The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40902

1920 około, "Niemals vergessen" seria 19 pamiątkowych "żałobnych" winietek na których przedstawiono tereny, które Niemcy utraciły w wyniku przegranej I wojny światowej, trzy z nich to Ziemie Polskie: Poznań (Wielkopolska), Górny Śląski i Gdańsk; znaczki naklejone na specjalną kartę, dobry stan zachowania (karta złożona poziomo i pionowo).


300 PLN
Bid
40903

1933 seria okolicznościowa poczty austriackie z okazji 300. rocznicy wyzwolenia Austrii od okupacji tureckiej, znaczek za 40 groszy z podobizną króla Jana Sobieskiego.


Mi.557-62
600 PLN
Bid
40904

1933 Odsiecz Wiedeńska 1683, najdroższy w serii znaczek za 40 (g+30g) z wizerunkiem zwycięzcy spod Wiednia Króla Jana III Sobieskiego, skasowany okolicznościowo na wycinku.


Mi.560, 559 
400 PLN
Bid
40905

1935 Bułgaria, otwarcie pomnika-mauzoleum króla Polski i Węgier Władysława III Warneńczyka w Warnie, seria czysta bez podlepek, dobry stan zachowania.


Mi.286-90
120 PLN
Bid
40906

1935 list z miejscowości Dzierżyński graniczącej z Moskwą wysłany 7.4 do Herstelle w Niemczech, znak opłaty skasowany dwuobrączkowym datownikiem "MOSKWA 31 DZIERŻYŃSKI" (МОСКВА 31 ДЗЕРЖИНСКИЙ), stempel urzędu przejściowego Moskwa z 8.4; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.372AY
60 PLN
Bid
40907

1935 Turcja, Międzynarodowy Kongres Kobiet w Istambule, narożnikowy znaczek z Marią Skłodowską-Curie, niewielki nakład 6880 sztuk, znaczek w doskonałym stanie.


Mi.999
800 PLN
Bid
40908

1937 list polecony nadany w urzędu pocztowego "Poolsche Postzegeltentoonstelling" w Amsterdamie.


600 PLN
Bid
40909

1938 Francja - Maria Curie Skłodowska, znaczek za 1,75+0,50 Fr. wydany z okazji 40 rocznicy odkrycia radu.


Mi.433
25 PLN
Bid
40910

1944 nalepka okolicznościowa wystawy filatelistycznej POLPEX.


50 PLN
Bid
40911

1949 Maria Skłodowska i Piotr Curie na panamskim znaczku obowiązkowej dopłaty na walkę z rakiem na liście wysłanym 12.IX z Panamy do Balboa w Strefie Kanału Panamskiego, list opłacony znaczkiem z miecznikiem; bardzo dobry stan zachowania; temat - RYBY.


Mi.Z30, 325
200 PLN
Bid
40912

1950 "POLPEX 1950" pamiątkowa winieta w formie bloczka wydana staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago; temat - POLSKA NR.1.


40 PLN
Bid
40913

1951 Monte Cassino, odbudowa klasztoru zdobytego przez II korpus gen.Andersa, seria czysta na podlepkach.


Mi.837-38
80 PLN
Bid
40914

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29
100 PLN
Bid
40915

1956 Watykan, kasowana seria z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.


Mi.263-65
20 PLN
Bid
40916

1956 Francja - Fryderyk Chopin, odbitka autorska rytownika Henry Cheffera - jego sygnatura na dole, znaczek o nominale 20 Fr. wydrukowano w kolorze fioletowym; we Francuskim Muzeum Poczty pokazane są cięte próby kolorów i tzw. "Epreuve de Lux" tego znaczka, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze niebieskim i sygnowana przez rytownika odbitka autorska jest unikalna, na użytek autora wykonuje się ich zwykle po kilka sztuk.


Mi.1114 P
4 000 PLN
Bid
40917

1957 George Sand - muza i kochanka Chopina, praprawnuczka króla polskiego Augusta II Mocnego; dekoracyjna koperta FDC, dodatkowo 5 pozostałych znaczków z serii na ilustrowanych kopertach FDC (Jean de Joinville, Bernard Palissy, Quentin de la Tour, Robert de Lamennais, Jules Guesde).


Mi.1136-1141 
50 PLN
Bid
40918

1957 Mikołaj Kopernik, francuski znaczek na karcie maksimum skasowany okolicznościowo 11.XI z okazji XI Jesiennego Salonu Filatelistycznego w Paryżu.


Mi.1167
40 PLN
Bid
40919

1957 Francja - Mikołaj Kopernik, pasek pięciu prób znaczka za 8 Fr. autorstwa rytownika Julesa Piela odbitych w różnych odcieniach koloru niebieskiego, znaczek definitywny jest koloru fioletowobrązowego.


Mi.1167 P
2 000 PLN
Bid
40920

1957 Francja - Mikołaj Kopernik, seria sławnych ludzi.


Mi.1167-73
25 PLN
Bid
40921

1959 500. rocznica urodzin św.Kazimierza, seria znaczków watykańskich na dekoracyjnej kopercie FDC.


Mi.330-31
40 PLN
Bid
40922

1960 Brazylia - Ludwik Zamenhof, znaczek z okazji 100 rocznicy urodzin twórcy esperanto.


Mi.975 
10 PLN
Bid
40923

1960 Międzynarodowy Konkurs Muzyki, Pieśni i Tańca w Epinal, francuski znaczek z Fryderykiem Chopinem za 20 fr skasowany 9/10-7 na ilustrowanej karcie stemplem okolicznościowym z podobizną kompozytora CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE EPINAL.


Mi.1114
50 PLN
Bid
40924

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa pocztówka wydana nakładem Polskiego Związku Filatelistów w Wielkiej Brytanii.


30 PLN
Bid
40925

1960 Polphilex 60, Wystawa Filatelistyczna w Londynie, arkusik pamiątkowy z okazji 100 lecia pierwszego znaczka polskiego, z bardzo rzadkim błędem obrócony kolor różowy co znacznie zmieniło rysunek, ciekawy walor do tematu wystaw lub Polska nr.1.


250 PLN
Bid
40926

1960 "Polphilex 60" wystawa z okazji stulecia pierwszego znaczka polskiego, zorganizowana przez Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, koperta z pamiątkową winietą skasowana pieczęcią Związkową.


40 PLN
Bid
40927

1960 1000-lecie Chrztu Polski, gumowany arkusik przedstawiający projekty znaczków, wykonanych przez polskich plastyków przebywających na emigracji - w tym zaprojektowanego przez Czesława Słanię (lewy górny), znaczki-winietki jego autorstwa później wydrukowano; arkusik wydany staraniem "Polish Catholic Weekly" z Melbourne, dodatkowo oryginalna okładka; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (arkusik u dołu naddarty).


200 PLN
Bid
40928

1961 Węgry, Konferencja Ministrów Łączności Krajów Socjalistycznych w Warszawie, seria czysta.


Mi.1762-64A
10 PLN
Bid
40929

1966 Watykan, Tysiąclecie Chrztu Polski, seria 6 znaczków autorstwa Kazimiery Dąbrowskiej skasowanych na FDC - ilustrowanych kartach maksimum; dekoracyjne i rzadki zestaw w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.502-07
300 PLN
Bid
40930

1966 znaczek amerykański wydany z okazji 1000-lecia Chrztu Polski, na dekoracyjnej kopercie FDC.


Mi.904
40 PLN
Bid
40931

1966 1000-lecie Chrztu Polski, znaczek ostemplowany 30.VII w Waszyngtonie na pamiątkowej karcie z ilustracją przedstawiającą jeden z niezrealizowanych projektów znaczków amerykańskich - autorstwa Wincentego Gawrona - przygotowywanych z okazji Milenium Polski; z autografem autora.


Mi.904
200 PLN
Bid
40932

1966 1000-lecie Chrztu Polski, kompletny arkusz znaczków poczty USA, znaczki na poz 24/26 z przywarciami papieru.


Mi.904
120 PLN
Bid
40933

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
Bid
40934

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
Bid
40935

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
Bid
40936

1966 koperta FDC amerykańskiego wydania z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


20 PLN
Bid
40937

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
Bid
40938

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
Bid
40939

1967 "VI ZJAZD KLUBU FILATELISTÓW POLONICA" Poznań 9, kasownik okolicznościowy ukazujący znaczek francuski z Fryderykiem Chopinem na kopercie; temat - CHOPIN, ZNACZEK NA ZNACZKU.


30 PLN
Bid
40940

1969 rocznica bitwy o Monte Cassino, kartka okolicznościowej wystawy w Wielkiej Brytanii.


30 PLN
Bid
40941

1971-6, 1979 zestaw pamiątkowych wydawnictw z okazji wystaw filatelistycznych "POLPEX" organizowanych przez Polonus Philatelic Society w Chicago.


240 PLN
Bid