The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31843

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.1
100 PLN
Bid
31844

1918 Konin, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania z Konina, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
Bid
31845

1918 Skałat, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja.

Fi.1
180 PLN
Bid
31846

1918 Sieradz, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.1, 4, 5, 7a, 7b, 8, 9
600 PLN
Bid
31847

1918 Przedbórz, cięta seria pierwszego wydania na podlepkach, gwarancja Walocha.

Fi.1-4A
450 PLN
Bid
31848

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym.

Fi.2
150 PLN
Bid
31849

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w ładnym stanie z pełną oryginalną choć miejscami zmatowioną gumą, bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.2
250 PLN
Bid
31850

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.3
50 PLN
Bid
31851

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej I wydania unieważnione stemplem prowizorycznym, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4, 5, 6, 7, 8, 10
600 PLN
Bid
31852

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, ładny stan; sygnowany Rachmanow.

Fi.4II
40 PLN
Bid
31853

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.4a
100 PLN
Bid
31854

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja i historyczny fotoatest Gryżewski.

Fi.5
25 000 PLN
Bid
31855

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
70 PLN
Bid
31856

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, na gumie ślady po przywarciu innego arkusza, gwarancja Gryżewski.

Fi.5
100 PLN
Bid
31857

1918 Kalisz, zestaw znaczków z nadrukiem lokalnym I wydania na znaczkach niemieckich z nadrukiem GGW, znaczek za 20 fen. w dwóch odmianach, brak znaczka za 15 fe. w barwie żółtobrazowej, gwarancja Rachmanow.

Fi.5-10, 12a, b, 13-5
600 PLN
Bid
31858

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I "Polska / Poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
500 PLN
Bid
31859

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

Fi.5I
160 PLN
Bid
31860

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.5II
300 PLN
Bid
31861

1918 Ostrów, znaczek wydania lokalnego, gwarancja Rachmanow, Walocha.

Fi.5II
160 PLN
Bid
31862

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
40 PLN
Bid
31863

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.6
80 PLN
Bid
31864

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
120 PLN
Bid
31865

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6I
40 PLN
Bid
31866

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
150 PLN
Bid
31867

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
40 PLN
Bid
31868

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskim z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, , kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
100 PLN
Bid
31869

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
150 PLN
Bid
31870

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
160 PLN
Bid
31871

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony prowizorycznym kasownikiem, gwarancja Rachmanow.

Fi.8
300 PLN
Bid
31872

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.8
120 PLN
Bid
31873

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.8
120 PLN
Bid
31874

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
Bid
31875

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

Fi.8I
160 PLN
Bid
31876

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aI
250 PLN
Bid
31877

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typu 1, gwarancja Schmutz.

Fi.8aI
320 PLN
Bid
31878

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
750 PLN
Bid
31879

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
Bid
31880

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
Bid
31881

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
Bid
31882

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
Bid