The auction will start on 21.06.2024

Auction 111. Official stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
50179

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17½ Kr (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12½ na dowodzie doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899, dokument na zgięciach od spodu podklejony na całej długości (Fi.220.-).

Fi.Iax
Mi.1aB
120 PLN
50180

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12½ na dowodzie doręczenia dostarczonym dnia 17.IV.1906 (Fi.120.-).

Fi.IIax
Mi.2B
80 PLN
50181

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
50182

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
50183

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
50184

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.75.-).

Fi.U1-11
60 PLN
50185

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
45 PLN
SOLD
50186

1920 seria znaczków urzędowych w poziomych parkach.

Fi.U1-11
90 PLN
50187

1920 znaczek urzędowy bez perforacji pionowej na prawym marginesie.

Fi.U1MK
55 PLN
SOLD
50188

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

Fi.U5
240 PLN
SOLD
50189

1920 urzędowy druk w formie z Ministerstwa Aprowizacji w Warszawie do Krakowa, rzadko spotykana i ciekawa forma całości ze znaczkiem urzędowym.

Fi.U5
150 PLN
SOLD
50190

1920 JEDNA Z PEREŁ POLSKIEJ FILATELISTYKI; arkusik prób znaczków urzędowych z legendarnej kolekcji Straussa, zawiera po 12 sztuk prób typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami", wszystkie w kolorze ciemnoniebieskim na białym grubym papierze i tak jak je wydano bez gumy (Fi. 100.000,-); ostatnio oferowany w połowie lat osiemdziesiątych, przez ponad trzydzieści lat właściciel szukał istniejących teoretycznie pozostałych arkusików - w kolorze jasnoniebieskim i czerwonym na papierach grubym lub kredowym, spotykał jedynie pojedyncze próby na obu papierach; jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe arkusiki nie zachowały się w całości i ten jest jedynym istniejącym egzemplarzem, gwarancja - każdy dwunastoblok Strauss, po cztery z dwunastobloku Falkowski.

Fi.U5 P2+P6+P10
100 000 PLN
50191

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie znaczków urzędowych na cienkim papierze, seria czysta.

Fi.U12-16
50 PLN
50192

1921 sądowy dowód doręczenia z austriackim znaczkiem sądowy z nadrukiem nowej wartości "2 mk.".

Fi.1
200 PLN
50193

1921 sądowy dowód doręczenia z austriackim znaczkiem sądowy z nadrukiem nowej wartości "2 mk.".

Fi.1
200 PLN
50194

1921 "2 mk" odręczna adnotacja czerwonym atramentem na austriackich sądowych znaczkach doręczeniowych za 10h na sądowym dowodzie doręczenia - formularz o sygnaturze (Form 102 p.); bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1c
500 PLN
50195

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, brzegowa próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
50196

1934 list urzędowy z Muszyny do Krynicy Zdroju.

Fi.U17
30 PLN
50197

1934 kartka urzędowa nadana w urzędzie pocztowym warszawa Sejm do Sandomierza, stempel Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.

Fi.U17
50 PLN
50198

1934 urzędowy list polecony z 4 Batalionu Saperów w Przemyśl do Warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.U18
50 PLN
50199

1936 list urzędowy z Szefostwa Intendentury w Lublinie do Warszawy.

Fi.U19
50 PLN
50200

1936 miejscowy urzędowy list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru z Krakowa.

Fi.U21, U22
40 PLN
50201

1937 urzędowy list polecony z Nowego Targu do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U20
60 PLN
50202

1945 znaczek z ząbkowaniem ZL 10¾ na papierze z, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.U21I
10 PLN
50203

1945 Godło Państwa, cztery parki urzędowych znaczków na listy zwykłe i polecone z międzypolami pomiędzy znaczkami, różne formaty i ząbkowania.

Fi.U21I Pw 21I, 22I Pw 22I, U 22II Pw 22II
250 PLN
50204

1945 znaczek urzędowy bez obrazka znaczka! a wyłącznie z abklaczem obrazu znaczka na stronie gumowanej, osobliwe.

Fi.U21MK
400 PLN
50205

1945 cięta gumowana próba w barwie ciemno lila ultramarynowej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21P4
100 PLN
50206

1945 cięta gumowana próba w barwie ciemno lila ultramarynowej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21P4
100 PLN
50207

1945 znaczek cięty z abklaczem.

Fi.U21nz
30 PLN
SOLD
50208

1945 parka znaczków rozdzielona międzypolem.

Fi.U22
30 PLN
50209

1945 Godło Państwa, próby znaczków na urzędowe listy polecone, czerwona i czerwona o podwójnym druku, gwarancja Schmutz,.

Fi.U22I P Dp
120 PLN
50210

1945 pasek gumowanych ciętych prób z międzypolem pomiędzy dwoma znaczkami, pionowe złamanie na międzypolu, gwarancja Schmutz.

Fi.U22P1
240 PLN
50211

1945 parka prób arkuszowych gumowanych z drukiem podwójnym, gwarancja Ryblewski.

Fi.U22P1
120 PLN
50212

1945 cięta gumowana próba arkuszowa, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1
40 PLN
50213

1945 cięta gumowana próba arkuszowa z drukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1Dp
50 PLN
50214

1945 parka znaczków ciętych z abklaczem na odwrocie.

Fi.U22nz
80 PLN
SOLD
50215

1945 makulaturowy cięty znaczek z abklaczem obrazka na stronie niegumowanej, gwarancja Ryblewski.

Fi.U22nzMK
100 PLN
50216

1946 próba P1 z podwójnym drukiem, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1Dp
60 PLN
50217

1946 próba P1 z podwójnym drukiem, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1Dp
60 PLN
50218

1950 list urzędowy z zarządu gminy w Czarnkowie.

Fi.U21II
40 PLN