The new auction will start soon

Auction 111. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
50223

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Lwowa do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 77 z Liska.

Fi.(59) Pd2
350 PLN
50224

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd1
400 PLN
50225

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Brzozowa do Bobowej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd11
450 PLN
50226

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Kolbuszowej do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
500 PLN
50227

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
50228

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
50229

1919 porto lokalne BORYSŁAW, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd3, Pd6
250 PLN
50230

1919 porto lokalne BORZĘCIN, miejscowy przekaz pieniężny z Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
500 PLN
50231

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Zamościa do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd6
500 PLN
50232

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Frysztatu do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd4, Pd6
600 PLN
50233

1919 porto lokalne BRZEŻANY, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
300 PLN
50234

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Łodzi do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
50235

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Lwowa do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
50236

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
50237

1919 porto lokalne BRZOSTEK, przekaz pieniężny z Krakowa do Brzostka, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 23 z Brzostka.

Fi.23 Pd4
400 PLN
50238

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25 gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
50239

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, przekaz pieniężny z Żywca do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" z Krakowa 1 typ 62.

Fi. 62 Pd28
100 PLN
50240

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 66 urzędu pocztowego Kraków 11.

Fi.66 Pd
40 PLN
50241

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 66 urzędu pocztowego Kraków 11.

Fi.66 Pd69-79
40 PLN
50242

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 14 (POGDÓRZE) (typ 67) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, nieząbkowane znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 19.VI na kopercie (znaczki kasowane Fi.145.-).

Fi.67, 73-80A
100 PLN
50243

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 14 (POGDÓRZE) (typ 67) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 7.VII na kopercie (znaczki kasowane Fi.120.-).

Fi.67, 73-80B
80 PLN
50244

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Jarosławia do Leżajska, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd7
250 PLN
50245

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Jarosławia do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska, brak znaczków na froncie przekazu.

Fi.76 Pd4
100 PLN
50246

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Przemyśla do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska.

Fi.76 Pd5
300 PLN
50247

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, kartka nie przyjęta przez adresata i zwrócona do nadawcy, opłatę doręczeniową pobrano znaczkiem z lokalnym nadrukiem Porto typ 81 z Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.81 Pd17
500 PLN
SOLD
50248

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, nie opłacona przez nadawcę, opłatę w podwójnej wysokości usiłowano pobrać od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82, ostatecznie kartki nie doręczono ze względu nie nie przyjecie tej opłaty przez adresata, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.82 Pd26, Pd37
500 PLN
50249

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Krakowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
500 PLN
50250

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Wadowic do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

Fi.85 Pd12
650 PLN
SOLD
50251

1919 porto lokalne MIĘDZYRZECZE GÓRNE, znaczek opłatny na wycinku przekazu pieniężnego z rzadkim nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 91, gwarancja.

Fi.91 Pd5
70 PLN
SOLD
50252

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Starego Sącza do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
500 PLN
50253

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
450 PLN
50254

1919 porto lokalne RADYMNO, przekaz pieniężny z Lwowa do Radymna, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem porto typ 113 z Radymna, znaczki za 15 hal nie odnotowane z tym lokalnym nadrukiem.

Fi.113 Pd
300 PLN
SOLD
50255

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Krasnegostawu do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd2
500 PLN
50256

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Lwowa do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
50257

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Cieszyna do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
50258

1919 porto lokalne RUDNIK, przekaz pieniężny z Tarnobrzegu do Rudnika, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 117 z Rudnika.

Fi.117 Pd4
300 PLN
50259

1919 porto lokalne SANOK, przekaz paczkowy z Warszawy do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd22
300 PLN
50260

1919 porto lokalne SANOK, awizo przekazu paczkowego z Krakowa do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd23
200 PLN
50261

1919 porto lokalne SANOK, awizo przekazu paczkowego z Cieszyna do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd23
250 PLN
50262

1919 porto lokalne SKAWINA, przekaz paczkowy z Krakowa do Skawiny, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 129 ze Skawiny.

Fi.129 Pd4
400 PLN