The new auction will start soon

Auction 110. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30991

1843 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny do Francji tranzytem przez Prusy, wysłany 9/2 z Warszawy do Montpellier, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A szerokie), adnotacja o opłaceniu przesyłki do granicy "fco 31"; pruskie stemple: "FRANCO POLN:PREUSS:GRZ:" przystawiony w Berlinie, na odwrocie datownik BERLIN 12/2 8-9 i tranzytowy "TP" (Transit Prusse Erfurt/Zeitz); francuskie stemple: graniczny "PRUSSE FORBACH" z 16 FEVR., przejściowy LYON z 18 FEVR i odbiorczy MONTPELLIER z 19 FEVR.; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


800 PLN
30992

1849 obszar I Rzeczypospolitej - BRZEŚĆ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Brześcia do wsi Бревново w Новгородской guberni; znak opłaty kreślony, obok stempel nadawczy БРЕСТЪ / 22 ДЕКАБ.1849 i ręczna adnotacja o dacie otrzymania według kalendarza juliańskiego "14 Января 1850 "; w 1795 roku Brześć przypadł Austrii, w 1809 Książę Józef Poniatowski odzyskał go dla Księstwa Warszawskiego, po 1815 ziemia brzeska weszła w skład Królestwa Kongresowego, ale samo miasto pozostało przy Rosji, użyta w Królestwie (Fi.8000.-); koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Fi.Ckr4II
2 000 PLN
30993

1850 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 15.7 z Warszawy do Zalesia, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398g), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


320 PLN
30994

1854 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny wysłany 12/4 z Warszawy do Reims, mały stempel nadawczy typu IIIC, przewieziony ambulansem relacji Wrocław-Berlin, stempelek "11" i adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple kraju pochodzenia (Aus Russland, Preusse) i tranzytowe (Paryż); dekoracyjna całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


350 PLN
30995

1857 Królestwo Polskie, list zagraniczny prawie kompletny z częściową treścią wysłany 17.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nieopłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie okrągły stempel przejściowy Szczakowa z 18/11 i dwuwierszowy z datą stempel odbiorczy "Krakau 18.NOV"; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
30996

1858 Królestwo Polskie - KAŁUSZYN, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.12000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze zbioru Dr.J.Kossoy'a, piękny stan.

Fi.I
Mi.1
11 000 PLN
30997

1858 Królestwo Polskie 105 - BIŁGORAJ, CZERWONY KASOWNIK na ROSJI NR.1; unikalna prawie kompletna strona adresowa listu z Biłgoraja do Warszawy opłaconego pięknie ciętym pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go superczytelnie polskim kasownikiem numerowym 105 w kolorze CZERWONYM, w ekspedycji pocztowej Biłgoraj na bocznym trakcie z Zamościa ku granicy w Tarnogrodzie; taki kasownik w kolorze czarnym ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza, w swojej monografii M.A.Bojanowicz opisuje ten kasownik jako RRR - wspomniany, lecz nie widziany; do chwili obecnej odnotowano jedynie dwa przypadki użycia czerwonego tuszu w Biłgoraju; w katalogu Fischera znaczek z czerwonym kasownikiem 105 jest wyceniony blisko 6 razy drożej od ceny znaczka z popularnym kasownikiem; przy zachowaniu podobnej proporcji powyższy wycinek miałby wycenę Fi.78000.- bez uwzględniania, że to prawie cała strona adresowa; adresatem listu jest Zarząd Dóbr Ordynacji Zamojskiej w Warszawie ul. Senatorska; z fotoatestu "Extremely rare cancel ..." "...stamp with 4 large margins. Superb & fresh" Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
58 000 PLN
30998

1858 Królestwo Polskie - SANDOMIERZ; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 108 - Sandomierz (Fi.1500+600.-), w małej w ówczesnym czasie, ekspedycji pocztowej przy granicy z Austrią krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; ma wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; jest rzadki, gdyż w większości małych urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; poza krótkim ząbkiem w dolnym rogu i śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2x 
2 200 PLN
30999

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA KREŚLENIE I DATOWNIK; koszulka listu do Rygi nadanego w Warszawie 8/20 marca; opłacono go rzadszą odmianą znaczka rosyjskiego za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniono poprzez kreślenie i skasowanie stemplem nadawczym; ze względu na nagminne czyszczenie i powtórne używanie znaczków, obowiązek kasowania stemplem nadawczym wprowadzono zarządzeniem nr.138 z 26 lutego/10 marca 1858 roku; trwał on bardzo krótko, bo do dnia 15/27 marca 1858 roku, kiedy to do unieważniania znaczków wprowadzono polskie kasowniki numerowe; przez cały ten czas (w sumie 17 dni) na wielu listach spotyka się dodatkowo kreślenie; na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО ... (Dobin 40.4.03); list zachował się w bardzo dobrym stanie, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet pieczątka lakowa pozostała nienaruszona; listy z tego krótkiego okresu najciekawiej ilustrują wprowadzanie znaczków jako sposobu opłacania przesyłek; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.II
Mi.2y
14 000 PLN
31000

1858 KASOWNIK AMBULANSU POCZTOWEGO z Drogi Kolei Wiedeńskiej, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony został kasownikiem ambulansowym z kropką o średnicy 3,5 mm stosowanym w wagonach 2 i 4 (Fi.1300+2500.-), poza krótszym narożnikiem zachował się w bardzo ładnym stanie na wycinku, pochodzi z historycznej kolekcji A.Faberge - jego odręczna adnotacja o wczesnej dacie nabycia XI 02 na odwrocie, pod nią gwarancja innego słynnego kolekcjonera M.A.Bojanowicza.

Fi.V
Mi.5
3 200 PLN
31001

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); poza lekko startym rysunkiem w narożniku w pięknym stanie.

Fi.V
Mi.5 
800 PLN
31002

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


Mi.6
900 PLN
31003

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.


Mi.7
1 400 PLN
31004

1858 list wysłany z Warszawy do Paryża, datownik nadawczy typu IIIC o śr.18mm z 6/4 - zwraca uwagę umieszczenie "w liczniku" cyfry 6 z kreską ułamkową u góry (lub odwrotne umieszczenie cyfry 9), czerwony stempelek FRANCO informujący o opłaceniu przesyłki przez nadawcę; oznaczenia taryfowe na froncie i odwrocie koperty; pruski stempelek tranzytowy "P.D.", ramkowy stempel pochodzenia "AUS RUSSLAND FRANCO" stosowany w ambulansie relacji Wrocław-Berlin, którego stempel "BRESLAU / 7 1 II / BERLIN" odciśnięto na odwrocie , na froncie francuski niebieski datownik "PRUSSE 3 VALENCIENNES 3" z 9.4, a na odwrocie paryski datownik odbiorczy z tego samego dnia; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, dobry stan zachowania.


400 PLN
31005

1858 list z Warszawy do Francji, mały stempel nadawczy typu IIIC, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple kraju pochodzenia "AUS RUSSLAND" i tranzytowe, całość o bogato udokumentowanym obiegu pocztowym.


300 PLN
31006

1859 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 14.12 z Warszawy do Białej, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


240 PLN
31007

1860 pierwszy polski znaczek, typograficzne fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej", znakomita robota drukarza - fałszerza, rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.1 FFi
Mi.1 false
1 800 PLN
31008

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, znaczek posiada usterkę w postaci niedodruku prawego dolnego narożnika, poziome złamanie, pomimo tego doskonała prezencja, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a
1 400 PLN
31009

1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w barwach niebieskiej i różowej wysłanego z Kraśnika do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Kraśnika z liczbą 91 w czterech okręgach w barwie czarnej, stopień rzadkości 4 punkty w dziesieciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony miejscownik Kraśnika w ramce i ręcznie wpisana data nadania 21/9, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy z datą 25/9 i godzinnik nadejścia listu "3/P" (trzecia po południu), znaczek o bardzo ładnym ząbkowaniu, list pochodzi z kolekcji W. Rachmanowa i posiada jego "etykietkę" i stempel w dolnym prawym rogu.

Fi.1a
Mi.1a
26 000 PLN
31010

1860 Królestwo Polskie - LUBLIN 73, pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i karminoworóżowym unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, klisza niebieska z powtarzalnym błędem "plama w prawej dolnej części owalu", dwa inne znaczki z tym błędem były do kupienia na naszej aukcji cztery i osiem lat temu, poza kilkoma wyprostowanymi zgięciami ładny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.1a
3 500 PLN
31011

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowokarminowej, znaczek z oryginalną gumą, niewielka naprawa w lewym górnym narożniku, bardzo dobra prezencja, fotoatest Pelc.

Fi.1ad
Mi.1a
12 500 PLN
31012

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych unieważniony miejscownikiem Kibart z data nadania 17/5, znaczek z poz. 21 z charakterystycznym uszkodzeniem ramki w dolnym lewym narożniku i pękniętą literą T, fotoatest Pelc.

Fi.1b
Mi.1b
2 600 PLN
31013

1860 pierwszy polski znaczek w barwach karminowej i ciemnoniebieskiej o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Kalisza, z liczbą 191 w czterech okręgach, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, ładny stan zachowania, fotoatest Pelc.

Fi.1bbu
Mi.1b
2 100 PLN
31014

1860 Koperty stemplowe za 3 kop. Poczty Miejskiej w Warszawie, z białym sucho tłoczonym na niebieskim tle znakiem opłaty:

w karcie 4I znajduje się on na klapie, papier bladożółty satynowany z widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi.4000.-), małe ślady kleju na odwrocie (po wlepieniu na kartę wystawową);

w karcie 4II znajduje się on na stronie adresowej, papier bladożółty satynowany ze słabo widocznymi tłoczonymi kwadracikami (Fi.3000.-); wyjątkowo dobry stan zachowania.

Fi.Ck4Iy, 4IIx
7 000 PLN
31015

1860 kompletny składany list z pełną treścią wysłany z Warszawy do Paryża, adnotacje dotyczące porta wpisane czerwoną kredką obok stempelka "FRANCO"; stempelek nadawczy z Warszawy typu IIIC z datą nadania 11/6 (jedenasty czerwca), pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" i tranzytowy "P.D.", niemiecki stempel ambulansowy "BRESLAU / 11 6 III / BERLIN", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel odbiorczy z Paryża 13.6; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, całość w dobrym stanie zachowania.


380 PLN
31016

1861 list na rosyjskiej całostce z Mikołajewa koło Chersonia do Gostynina, na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy Gostynina, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania, gwarancja.

Fi.Ckr7I
2 200 PLN
31017

1862 koperta rosyjska wydania z 1855-1861 nadana 31.03.62 z Witebska do Warszawy, koperta ze znakiem wartości na środku klapy koperty, orzeł z wąskim ogonem, znak wodny II, gwarancja z oznaczeniem.

Fi.Ckr 7 I
1 200 PLN
31018

1863 Królestwo Polskie - WAGON POCZTOWY No.4 - NAJWCZEŚNIEJSZE ZNANE UŻYCIE; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach jasnoniebieskim i różowym; unieważniony, co bardzo rzadkie, datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 18 ОКТ. 1863 - typu I z liczbą kodową 44, specjalnie przygotowanym dla linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona kasownika, dopiero na przełomie 1863 i 1864 roku uzyskano zgodę na wprowadzenie polskiego kasownika DP w czterech okręgach; w okresie przejściowym znaczki na listach przekazywanych do rosyjskich ambulansów unieważniano datownikiem w wagonie (niekiedy kreślono ręcznie), znanych jest też kilka listów gdzie znaczek unieważniono małym warszawskim datownikiem lub oboma datownikami (sposobami) naraz; listy w kierunku Warszawy lub do Rosji opłacone znaczkiem unieważnionym w wagonie datownikiem ambulansowym są unikalne, a same znaczki bardzo rzadkie; dodatkowo znaczek ma rzadki błąd "zewnętrzna ramka zakrzywiona z lewej u góry" opisany przez M.Miszczaka i reprodukowany na rys.20 w "Przeglądzie Filatelistycznym" 2/2005, choć jest wzmocniony i ma kilka usterek ząbkowania ogólnie prezentuje się dobrze, czyste i wyraźne ostemplowanie to w tym przypadku jego największy atut, gwarancja Petriuk.

Fi.1a
12 000 PLN
31019

1863 Królestwo Polskie - AMBULANS 14, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony unikalnym rosyjskim sześciokątnym kasownikiem ambulansowym 14 - układ kropek typu I, na wycinku; numery 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; to grupa najrzadszych kasowników Królestwa Polskiego; na polskim znaczku numer jeden są unikalne, ale i na rosyjskich bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.5
Mi.5
2 400 PLN
31020

1864 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 3 kop. rzadkiego na ziemiach polskich wydania na przesyłki zagraniczne z 1864 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer jeden kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest czysto skasowany, poza wyblakłym tłem w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.10
Mi.10 
600 PLN
31021

1864 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego do Francji tranzytem przez Prusy, wysłanego 4/6 z Warszawy do Reims, stempel nadawczy typu IIIC o śr.18mm (W i A wąskie), pruski kolejowy okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z tego samego dnia; stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PRUSSE-FORBACH 6 JIUN i odbiorczy REIMS 7 JUIN; dodatkowo prostokątny stempelek nadawcy HERMAN KLAINADEL; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 3 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania, na karcie albumowej.


500 PLN
31022

1865 Królestwo Polskie - WŁODAWA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 59 - Włodawa (800+700.-), poza słabszym prawym dolnym narożnikiem bardzo ładny stan.

Fi.5
Mi.5 
1 200 PLN
31023

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.900.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1, piękny stan - żywe kolory, klarowny druk i czytelnie odbity kasownik.

Fi.6
Mi.6 
700 PLN
31024

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); czytelnie unieważniony warszawskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, wspaniale widoczna ozdobna stopka cyfry 1, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.7
Mi.7 
1 000 PLN
31025

1865 Królestwo Polskie - SUWAŁKI, znaczek rosyjski za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony, na liście frankowanym kilkoma znaczkami, polskim kasownikiem numerowym 28 - Suwałki (Fi.100+400.-), sprawdzono wymiary i położenie cyfr, liczba trzycyfrowa wykluczona.

Fi.13y
Mi.13y 
250 PLN
31026

1865 Królestwo Polskie - AMBULANS DB/1, parka znaczków rosyjskich za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, na resztce wycinka; unieważniona polskim kasownikiem ambulansu DB 1 - Droga Bydgoska - bardzo rzadkim, znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, prawy znaczek uszkodzony, kasownik wyjątkowo czytelnie odbity, niska cena wywoławcza.

Fi.13y
Mi.13y 
300 PLN
31027

1865 Królestwo Polskie - RUDA GUZOWSKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.+700.-), ładny stan.

Fi.15y
Mi.15y 
500 PLN
31028

1865 Królestwo Polskie - SOCHACZEW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony rzadkim polskim kasownikiem numerowym 210 - Sochaczew, kasownik ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, w lewym dolnym rogu fragment stempla tranzytowego lub odbiorczego, bardzo ładny stan.

Fi.15y
Mi.15y 
2 000 PLN
31029

1865 Królestwo Polskie ALEKSANDRÓW POGRANICZNY MAŁE CYFRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1865 roku, na grubym papierze (0,10 mm) ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 311 - Aleksandrów Pograniczny (Fi.+1200.-), typ 1 z cyframi o wysokości cyfr 5,5-6 mm - zwykle występuje na Polsce nr.1, na rosyjskich znaczkach rzadki; piękny stan.

Fi.15z
Mi.15z 
1 100 PLN
31030

1865 Królestwo Polskie - BW, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek (Fi.450.-); unieważniony polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, poza lekkimi ubytkami rysunku w ładnym stanie, niska cena wywoławcza.

Fi.16y
Mi.16y 
250 PLN