The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35511

1943 „Gołąb” – próba znaczka nr.1 za 10 f. w kolorze ciemnoszaroultramarynowym (Fi.5000.-) na wycinku ze strony tytułowej katalogu Włodarskiego, wzór wykorzystany także jako znak opłaty w kartach pocztowych, jedna z kilku próbnych odbitek w całkowicie odmiennej od definitywnych barwie; wszystkie trzy wartości I wydania poczty wewnątrzobozowej projektował i rytował Romuald Nowicki; tak jak dwa pozostałe wzory nie wprowadzone do obiegu - "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", próba ta została wklejona na stronę tytułową egzemplarza Katalogu Poczty Obozowej autorstwa Z.Włodarskiego; jest znacznie rzadsza niż sporadycznie wykorzystywane w tym celu w/w projekty "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", nie była notowana nawet w Katalogu Poczt Obozowych wybitnego znawcy tego tematu Manfreda G.Hebera, ale po wielu latach ostatnio skatalogowano ją u Fischera; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 P1
5 500 PLN
Bid
35512

1943 Gołąbek - NIETYPOWY ROZMIAR, karta ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na wyjątkowo rzadko spotykanym ponadnormatywnego rozmiaru kartonie - 98x91 mm zamiast 100x70 mm, bywają karty węższe o kilka milimetrów ze względu na niedobory papieru, ale "nadmiar" 21 mm to rzadkość; całostka wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
300 PLN
Bid
35513

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), karta czysta; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania (naturalna pozioma fałdka w papierze); gwarancja.

Fi.Cp6x2A
150 PLN
Bid
35514

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta, doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp8yII
150 PLN
Bid
35515

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. datowana i wysłana 31 XII, na odwrocie życzenia noworoczne; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
150 PLN
Bid
35516

1943 ilustrowana karta obiegowa - A.Mickiewicz, dwie karty o nominale 20 f, po lewej zwykła, po prawej niekatalogowana odmiana z początkowego okresu druku na kartonie szarym gładkim w formacie 113x72 mm, ma ona ilustrację w kolorze intensywnie czarnym o mniej wyraźnym rysunku (klisza została potem podretuszowana); obie czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielki ślad podlepki na awersie); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
800 PLN
Bid
35517

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
Bid
35518

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, blok sprzedawany przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek stąd data unieważnienia jest inna, blok był zarchiwizowany i zgięcia na prawym marginesie, sprzedawany jest jako kasowany znaczek z bloku, gwarancja na znaczek.

Fi.(bl.1)
400 PLN
Bid
35519

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
Bid
35520

1944 Święto Morza, seria kasowana na liniowanym pionowo papierze listowym (Fi.450.-), gwarancja.

Fi.9-11
420 PLN
Bid
35521

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie (Fi.600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.9-11
700 PLN
Bid
35522

1944 Rok Olimpijski, gwarancja Walocha.

Fi.12-4
300 PLN
Bid
35523

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
350 PLN
Bid
35524

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
Bid
35525

1944 Święto Żołnierza - Husarz, znaczek za 50 f. na dużym wycinku z kasownikiem z trzeciego dnia obiegu, gwarancja.

Fi.16
100 PLN
Bid
35526

1944 Herby miast - Wilno, znaczek za 5 fen na karcie pocztowej (opłata niezgodna z taryfą) wysłanej 24.XII; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.17
160 PLN
Bid
35527

1944 Herby miast, seria kasowana na wycinkach, 3 znaczki z dodatkowym stemplem okolicznościowym, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
200 PLN
Bid
35528

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
Bid
35529

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
80 PLN
Bid
35530

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
100 PLN
Bid
35531

1944 Herby miast, unikalny kasowany znaczek za 50 gr. z podwójnym drukiem dolnego napisu, gwarancja Schmutz.

Fi.21
320 PLN
Bid
35532

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
60 PLN
Bid
35533

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, prawostronnie cięty kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
90 PLN
Bid
35534

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, lewostronnie cięty znaczek za 30 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.22
40 PLN
Bid
35535

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
70 PLN
Bid
35536

1944 Pułaski i Kościuszko, seria w parkach kasowana na wycinkach, gwarancja.

Fi.23-24
400 PLN
Bid
35537

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
160 PLN
Bid
35538

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
180 PLN
Bid
35539

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
60 PLN
Bid
35540

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, marginesowy znaczek za 25 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.25
30 PLN
Bid
35541

1944 Święto Artylerii, narożny znaczek za 20 gr. w bardzo intensywnym kolorze, niemal czarnozielonym, gwarancja.

Fi.27
100 PLN
Bid
35542

1944 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
Bid
35543

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
Bid
35544

1944 Rocznica Powstania Styczniowego, "kula przy głowie generała Langiewicza" obce ciało odbite na szarooliwkowym znaku opłaty, całostka wysłana 2.IV, doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp13
500 PLN
Bid
35545

1944 Dni Morza, karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp19
200 PLN
Bid
35546

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20x
360 PLN
Bid
35547

1944 Rok Olimpijski, całostka.

Fi.Cp20y
300 PLN
Bid
35548

1944 Warszawa walczy, całostka z błędami: "zalana kreseczka nad O i wyrostek na górnym ramieniu K w POCZTÓWKA" ostemplowana grzecznościowo 1.IX w rocznicę wybuchu II wojny.

Fi.Cp21
150 PLN
Bid
35549

1944 Warszawa walczy, całostka czysta (Fi.100.-); minimalnie słabszy stan zachowania (punktowe przebarwienia); gwarancja.

Fi.Cp21
80 PLN
Bid
35550

1944 Warszawa walczy, całostki o ciemnym i jasnym znaku opłaty obie z błędami: "pogrubiona kreseczka nad Ó i wyrostek na górnym ramieniu K w POCZTÓWKA", skasowane 1.IX w rocznicę wybuchu wojny; bardzo dobry stan zachowania; górna ciemna karta gwarancja i opis Pelczar; dolna jasna gwarancja.

Fi.Cp21
400 PLN
Bid