The new auction will start soon

Auction 11. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3623

1918 Kalisz, list opłacony dwoma znaczkami pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.2, 4
850 PLN
3624

1918 komplet znaczków II wydania poczty we Włocławku stemplowany grzecznościowo na liście.

Fi.14-23
140 PLN
SOLD
3625

1918 list na kopercie firmowej z Włocławka opłacony dwoma znaczkami drugiego wydania "Na Skarb Narodowy", gwarancja Korszeń.

Fi.18, 19
850 PLN
SOLD
3626

1918 grzecznościowo stemplowana kartka ze znaczkiem lokalnego wydania Łowicza.


95 PLN
SOLD
3627

1918 Łowicz, całostka ze znaczkiem wydania lokalnego, gwarancja na odwrocie Korszeń.


270 PLN
3628

1918, Łowicz, całostka wydania przedrukowego "warszawskiego" (część z opł.odp.) dofrankowana znaczkiem poczty lokalnej, adresowana do Warszawy, gwarancja Korszeń. Dekoracyjny walor.


250 PLN
3629

1918, 14.XII, Włoclawek, mieszana frankatura (!) polecona karta poczty lokalnej w Kaliszu dofrankowana znaczkami poczty lokalnej we Włocawku, adresowana do Warszawy, prowizoryczny kasownik Włocławka, stempel odbiorczy 15.XII, gwarancja Korszeń. Bardzo ciekawy walor.


800 PLN
3630

1918 znaczki wydania lokalnego Myślenic na kopercie poleconej, gwarancja na znaczki Mikstein.


60 PLN