wysłany z obozu nadany 17.07.43 do Warszawy, wewnątrz stempel cenzury obozu.


580 PLN
45862

1945 korespondencja między niemieckimi obozami pracy, karta pocztowa wysłana 12.2 "z robót" w miejscowości Osterode an Harz do obozu Gemeinschaftslager "Schwarzer Weg" w Lipsku; słabszy stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
45863

1945 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), przekaz pieniężny na kwotę 200 rubli wysłany 26.I ze Lwowa do miejscowości Borowskoje; datownik nadawczy na odwrocie.


80 PLN
45864

1945 kartka obozu pracy "obóz namiotowy" (Zeltlager) z Grudziądza 5.1.45 do Wesenburg w Meklenburgii do obozu pracy przymusowej.


180 PLN
45865

1945 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 1.9 z domu inwalidów w miejscowości Wierchnieuralsk (Верхне-Yральск) do Stanisławowa, treść dotycząca powrotu do Polski, cenzura wojskowa; stan zachowania typowy dla przesyłek "ze wschodu".


150 PLN