The new auction will start soon

Auction 11. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3545

1915 znaczek cięty bez tła, za 10 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny ze zbiorów (i z jego sygnaturą na odwrocie) Rachmanowa.

Fi.2
Mi.2 
30 PLN
SOLD
3546

1915 znaczek cięty za 10 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny z fantazyjną różową barwą tła.

Fi.2
Mi.2 
35 PLN
SOLD
3547

1915 znaczek cięty za 10 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny z fantazyjną zieloną barwą tła.

Fi.2
Mi.2 
35 PLN
SOLD
3548

1915 parka znaczków ciętych za 10 gr. poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2
Mi.2 
60 PLN
3549

1915 kartka z Poznania 27.10.15 do Warszawy ze znaczkiem opłaty doręczeniowej i stemplem cenzury, gwarancja na znaczek Mikulski.

Fi.4
200 PLN
SOLD
3550

1915 kartka miejscowa Warszawa 17.11.15 ze znaczkiem opłaty doręczeniowej.

Fi.5 I
80 PLN
3551

1915, poczta miejska w Warszawie, list z Berlina wysłany 11.XI, znaczek doręczeniowy poczty miejskiej na odwrocie, kasownik z wyróżnikiem "b", cenzura poznańska, gwarancja Korszeń.

Fi.5II
Mi.6II 
500 PLN
3552

1915 list miejscowy nadany w Warszawie 13.II.15 ze znaczkiem opłaty doręczeniowej.

Fi.6
85 PLN
SOLD
3553

1915 seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. poczty miejskiej w Warszawie na wycinkach.

Fi.7-8
Mi.7-8 
20 PLN
3554

1915 znaczek cięty za 5 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny bez nadruku i tła.

Fi.7
Mi.8 
20 PLN
3555

1915 znaczek cięty za 5 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny bez nadruku ze zbiorów (i z jego sygnaturą na odwrocie) Rachmanowa.

Fi.7
Mi.8 
30 PLN
SOLD
3556

1915 makulatura, nadruk 6 na podwójnym druku znaczków ciętych za 5 gr. i za 10 gr. poczty miejskiej w Warszawie, druk prywatny.

Fi.7
Mi.8 
25 PLN
SOLD
3557

1916 Sosnowiec, seria herb miasta.

Fi.1, 2
40 PLN
3558

1916 Białystok, znaczek doręczeniowy bez podpisu, gwarancja Korszeń.

Fi.1 II
900 PLN
3559

1916 Zawiercie, seria herb miasta.

Fi.1-2
50 PLN
3560

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Korszeń, Kronenberg.

Fi.1-2
50 PLN
3561

1916 list firmowy z Berlina 22.I.17 (firmowe dziurkowanie znaczka) do Warszawy, stempel poczty doręczeniowej, przycięta nieznacznie góra koperty, gwarancja Korszeń.

Fi.2a
80 PLN
3562

1916 list miejscowy warszawa 10.4.16 ze znaczkiem opłaty doręczeniowej na klapie koperty.

Fi.2
80 PLN
3563

1916 list miejscowy Warszawa 3.8.16 ze znaczkiem opłaty doręczeniowej.

Fi.2
40 PLN
3564

1916 seria przedrukowa znaczków poczty miejskiej Sosnowca, (Mi. 240 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
Mi.3-4 
200 PLN
SOLD
3565

1916 Sosnowiec, serai drugiego wydania, gwarancja Korszeń, Kronenberg.

Fi.3-4
80 PLN
3566

1916 Przedbórz seria drugiego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-6 A
350 PLN
3567

1916 seria przedrukowa znaczków poczty miejskiej Sosnowca, (Mi. 180 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
Mi.3-4 
350 PLN
SOLD
3568

1916 znaczek poczty miejskiej w Sosnowcu ze stemplem pomocniczym typ 2 IIIb na wycinku, ze zbiorów (i z jego sygnaturą) Rachmanowa.

Fi.5
Mi.5 
80 PLN
3569

1916 parka tete-beche znaczków poczty miejskiej Sosnowca z marginesem i prawie pełnym pustopolem, (Mi. 200 euro), gwarancja Schmutz.

Fi.5
Mi.5 
300 PLN
SOLD
3570

1916 list miejscowy Warszawa 7.2.16 ze znaczkami opłaty doręczeniowej.

Fi.9-10
80 PLN
3571

1916 zawiadomienie o wekslu ze znaczkiem opłaty doręczeniowej.

Fi.10
150 PLN
SOLD
3572

1916, poczta miejska w Warszawie, urzędowy list miejscowy nadany 13.IXI, stempelek opłaty "8 Pfennig Porto", znaczek poczty miejskiej skasowany stemplem z syrenką. Bardzo ciekawa nalepka poczty miejskiej dla listonoszy, stosowana w przypadkach gdy doręczenie listu było niemożliwe.

Fi.10
Mi.10 
600 PLN
3573

1916 nie dopuszczona do obiegu pięknie cięta, narożnikowa seria poczty miejskiej w Warszawie, ze zbiorów (i z jego sygnaturą na odwrocie) Rachmanowa.

Fi.III-VIA
Mi.III-VIC 
430 PLN
SOLD
3574

1916 nie dopuszczony do obiegu cięty znaczek za 6 gr. poczty miejskiej w Warszawie z drugostronną odwrotną odbitką rysunku bez tła.

Fi.IVAs
Mi.IVC 
45 PLN
3575

1916 nie dopuszczona do obiegu ząbkowana seria poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.III-VIB
Mi.III-VIA 
280 PLN
SOLD
3576

1916 lst miejscowy z Częstochowy 26.6.16 ze stemplem opłaty doręczeniowej.


60 PLN
SOLD
3577

1917, list (druk) wysłany z Warszawy 20.XII do Przedborza, opłata za doręczenie uiszczona znaczkiem poczty miejskiej, skasowanym 26.XII, cenzura, gwarancja Krawczyk.

Fi.1B
Mi.1A 
300 PLN
SOLD
3578

1917 Przedbórz seria ząbkowana pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2 B
190 PLN
3579

1917 Przedbórz, pierwsze wydanie nieząbkowana seria, duże podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2 A
200 PLN
3580

1917 Przedbórz, ciąta próba znaczka za 2 gr. w kolorze ceglastym, gwarancja Korszeń.

Fi.1A P1
150 PLN
3581

1917 Przedbórz, ząbkowana seria pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2 B
160 PLN
SOLD
3582

1917 Przedbórz, list z Piotrkowa do Przedborza z cenzurą wojskową w Piotrkowie, gwarancja Schmutz.

Fi.2B
300 PLN
3583

1917 kartka z Warszawy 12.2.17 do Częstochowy ze stemplem opłaty doręczeniowej, gwarancja Korszeń.

Fi.2a
150 PLN
3584

1917 kartka z Płocka 20.2.17 do Warszawy ze stemplem opłaty doręczeniowej, gwarancja Korszeń.

Fi.2b
80 PLN