The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35626

1917 widokówka Nowogródek - Jüdische Strasse, czysta.


150 PLN
Bid
35627

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
Bid
35628

1927 list urzędowy z Rohatynia do Bielska bez opłaty znaczkiem z dopiskiem "na wezwanie urzędowe", stempel Urzędu Metrykalnego Izraelickiego w Rohatynie.


150 PLN
Bid
35629

1936 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej "Rabbi Aron Kagan" do Filadelfii, wewnątrz druk pokwitowania dokonanej wpłaty na 5 dolarów z pieczęcią szkoły; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.288II
Mi.309II 
320 PLN
Bid
35630

1937 list urzędowy z Krakowa do Bielska zwolniony z opłaty pocztowej - stempelek zwalniający z opłaty Izraelickiego Urzędu Metrykalnego.


150 PLN
Bid
35631

1940 GETTO TRANZYTOWE PIASKI, przedwojenna polska karta pocztowa z getta do Szczecina, opłacona znaczkiem za 12 gr. I wydania przedrukowego; ramkowy stempel nadawczy getta PIASKI opisany przez S.Simona (stempelek Judenratu nie jest znany}; znaczek zgodnie z przepisami unieważniono w urzędzie nadrzędnym Lublin 2 polskim datownikiem przedwojennym w dniu 15.V.40 - to stosunkowo późne użycie polskiego datownika; początkowo niewielkie getto po przewiezieniu ludności ze Szczecina (II.1940 - w tym pewno nadawca karty), Krakowa (I.1941) i Majdanu Tatarskiego liczyło w kwietniu 1942 roku około 4200 osób, potem znaczenie gett tranzytowych zmalało gdyż od połowy maja 1942 roku większość transportów trafiało już z pominięciem gett przejściowych bezpośrednio do obozów zagłady; 1500 osób zmarło wskutek głodu, epidemii tyfusu i cholery, duża część z 11000 osób, które przewinęły się przez to getto zginęła w Bełżcu, a ci z funkcjonującego do maja 1943 getta szczątkowego w Sobiborze; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (Fi.5000.-); gwarancja Schmutz.

Fi.3
3 000 PLN
Bid
35632

1940 Getta Baranów i Warszawa, adres pomocniczy paczki wysłanej 26.11 z Krosna do Pogonowa k/Baranowa nad Wieprzem; skierowano tam ostatni transport Żydów z likwidowanego w 1940 roku getta w pobliskich Puławach (założone w grudniu 1939); adresatki w Baranowie nie zastano, więc po dofrankowaniu znaczkiem za 30 gr. i unieważnieniu go prowizorycznym stempelkiem agencji pocztowej (takim samym jak w gettcie w Piaskach) dosłano paczkę przez Puławy 2.12. do getta w Warszawie, gdzie dotarła tego samego dnia; na odwrocie stempel getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" oraz pokwitowanie odbioru paczki; fantastyczny obieg pocztowy; zmienia naszą wiedzę o likwidacji getta w Puławach, gdyż do tej pory sądzono, iż kilkuset żydów z Baranowa nad Wieprzem wysłano bezpośrednio do obozu zagłady w Sobiborze; gwarancja Schmutz.

Fi.46, 50
3 600 PLN
Bid
35633

1941 Getto w Warszawie, PRZESYŁKA ZAMORSKA Z DOMINIKANY!!! dofrankowana karta pocztowa wysłana 1.SEP (1.IX) z Ciudad Trujillo do Warszawy, odciśnięty w kolorze czarnym prostokątny trójdzielny stempelek odbiorczy getta: w górnej części napis "R.Ƶ.w.W" (Rada Żydowska w Warszawie); w środkowej data "16.I.42"; w dolnej napis "S.P.D.Ƶ." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej); czerwony rolkowy stempel cenzury Wehrmachtu; fantastyczny walor o tak egzotycznej destynacji, że praktycznie niemożliwe jest znalezienie ciekawszego obiektu w dziale Poczty w Gettach, co więcej przetrwał on zagładę Getta warszawskiego i zachował się w bardzo dobrym stanie, minimalne zagięcia i uzupełnione ze względów estetycznych górne narożniki dodają mu tylko szlachetnej patyny; gwarancja Schmutz.


20 000 PLN
Bid
35634

1941 Getta Łódź i Bochnia, karta pocztowa z getta łódzkiego datowana 13.11, adresowana do żydowskiego odbiorcy na ulicę Leonarda w Bochni, która znajdowała się na terenie getta - żadne znaki pocztowe z Getta w Bochni nie są znane, została w ramach represji zatrzymana celem zwrócenia do nadawcy (stempelek ZURUCK), ostatecznie pozostała w partii korespondencji niedoręczonej; niezwykły walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 600 PLN
Bid
35635

1941 Getto w Lublinie, adres pomocniczy na paczkę pobraniową wysłaną 13.IX z Warszawy do Lublina, adresowaną do odbiorcy na ulicy Lubartowskiej 3 znajdującą się na terenie getta; na odwrocie datownik odbiorczy Lublin 6 (polski przedwojenny datownik) z 18.IX i podpis odbiorcy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


800 PLN
Bid
35636

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


600 PLN
Bid
35637

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa wysłana 18.3 z Łodzi do Jacksonville w USA, ponieważ poczta niemiecka odbierała przesyłki zbiorowo od żydowskich samorządów w gettach powstawały służby pocztowe, które zajmowały się przyjmowaniem kart i listów oraz zbiorczym ich przekazywaniem poczcie niemieckiej, przesyłki takie, po sprawdzeniu tożsamości nadawcy i jego miejsca zamieszkania, powinny być ostemplowane pieczątkami samorządów; w oferowanej przesyłce przy adresie nadawcy rzadka pieczątka "Der Aelteste der Juden/ in Litzmannstadt/ Ch. RUMKOWSKI/ betrifft;" - typu 4; stempelek niemieckiej cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach podklejona); gwarancja.


1 800 PLN
Bid
35638

1941 list z getta w Warszawie do Nowego Jorku, dwa stempelki "JUDENRAT WARSCHAU"; jeden mały w ramce na froncie listu, drugi wierszowy nadawczy na odwrocie, liczne stemple i zalepka niemieckiej cenzury, amerykański stempelek pocztowy informujący o nieprawidłowym zaadresowaniu listu.


850 PLN
Bid
35639

1942 Getto w Wilnie, dokument w języku litewskim - najpewniej przepustka wystawiona 11.II, pieczęć nagłówkowa w językach niemieckim i litewskim: "TORWACHE IM GHETTO DER STADT WILNA/ VILNIAUS MIESTO GETO VARTU SARGYBA"; wyjątkowy walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
Bid
35640

1942 Getta Bochnia i Międzyrzec Podlaski, paczkowy adres pomocniczy na paczkę wysłaną 29.5 z getta w Bochni do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie do tej pory nieznany stempelek odbiorczy getta - czarny trójdzielny kwadratowy: w górnej części napis "JUDENRAT MIEDZYRZEC"; w środkowej data "3.6.41"; w dolnej napis "POSTEINGANGSTELLE a" (Fi.4000.-), obok kasownik odbiorczy Międzyrzecz z 1.VI; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
Bid
35641

1942 kartka z getta w Łodzi na formularzu getta do Klattau w Czechach, stempel "DER AELTESTE DER JUDEN / in LITZMANNSTADT", słaby stan zachowania jak na ilustracji.


800 PLN
Bid
35642

1944 poczta w getcie łódzkim, seria znaczków nie dopuszczonych do obiegu, gwarancja.

Fi.1-3
1 000 PLN
Bid
35643

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1900.-=9500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
8 500 PLN
Bid
35644

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym pionowo, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1900.-), podwójna gwarancja Walisch,.

Fi.1yA-3yA
1 700 PLN
Bid
35645

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
Bid
35646

1947 podwójna polecona karta pocztowa z potwierdzeniem odbioru paczki wysłanej z Tel Awiwu do Katowic, przesyłki nie zdołano doręczyć - adnotacja "Rynek 12 nieistnieje adresat nieznany 26/8" i po opatrzeniu stempelkiem "Nieznany wywołanie w Upt. Katowice 1 bezskuteczne" z datą 27/VIII - zwrócono do nadawcy; datownik urzędu odbiorczego Katowice 1 z 26.8; karta wysłana w ramach pomocy dla Polaków, którzy w czasie wojny pomagali Żydom, co ciekawe nadawcą był przedstawiciel placówki ORBISU w Tel Awiwie.


150 PLN
Bid
35647

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444
60 PLN
Bid