The auction will start on 21.06.2024

Auction 111. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45191

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp4, AnL20
600 PLN
SOLD
45192

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69
40 PLN
45193

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 13 X idealnie odciśniętym polskim datownikiem BRZEŚĆ n/B. 1 z wyróżnikiem "ł"; doskonały stan zachowania.


Mi.553
40 PLN
45194

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, znaczek radziecki za 80 kop skasowany 23 III 1940 czytelnie odciśniętym w Stryju radzieckim datownikiem СТРIЙ СТАНIСЛ. ОБЛ. z pięcioramienną gwiazdką i wyróżnikiem "=a="; w fundamentalnym podręczniku J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 datownik nie katalogowany; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek powierzchniowej warstwy papieru na rysunku).


Mi.587
100 PLN
45195

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236
20 PLN
45196

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05
50 PLN
45197

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


150 PLN
SOLD
45198

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
45199

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
45200

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
45201

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
45202

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
45203

1939 kartka z okupowanego przez Rosjan Włodzimierza Wołyńskiego nadana 18.12.39 do Niemiec, radziecka całostka i znaczki unieważnione polskim przedwojennym kasownikiem Włodzimierza, na odwrocie stempel niemieckiej cenzury, pionowe złamanie, gwarancja.


250 PLN
45204

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
45205

1939 list z Bielicy (obwód grodzieński) nadany 10.12.39 do Lwowa, polski przedwojenny kasownik.


300 PLN
45206

1940 Obszary anektowane przez Litwę, wydanie obiegowe, dwa narożne dziewięciobloki czystych znaczków ciętych z serii będącej w obiegu na terenach okupacji litewskiej, dużo rzadsze niż znaczki ząbkowane, piękny stan zachowania.

Fi.AnL 23, 25 nz
Mi.439U, 441U
600 PLN
45207

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będący w obiegu na terenach okupacji litewskiej, sposób ostemplowania wskazuje na użycie pocztowe w Wilnie 30.8.1940.

Fi.AnL bl.2
Mi.Bl.2
280 PLN
45208

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
45209

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

Fi.AnNCp4A
Mi.P229IF
40 PLN
45210

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.519
2 000 PLN
45211

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594
500 PLN
45212

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.736
600 PLN
45213

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
45214

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
45215

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
45216

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny stempel nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
SOLD
45217

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


250 PLN
45218

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.


250 PLN
45219

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
45220

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


50 PLN
45221

1940 okupacja ZSRR, list polecony z Skolego koło Brzeska 9.8.40 do Brzeska opłacony radzieckimi znaczkami, polska przedwojenna erka, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na odwrocie.


400 PLN
45222

1940 okupacja ZSRR, list z Rożniatowa 20.3.40 do Lwowa opłacony radzieckim znaczkiem unieważnionym polskim przedwojennym kasownikiem, na odwrocie radziecki stempel odbiorczy.


600 PLN
45223

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
45224

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, list na kopercie firmowej z Dąbrowy koło Będzina.


60 PLN
45225

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, ekspresowy list polecony z Janowa koło Katowic do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
45226

1940 Kartka z Czeladzi do Krakowa.


30 PLN
45227

1940 list firmowy z Będzina.


35 PLN
45228

1940 kartka z Woikowitz - Komorne (Wojkowice Komorne) do Krakowa.


30 PLN
45229

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
45230

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN