The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39298

1898 Sądowe znaczki doręczeniowe, 17½ Kr niebieskofioletowo/ czarny o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½ na dowodzie doręczenia wysłanym 10.VIII z miejscowości Laszki (Fi.300.-).

Fi.Ibx
Mi.1bB
120 PLN
39299

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
39300

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
39301

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
39302

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.75.-).

Fi.U1-11
60 PLN
39303

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
45 PLN
39304

1920 seria znaczków urzędowych w poziomych parkach.

Fi.U1-11
90 PLN
39305

1920 parka znaczków urzędowych, prawy znaczek z drukiem na zmarszczonym papierze.

Fi.U2
40 PLN
SOLD
39306

1920 znaczek z drukiem na pomarszczonym papierze.

Fi.U4MK
50 PLN
SOLD
39307

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
SOLD
39308

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
SOLD
39309

1920 cyfry między gwiazdkami na sześciokątnej tarczy, połówka znaczka urzędowego za 50 mk. na wycinku z kasownikiem SZCZERZEC /17 XI 20/ a, jedyny odnotowany dotąd przypadek (Polskie Znaki Pocztowe T.III str.757) dzielonego znaczka urzędowego, gwarancja Falkowski.

Fi.U6
300 PLN
39310

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie znaczków urzędowych na cienkim papierze, seria czysta.

Fi.U12-16
50 PLN
SOLD
39311

1921 sądowy dowód doręczenia z austriackim znaczkiem sądowy z nadrukiem nowej wartości "2 mk.".

Fi.1
200 PLN
39312

1921 sądowy dowód doręczenia z austriackim znaczkiem sądowy z nadrukiem nowej wartości "2 mk.".

Fi.1
200 PLN
39313

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, brzegowa próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
39314

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
39315

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
SOLD
39316

1945 znaczek urzędowy bez obrazka znaczka! a wyłącznie z abklaczem obrazu znaczka na stronie gumowanej, osobliwe.

Fi.U21MK
400 PLN
39317

1945 cięta gumowana próba w barwie ciemno lila ultramarynowej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21P4
100 PLN
39318

1945 cięta gumowana próba w barwie ciemno lila ultramarynowej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21P4
100 PLN
39319

1945 znaczek cięty z abklaczem.

Fi.U21nz
30 PLN
39320

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
SOLD
39321

1945 parka znaczków rozdzielona międzypolem.

Fi.U22
30 PLN
39322

1945 pasek gumowanych ciętych prób z międzypolem pomiędzy dwoma znaczkami, pionowe złamanie na międzypolu, gwarancja Schmutz.

Fi.U22P1
240 PLN
39323

1945 parka znaczków ciętych z abklaczem na odwrocie.

Fi.U22nz
80 PLN
39324

1945 makulaturowy cięty znaczek z abklaczem obrazka na stronie niegumowanej, gwarancja Ryblewski.

Fi.U22nzMK
100 PLN
39325

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłana 17.8 z Prokuratorii Generalnej w Warszawie do Sadu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim, na odwrocie datownik odbiorczy typu lubelskiego z dopisaną datą; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.U22I
Mi.D22
80 PLN
39326

1946 próba P1 z podwójnym drukiem, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1Dp
60 PLN
39327

1946 próba P1 z podwójnym drukiem, gwarancja Walocha.

Fi.U22P1Dp
60 PLN
39328

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły bez perforacji pionowej, piękny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.U21II MK2
Mi.D21
40 PLN
SOLD
39329

1950 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, parka znaczków z silnym abklaczem.

Fi.U22
65 PLN
39330

1950 Godło Państwa, makulatura ciętego znaczka na urzędowy list polecony bez dużej części rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.U22I nz MK
Mi.D22
40 PLN
39331

1954 STALINOGRÓD - Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, list wysłany 22.12 z agendy Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Stalinogrodzie (nazwa Katowic zmieniona w latach 1953-56) do Warszawy, znaczek unieważniony wirnikiem propagandowym "PODAJĄC W ADRESIE NAZWĘ POWIATU PRZYSPIESZASZ PRZEWÓZ I DORĘCZENIE LISTU" Stalinogród 2 z wyróżnikiem "ms", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 54 155).

Fi.U21III
Mi.D25
60 PLN
39332

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
39333

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN