The auction will start on 19.04.2024

Auction 110. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35600

1944 GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a, znaczek GG skasowany 15.VIII.44 stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi. 6000.-na korespondencji), dodatkowo odbity stempel "W./orzeł/P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze.

Fi.17
1 500 PLN
35601

1944 pamiątkowa kartka ze stemplem poczty polowej powstania, stempel typ 20 według Gryżewskiego, niespotykane, fotoatest.

Fi.18b
3 000 PLN
35602

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1+2 zł.., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż nie jest trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.60 FFi
150 PLN
35603

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek stemplowany, gwarancja Schmutz.

Fi.113
500 PLN
35604

1944 fałszerstwa znaczków pierwszego wydania definitywnego.

Fi.113-7 False
400 PLN
35605

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.113-17
4 050 PLN
SOLD
35606

1944 I wydanie definitywne, czysta seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, bez gumy (Fi.3000.-), znacznie lepszy niż przeciętny stan zachowania, gwarancja.

Fi.113-17
3 000 PLN
35607

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.115
700 PLN
35608

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek czysty bez gumy typ 1 (Fi.600.-); trochę słabszy stan zachowania - dużo lepszy niż przeciętnie spotykany, gwarancja.

Fi.116
400 PLN
35609

1944 I wydanie definitywne, rzadkie fałszerstwo niebieskiego znaczka, co ciekawe z wersja z poprawionym bardziej podobnym do oryginalnego ząbkowaniem i dodatkowo drukowana na fałdzie papieru co też się zdarza na oryginalnych znaczkach, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.116 FFi
200 PLN
35610

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.117
575 PLN
SOLD
35611

1944 formularz kartkowy wykonany przez pocztę powstańczą stemplowany grzecznościowo stemplem typ 4 z harcerską lilijką, gwarancja.

Fi.FCp8I, 4
1 800 PLN
35612

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 80 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
35613

1944 Lipusz (Lippusch) - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa od żołnierza AK, który trafił do obozu jeszcze w trakcie trwania Powstania Warszawskiego, wysłana 7.10 do miejscowości Gidle; obóz utworzono w 1943 roku, mieścił się on w zaledwie 8 barakach, we wrześniu 1944 przywieziono z Warszawy 500 osób do przymusowej pracy w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów na terenie miejscowego poligonu; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
35614

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.12 z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, stempel wpływu do RGO z datą "3 STYCZ. 1945", numer rejestracyjny "R733", dopisane litery "P" i "R" oraz adnotacja "Reklamacja"(?); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym)."


250 PLN
35615

1944 Dowództwo Obwodu Śródmieście, unikalny dokument z 18.8.1944 roku - informacja o aresztowaniu Łączniczki Delegatury na Kraj przy Wicepremierze - Janiny Koleśnik ps.HANKA; z jednej strony świadectwo sprawnego funkcjonowania organów Podziemnego Państwa, z drugiej zaskakujące, że doszło do tego w centralnej części Śródmieścia Południowego - dzielnicy opanowanej przez powstańców; Niemcy bronili się około 600 metrów od tego miejsca w gmachu Poczty róg Barbary i Poznańskiej skąd dokonywali wypadów wzdłuż ulic Żulińskiego (rozstrzeliwanie mieszkańców) i Poznańskiej, jak widać aktywnie.


4 000 PLN
35616

1944 karta pocztowa datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, którego Niemcy osadzili tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw. "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
35617

1944-1954 10 LECIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO i 15 LECIE WALKI PODZIEMNEJ AK, bardzo rzadka nalepka okolicznościowa za 1 zł. z pierwszych po kilkuletniej przerwie obchodów rocznicy Powstania.


200 PLN
35618

1945 WYZWOLENIE OBOZU JENIECKIEGO W OBERLANGEN, list polecony wysłany 12.IV za pośrednictwem Polskiej Poczty Polowej Nr.1 przydzielonej do obsługi 1 Dywizji Pancernej gen.Maczka do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 (14 Pułku Ułanów Jazłowieckich), znaczki i nalepka polecenia skasowane jednoobrączkowym datownikiem z mostkiem o śr. 27 mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE NR.1" z datą 12 APR; w dniu 12 kwietnia żołnierze 1 Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C) w którym Niemcy przetrzymywali ponad 1700 kobiet-żołnierzy AK wziętych do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10
200 PLN
35619

1945 WAFFEN SS "3 Batalion szkolno-zapasowy grenadierów pancernych SS", formularz poczty polowej wysłany 19.I z jednostki SS stacjonującej w Neuzelle (tuż za Odrą i obecną polska granicą) do obozu pracy Wesenberg, pisany po polsku przez polskiego fryzjera!!! obsługującego esesmanów - jak wynika z treści listu - już w czasie Powstania Warszawskiego; pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS SS-Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Batl.3."; jednostka ta w okresie 22.07.1941-28.07.1944 stacjonowała w Warszawie w dawnym gmachu Sztabu Głównego Wojska Polskiego przy ul.Rakowieckiej - przemianowanym na tzw. "Staufer-kaserne", brała ona m.in. udział w tłumieniu powstania w getcie warszawskim wiosną 1943 roku, a także w Powstaniu Warszawskim - według słów autora kartki: "Ja sam pracuję w batalionie broni SS jako fryzjer. [-] ojciec mój został zabity już 2 sierpnia. Ja z braćmi wyjechałem z Mokotowa już 19 sierpnia z tym batalionem"; unikalny, niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania z końcowego okresu II wojny światowej w Europie; ze zbiorów J.Falkowskiego.


600 PLN
35620

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69" (prawdopodobnie w pomieszczeniach kina "Sokół"), datowany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do Rady Głównej Opiekuńczej, stempel wpływu do RGO z datą "6 STYCZ. 1945", numer rejestracyjny "R2695", dopisane litery "P", "Z" i "R"; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.

W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym)."


500 PLN
35621

1966 książka Tadeusza Gryżewskiego "harcerska poczta polowa Powstania warszawskiego 1944" wydawnictwa Ruch, 74 strony, ilustracje, rzadka i poszukiwana pozycja.


80 PLN
35622

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
35623

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
35624

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
35625

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN