The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
32001

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterka w postaci uszkodzonego prawego brzegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
32002

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
50 PLN
32003

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.2 B3
50 PLN
32004

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
1 000 PLN
32005

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
32006

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
32007

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
32008

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, poza lekkimi śladami po podlepkach w bardzo ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski Warszawa, nowa gwarancja Schmutz.

Fi.2-5 No
2 200 PLN
32009

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
63 PLN
SOLD
32010

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
32011

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
32012

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
32013

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
32014

1918 seria pomnikowa, sześcioblok z końcowej fazy druku, środkowy lewy znaczek z błędem "uszkodzone litera N", dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona litera P w Poczta".

Fi.2B2, B4
Mi.2
120 PLN
32015

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
32016

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
32017

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
32018

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
32019

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
32020

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
32021

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
32022

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
32023

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
32024

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
32025

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
60 PLN
32026

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 B
400 PLN
32027

1918 list firmowy z Warszawy nadany 14.01.19 do Zawiercia, mieszana frankatura znaczków dwóch wydań prowizorycznych, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.3, 11II
Mi.3, 9II
1 200 PLN
32028

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen/6 gr i znaczek ząbkowany za 5 f wydania w walucie markowej na części z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej przedrukowego wydania warszawskiego wysłanej 1-3-19 z Warszawy do Berna, znaki opłaty skasowane datownikiem WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "a VIII *", prostokątny stempelek cenzury "MIN. SPR. ZEWN. WYDZIAŁ KONTROLI Cenzurowano WYSŁAĆ!"; ładny przykład przesyłki z wczesnego okresu po odzyskaniu niepodległości; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.3, 86B, Fi.Cp3IA
500 PLN
32029

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
32030

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
32031

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
32032

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
32033

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
32034

1918 seria pomnikowa, sześcioblok na wycinku z listu, górny lewy znaczek z błędem "Poezta", prawy środkowy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", dolny prawy znaczek z błędem "I zamiast prawej cyfry 1".

Fi.3B1, B7, B8
Mi.3
120 PLN
32035

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona prawa częśc litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
60 PLN
32036

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
32037

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
120 PLN
32038

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
32039

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k".

Fi.3B3
Mi.3
70 PLN
32040

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do litery l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN