The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38830

1975 zeszycik znaczkowy w bardzo ładnym stanie.

Fi.ZzO7d
25 PLN
SOLD
38832

1990 Siedleckie przewartościowania, wycinek listu z Garwolina nadanego 24.08.90, znaczki ze stemplem nowej wartości "100 zł" w ramce.

Fi.2151 Pw2
320 PLN
38833

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
38834

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe czworobloki znaczka za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewych znaczkach tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo na prawych nowy nominał to 50 zł.; wszystkie pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 Mk
Mi.3253 
480 PLN
38835

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
38836

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
38837

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
38838

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 188 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
125 PLN
38839

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
38840

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
38841

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
38842

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3105No
Mi.3253K
50 PLN
38843

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
38844

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
38845

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z niekatalogowanym nadrukiem podwójnym, jednym normalnym i drugim suchym bez nałożenia farby, gwarancja Rybleweski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
220 PLN
38846

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z niekatalogowanym nadrukiem podwójnym, jednym normalnym i drugim suchym bez nałożenia farby, gwarancja Rybleweski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
100 PLN
38847

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
38848

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
38849

1990 Dyscypliny sportowe, znaczek za 1000 zł z błędem na poz.24 "ciemna plama pod OL w POLSKA i biała kropka pod dłonią gimnastyczki", czyste; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.3115 B1
Mi.3263
50 PLN
38850

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
38851

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, prawy znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
40 PLN
38852

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
38853

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
38854

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
38855

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
38856

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
38857

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3121No
Mi.3269K
45 PLN
38858

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
38859

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
40 PLN
38860

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolami u dołu, czyste, bardzo dobry stan zachowania (otwory od zszywacza).

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
38861

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
38862

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
38863

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
38864

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
38865

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
38866

1991 Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczki za 700 zł w parce poziomej, prawy z błędem na poz.7 "ścięte ł w zł"; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3159 B1
Mi.3307
50 PLN
38867

1991 arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczek z silnie przesuniętą w poziomie perforacją wchodzącą obrazek sąsiedniego znaczka.Do tej pory niekatalogowane.

Fi.3159 MK
Mi.3320
350 PLN
38868

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
38869

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
38870

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek niedobitymi kreskami zasłaniającymi stary nominał i cyfra 1.

Fi.3168MK
Mi.3316
50 PLN