The new auction will start soon

Auction 11. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3463

1914, 16.X, POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, stempel pierwszej (pomocniczej) jednostki polskiej powstałej po stronie Rosji (Legion Puławski powstał później) na widokówce adresowanej do Kijowa, dodatkowo pieczęć nadawcza jednostki rosyjskiej i kasownik odbiorczy Kijów 23.X. Sempel PKPS niezwykle rzadko występuje na korespondencji.


500 PLN
3464

1914 kartka legionowa ze znaczkiem "Leginistom Polskim" za 10 gr. i nalepką wydaną przez N.K.N. za 2 hal. na cele humanitarne Legionów i Samarytanina, stempel "Departament Wojskowy N.K.N. Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich Dział poświadczeń przynależności".


200 PLN
3465

1914 czysty formularz poczty polowej Legionów, stopień rzadkości wg. Kucharskiego 8 (w 10 stopniowj skali), bardzo rzadko spotykany walor, stan dobry (prawy dolny róg złamany).


200 PLN
3466

1915 austriacka kartka wysłana z austriackiej poczty etapowej w Wolbromiu 3.X.15 ze stemplem "K. u. K. BAHNHOFKOMMAND".


60 PLN
SOLD
3467

1915 list austriackiej poczty polowej 146 28.08.15 z Enklawy Jasnej Góry wysłany przez austriackiego kapitana, gwarancja Korszeń.


1 100 PLN
3468

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 355 26.VII.15 ze stemplem "Komenda 3-go Batalionu 2-go Pułku 1-go Polskiego Legionu" i stemplem cenzury.


75 PLN
SOLD
3469

1915 kartka z Karlsbadu 23.VIII.15(?) ze stemplem "K.u.K. Resevespital in Karlsbad / ISRAEL Hospitz".


30 PLN
3470

1915 (?), "2-oj Warszawskij gospitał Elizawietansgoj Obszcziny", widokówka wysłana przez członka personelu tej jednostki adresowana do 348 polowego szpitala. Piękny czerwonokrzyski walor.


250 PLN
3471

1915, 23.VII, dezynfekowana !!! karta pocztowa wysłana z domu rekonwalescencyjnego za pośrednictwem poczty polowej 186 do Wiednia.


360 PLN
3472

1915 (?), 21.III, list dezynfekowany !!! co potwierdzono stempelkiem "Desinfiziert" wysłany ze szpitala zakaźnego "K.u.K. Eppidemiespital in Radom" przez urząd etapowy. Dezynfekowane przesyłki z okresu I Wojny Światowej są rzadko spotykane na rynku filatelistycznym. Bardzo ciekawe.


500 PLN
3473

1915 Flotylla Wiślana, kartka wysłana z Nadbrzezia do Prądnika Czerwonego, bardzo rzadkie, gwarancja Korszeń.


900 PLN
3474

1915 całostka ze stemplami austriackiej poczty etapowej w Miechowie.


40 PLN
3475

1915 kartka grzecznościowo wypisana ze stemplami austriackiej poczty etapowej i cenzury w Miechowie.


40 PLN
3476

1915 (?) czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁU NACZELNEGO TOWARZYSTWA OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


35 PLN
SOLD
3477

1916 kartka nadana w austriackiej poczcie etapowej w Dąbrowie 19.VII.16 ze stemplem cenzury wojskowej.


40 PLN
3478

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej F118 7.II.16 ze stemplem Komendy 4 szwadronu 1 Pułku Ułanów Legionów i cenzury, od ppor Śmigielskiego do rodziców.


85 PLN
SOLD
3479

1916 kartka nadana z poczty polowej F 125 25.IX.16 w Dęblinie z Grupy Legionów Polskich płk Zielińskiego, stempel "Komp. Uzup. No 1 Komenda 2-giej półkomp." i stempel cenzury austriackiej.


80 PLN
3480

1916 kartka na formularzu legionowym z poczty polowej F125 w Dęblinie (grupa płk Zielińskiego) 9.11.16 ze stemplem "Komenda 3 Kompanii Etapowej Polskich Legionów".


200 PLN
3481

1916 kartka na formularzu legionowym nadana z Krakowa 25.IX.16 ze stemplem "N.K.N. Sklep Krak. Koła Ligi Kobiet".


40 PLN
SOLD
3482

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie 25.III.16 ze stemplem cenzury "K.u.K. Inf. Reg. Nr. 100 Ers. Komp.".


30 PLN
SOLD
3483

1916 komplet ciętych i ząbkowanych półoficjalnych nalepek LEGIONISTOM POLSKIM w walucie koronowej.


85 PLN
SOLD
3484

1917, 4.VIII, nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce skasowana stemplem poczty polowej 180, dodatkowo listowy stempel formacyjny " KuK SCHUTZENREGIMENT 34 ERSATZBATALLION". Rzadkie i bardzo ciekawe użycie pocztowe, w większości przypadków "znaczek" ten stosowano jako zalepkę na odwrocie listów. Efektowna i dekoracyjna całość.

Fi.1
800 PLN
3485

1917 kartka nadana z poczty etapowej w Kozienicach 22.VIII.17, stemple cenzury w Radomiu (?).


50 PLN
3486

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Łaszczowie 26.XI.17.


40 PLN
3487

1917 list nadany z austriackiej poczty etapowej w Kraśniku 20.VI.17 do Niemiec, stemple cenzury z Hameln i Wiednia.


50 PLN
3488

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Szczercowie 26.III.17 ze stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Piotrkowie.


50 PLN
3489

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Ostrowcu 1.IX.17 i stemplem cenzury.


40 PLN
3490

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Ożarowie koło Opatowa 16.I.17.


40 PLN
SOLD
3491

1917 list nadany z austriackiej poczty polowej F 378 4.VI.17 ze stemplem "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów Szwadron".


40 PLN
SOLD
3492

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej F199 w Dęblinie 23.IV.17 ze stemplem "9 Kompania 6. pułku piechoty Polskich Legionów" grupa płk Zielińskiego. Kartka patriotyczna T.Kopral: Polskie Legiony.


140 PLN
3493

1917 kartka nadana z Polskiej Poczty polowej nr 117.IV.19 ze stemplami "I Komp. Kar. Maszyn. I. Baon 6 p.p. W.P." i "Dowództwo I. Baonu 6. p.p. Wojsk Polskich".


60 PLN
SOLD
3494

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 378 19.III.17 ze stemplem "Pułk IV Legionów Polskich".


45 PLN
3495

1917 kartka naddana z austriackiej poczty etapowej nr 378 1.VI.17 ze stemplem "Komenda III Baonu 2 Pułku Legionów Polskich". Kartka z obrazem Z.Olszewskiego pt. Pieśń o ułanach z pod Rokitny.


65 PLN
3496

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 378 15.X.17 ze stemplem "2 Pułk Ułanów 5 szwadron Wojsk Polskich" (Polski Korpus Posiłkowy) i stemplem cenzury austriackiej.


60 PLN
SOLD
3497

1917 kartka nadana z Zamościa 4.VII.17 ze stemplem "K, u. k Finanzwachpostenkommando Zamość.".


30 PLN
SOLD
3498

1917 Flotylla Wiślana, kartka z Nadbrzezia do Czech ze stemplem okręgowym Nr 494 użytym jako stempel prowizoryczny. Ciekawa widokówka, rzadkie, gwarancja Korszeń.


1 000 PLN
3499

1918 list nadany z Poczty Polowej I Polskiego Korpusu gen. Dowbora -Muśnickiego 18.5.18 opłacony na odwrocie znaczkiem za 35 kop., gwarancja Krawczyk.

Fi.9
250 PLN
3500

1918 II wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

Fi.12-15
150 PLN
SOLD
3501

1918 list na kopercie rosyjskiej przedrukowanej przez pocztę I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego 23.IV.18, obcięte około 1 cm lewej strony koperty, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.Ck 3
250 PLN
3502

1918, 21.V, Poczta I Polskiego Korpus Gen. Dowbora-Muśnickiego, sekretnik (niezaklejony) zaadresowany i skasowany w dniu podpisania układu o liwidacji korpusu.

Fi.Cs.3
500 PLN