The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45153

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-7
200 PLN
45154

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria w czworoblokach.

Fi.338A-H
Mi.360-67
380 PLN
45155

1941 próbny kasownik Polskiej Marynarki Wojennej w dniu uruchomienia polskiej poczty na emigracji, list opłacony serią znaczków pierwszego wydania polskiego rządu na emigracji do Stanów Zjednoczonych, znaczki unieważnione próbnym stemplem agencji Polskiej Marynarki Wojennej znanym wyłącznie z użycia w pierwszym dniu uruchomienia poczty polskiej na emigracji 15.12.41. stempel w dużym formacie znany tylko z jednego dnia użycia, bardzo rzadki walor.

Fi.338A-H FDC
Mi.360-7
3 300 PLN
45156

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
360 PLN
45157

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
320 PLN
45158

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce, wojsko polskie w Wielkiej Brytanii, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338AH P
8 000 PLN
45159

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list do Elie-Fife w Szkocji, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 2128 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.A-C338
Mi.360-362
900 PLN
45160

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI, I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list do Londynu ofrankowany całą serią, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia "AGENCJA", zwraca uwagę numer kolejny przesyłki, odciśnięty numeratorem, a nie jak zwykle wpisany odręcznie; na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 787 P.C.90."; bardzo dobry stan zachowania (przesyłka dla lepszej ekspozycji rozcięta z trzech stron).

Fi.A-H338
Mi.360-67
250 PLN
45161

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.100.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
80 PLN
45162

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.490.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
440 PLN
45163

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany 31.III z agencji nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do obozu internowanych polskich żołnierzy Pfäffikon w Szwajcarii, cenzura brytyjska, zalepka cenzury szwajcarskiej i stempelek cenzora 316, dodatkowo "Zuzustellen Feldpostdirektion"; bardzo rzadki przypadek właściwie opłaconej przesyłki (zazwyczaj na list naklejano całą serię) całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; gwarancja Schmutz.

Fi.A338, C338
Mi.360, 362 
1 800 PLN
45164

1942 s/s "KRAKÓW", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nietypowy list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 8.VIII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.6 na statku s/s "Kraków" do Londynu, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I (cyfry kodowe w układzie "-6-"), na odwrocie pieczęć lakowa "POLSKA MARYNARKA HANDLOWA AGENCJA POCZTOWA" i doklejona kartka z adnotacjami pocztowymi; niecodzienna opłata może wskazywać na cięższy list, związek z doklejoną na odwrocie adnotacją (recepisem ?) lub zabezpieczającą list pieczęcią lakową; wyjątkowo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (koperta rozcięta i otwarta z dwóch stron); gwarancja Krawczyk.

Fi.C338, E338, F338
Mi.362, 364, 365
4 000 PLN
45165

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, właściwie opłacony list polecony nadany 24.10.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel i zalepka cenzury brytyjskiej, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.338G
Mi.366
400 PLN
45166

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

Fi.338I-O
Mi.368-75
45 PLN
45167

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, seria w czworoblokach.

Fi.338I-O
Mi.368-75
300 PLN
45168

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338I-O P
8 000 PLN
45169

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.70.-).

Fi.I-O338
Mi.368-75
80 PLN
45170

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, FDC - kompletna seria na poleconej kopercie skasowana 1.XI w dniu wejścia znaczków do obiegu metalowym datownikiem typu II pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), czarny stempelek polecenia, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 1/11/43; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.I-O338
Mi.368-375
150 PLN
45171

1943 "25 YEARS OF POLAND'S REBIRTH 1918 11/XI 1943 25-LECIE ODRODZENIA POLSKI" rzadki dodatkowy kasownik okolicznościowy (nieopisany w katalogu Myślickiego) na pamiątkowej karcie pocztowej ofrankowanej parką znaczków za 5 gr skasowaną 11.XI metalowym datownikiem typu I agencji marynarki wojennej bez ustawionego numeru; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.I338
Mi.368
400 PLN
45172

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego nadana 3.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I338, K338
Mi.368, 370
500 PLN
45173

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, właściwie opłacony list polecony nadany 30.11.44 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury brytyjskiej, pomimo zagięć koperty bardzo dobry stan zachowania.

Fi.338N
Mi.374
400 PLN
45174

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na podlepkach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
120 PLN
45175

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na liście poleconym z Polskiego Ministerstwa Przemysłu w Londynu do Nowego Jorku nadanym 27.7.44 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury i odbiorczy, zagięte brzegi koperty.

Fi.338P-T
Mi.376-9
300 PLN
45176

1944 s/s "KORDECKI", II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 30 I w rzadko spotykanej agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.10 na statku s/s "Kordecki" do Lytham St Annes w Anglii, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I i co dodatkowo ciekawe zarówno datownik, jak i stempelek polecenia odciśnięto w kolorze zielonym!!! na odwrocie datownik odbiorczy z 4.II; wyjątkowo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

O losach statku w czasie wojny niewiele można powiedzieć, w dniu 1.IX.39 jako s/s "Robur V" znajdował się na wodach angielskich u ujścia rzeki Tyne, prawdopodobnie w marcu 1940 roku zmieniono jego nazwę na "Kordecki"; 19.II.44 jego kapitanem zostaje Kazimierz Poczobut-Odlanicki; 5.VI.44 na jego pokładzie zaokrętowano i przewieziono do Francji amerykańskich komandosów, którzy w dniu Inwazji w Normandii lądowali na plaży Omaha; szczęśliwie przetrwał on wojnę i do 1949 roku pływał jako s/s "Copernicus", jego właścicielem zarówno przed jak i po wojnie był Alferd Falter, którego określano jako największego w czasie wojny podatnika rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Fi.I338, J338, Ł338
Mi.368, 369, 372
4 800 PLN
45177

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 28.VII w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), dodatkowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z datą 31.VII; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.P-T330
Mi.376-379 
400 PLN
45178

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.280.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
240 PLN
45179

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, karnet - "Na budowę polskiej kaplicy w klasztorze na Monte Cassino" zawierający serię znaczków przedrukowych "Monte Cassino" skasowanych gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół"; okładka ozdobiona godłami polskich jednostek biorących udział w zdobywaniu klasztoru; karnet, którego cena wynosiła 5 szylingów (6 zł - dwukrotna wartość nominalna znaczków), wydano staraniem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii w niewielkim nakładzie 200 sztuk, bardzo niski numer oferowanego karnetu - "3"; na odwrocie emblemat stowarzyszenia i napis "Wydano jako wyraz hołdu poległym w ilości dwustu egzemplarzy", zwraca uwagę angielski znaczek obiegowy za 2 pensy naklejony na froncie i unieważniony stempelkiem "S.F.P. Otrzymano" i podpisem; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T338
Mi.376-79
2 000 PLN
45180

1945 seria z okazji zdobycia Monte Cassino stemplowana na liście poleconym nadanym z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej do Londynu, na froncie stempel odbiorczy.

Fi.338P-T
Mi.376-9
300 PLN
45181

1945 seria z okazji zdobycia Monte Cassino stemplowana grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338P-T376-9
200 PLN
45182

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich.

Fi.338U
Mi.A379
30 PLN
45183

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, projekt fotograficzny o rozmiarze większym od definitywnego znaczka, ukośne złamanie, fotoopinia Walocha.

Fi.338U P
1 200 PLN
45184

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
SOLD
45185

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
80 PLN
45186

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czyste bez podlepki (Fi.40.-).

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
45187

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, na prawidłowo opłaconym liście poleconym z agencji nr.17 na niszczycielu ORP "Garland" do Dr Eligiusza Sobockiego w Noak-Hill, znaczek skasowano 12.IV metalowym datownikiem typu II w kolorze czerwonym, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark), również w kolorze czerwonym, z parafką i dopisaną datą 13/IV/45; list ofrankowano dodatkowo znaczkiem brytyjskim za 3D skasowanym okrągłym datownikiem "POST OFFICE MARITIME MAIL" bez daty, brytyjska nalepka polecenia MM 1221 (Maritime Mail); od marca 1945, po remoncie w stoczni w Devonport, ORP "Garland" pełnił służbę patrolową i eskortową na wodach brytyjskich, w składzie 8. Flotylli Niszczycieli; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania - przesyłka z agencji nr.17 jest na naszej aukcji oferowana po raz pierwszy; gwarancja Krawczyk.

Fi.U338
Mi.A379
4 000 PLN