The new auction will start soon

Auction 11. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4203

1920 wydanie obiegowe, czworoblok znaczka z 25 fen. rozdzielony pustopolem.

Fi.1B
35 PLN
SOLD
4204

1920 podwójny druk niekatalogowanej próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

Fi.1 PDp
Mi.1 
60 PLN
4205

1920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze żółtym, o nakładzie 30 sztuk, gwarancja Korszeń.

Fi.2 P1
Mi.2 
180 PLN
SOLD
4206

1920 próba znaczka za 1 mk., w kolorze zielonoczarnym, gwarancja Korszeń.

Fi.2 P5
Mi.2 
50 PLN
SOLD
4207

1920 niekatalogowana próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P
Mi.2 
50 PLN
4208

1920 wydanie obiegowe, podwójny druk znaczka za 1 mk., gwarancja Korszeń.

Fi.2A Dp
Mi.2B 
20 PLN
4209

1920 wydanie obiegowe, czworoblok rozdzielony pustopolem tete-beche.

Fi.3
35 PLN
SOLD
4210

1920 wydanie obiegowe, czworoblok znaczka za 2 mk. z pustopolem tete-beche.

Fi.3A
30 PLN
SOLD
4211

1920 wydanie obiegowe, pasek trzech znaczków za 2 mk. z z silnie przesuniętą perforacją.

Fi.3B
30 PLN
4212

1920 wydanie przedrukowe, silna odbitka drugostronna na znaczku za 2/15 sk., piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
Mi.4 
180 PLN
4213

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/10 mk. w czworobloku z błędami poz.81 "kreseczka połączona z S", poz.91 "literka G zamiast C", poz.92 "orzeł bez korony", piękny stan, gwarancja Subocz.

Fi.5st,5su,5sv
Mi.5a 
400 PLN
4214

1920 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/30 mk. w czworobloku z błędem poz.12 "kropka pod łącznikiem A", znaczki w pięknym stanie, gwarancje Malinowski, Subocz.

Fi.7u
Mi.7 
200 PLN
SOLD
4215

1921 wydanie obiegowe, seria ząbkowana.

Fi.14-19A
Mi.14-19B 
20 PLN
4216

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 6 mk, makulatura.

Fi.18A Dp
Mi.18B 
15 PLN
4217

1921 wydanie obiegowe, znaczek za 10 mk. z przesunięciem koloru żółtego.

Fi.19B
Mi.19A 
20 PLN
4218

1921 podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na obustronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

Fi.20 P1Dp
Mi.20 
50 PLN
4219

1921 podwójny druk próby znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

Fi.22 P1Dp
Mi.22 
50 PLN
4220

1921 stemplowana seria wydania na rzecz PCK.

Fi.29-30 A
30 PLN
SOLD
4221

1921 wydanie na rzecz PCK, cięta seria w parkach.

Fi.29-30 A
55 PLN
4222

1921 nadruk podczwórny w tym jeden odwrócony na znaczku za 4 mk., gwarancja Korszeń.

Fi.30ANp
Mi.30B 
80 PLN
4223

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, czworoblok z dwóch parek tete-beche.

Fi.30B
100 PLN
4224

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, seria cięta.

Fi.31-33A
Mi.31-33B 
15 PLN
4225

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża, znaczek za 10 mk., makulatura, gwarancja Krawczyk.

Fi.33A Dp
Mi.33B 
25 PLN
4226

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
Mi.34-41A 
20 PLN
4227

1921 wydanie obiegowe, widokówka z Wilna wysłana 7.VII adresowana do Warszawy.

Fi.35B
500 PLN
4228

1921 różne rysunki, znaczek za 2 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Korszeń.

Fi.35A
Mi.35B 
35 PLN
4229

1921 różne rysunki, znaczek za 2 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Korszeń.

Fi.35B
Mi.35A 
50 PLN
4230

1921 różne rysunki, znaczek za 4 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Korszeń.

Fi.37A
Mi.37B 
35 PLN
4231

1921 różne rysunki, znaczek za 6 mk., bez tła, obustronnie zadrukowany, gwarancja Korszeń.

Fi.39A Dp
Mi.39B 
50 PLN
4232

1921 list z Śięcian 11.XII.21 do wierzbnika, oberwany górny róg koperty, bardzo rzadkie., gwarancja Korszeń.

Fi.40
600 PLN
4233

1921 różne rysunki, próba znaczka za 10 mk., w kolorze lila bez tła, fragment odwróconego podwójnego druku, gwarancja Korszeń.

Fi.40 P2Dp
Mi.40 
150 PLN
4234

1921 znaczek za 10 mk. z przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.40
50 PLN
4235

1921 różne rysunki, znaczek za 10 mk. z przesuniętą perforacją.

Fi.40B
Mi.40A 
20 PLN
4236

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Korszeń.

Fi.41A
Mi.41B 
35 PLN
4237

1921 różne rysunki, znaczek za 20 mk. z przesuniętym i podwójnym normalnym i odwróconym drukiem tła, gwarancja Korszeń.

Fi.41A Dp
Mi.41B 
60 PLN
4238

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 100 mk. w kolorze czerwonym z piaskowym tłem o nakładzie 150 szt., gwarancja Schmutz.

Fi.42 P3
Mi.42 
400 PLN
4239

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 100 mk. w kolorze granatowym bez tła o nakładzie 5 szt., gwarancja Schmutz.

Fi.42 P8
Mi.42 
2 000 PLN
4240

1921 pierwsza rocznica zajęcia wilna, seria cięta i ząbkowana.

Fi.42-43 A, B
50 PLN
SOLD
4241

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, próba znaczka za 150 mk. w kolorach brązowym i czerwonym o nakładzie 50 szt., gwarancja Schmutz.

Fi.43 P8
Mi.43 
600 PLN
4242

1921 1 rocznica zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego, niekatalogowana próba znaczka za 150 mk. w kolorach oliwkowym i brązowym, na papierze kredowym, gwarancja Schmutz

Fi.43 P
Mi.43 
400 PLN