The new auction will start soon

Auction 11. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4579

1944 II wydanie definitywne, znaczki wszystkich sześciu typów, stan bardzo dobry, gwarancje Schmutz na czterech egzemplarzach, Falkowski i Ryblewski

Fi.6
3 000 PLN
4580

1944 seria znaczków I wydania definitywnego skasowana 9.IX (?) stemplem "POCZTA POLOWA WARSZAWA" (Gryżewski - typ 20) na odwrocie powstańczej, przedrukowanej karty GG, dodatkowo stempel "POCZTA POLOWA/ 1-VIII-1944/ WARSZAWA" (Gryżewski - typ 16), gwarancja Schmutz.

Fi.113-117
4 500 PLN
4581

1944 I wydanie definitywne, seria kasowana, stan bardzo dobry, gwarancje Krawczyk, Schmutz,

Fi.113-17
2 800 PLN
4582

1944 seria I wydania definitywnego, stan idealny, gwarancja Schmutz.

Fi.113-17
3 000 PLN
4583

1944 II wydanie definitywne, czysty znaczek typu 4, stan bardzo dobry, gwarancja Schmutz,

Fi.118
450 PLN
4584

1944 całostka z grzecznościowo odbitym stemplem poczty harcerskiej, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 7
800 PLN
SOLD
4585

1944 całostka z grzecznościowo odbitym stemplem poczty harcerskiej, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 9
800 PLN
4586

1944 list na wycinku szarego papieru ze stemplem "OPŁACONO z lilijką harcerską", okrągłym stemplem "POCZTA POLOWA WARSZAWA / 6.9.44" i stemplem "CENZUROWANE No 10", gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
SOLD
4587

1944 list na kopercie GG z zamalowaną gapą i napisem, trzy różne stemple poczty harcerskiej i odbitym datownikiem "12 SIERP.1944", gwarancja Schmutz.


1 350 PLN
4588

1944 list wysłany 18.IX przez łączniczkę ps.Bogumiła z I Baonu szturmowego IV Rejonu za pośrednictwem powstańczej poczty polowej, ostemplowany kasownikiem "POCZTA POLOWA WARSZAWA" (Gryżewski - typ 20), list sprawdzony przez cenzurę numer 18 (typ 5), gwarancja Korszeń.


800 PLN
4589

1944 (sierpień) poczta harcerska - list przesłany z ulicy Poznańskiej (Śródmieście Płd.), stempel z lilijką "POCZTA-POLOWA-WARSZAWA-PŁD" (Gryżewski - typ 7), sprawdzony przez cenzurę harcerską (Gryżewski - typ 1). gwarancja Korszeń. Stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę (komunikacja pomiędzy Śródmieściem, a Mokotowem odbywała się kanałami), gwarancja Korszeń.


2 000 PLN
4590

1944 VIII, Poczta harcerska - powstanie warszawskie, składany list ze stemplem typu 3 (Gryżewski). Treść typowa dla takich przesyłek: informacje o sobie i zapytania o stan zdrowia bliskich. Stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę (komunikacja pomiędzy odcietymi dzielnicami odbywała się kanałami), gwarancja Korszeń.


1 600 PLN
4591

1944 karta wysłana z Velten Mark 26.XII do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z prośbą o informacje o rodzinie zamieszkałej w momencie wybuchu Powstania w Warszawie.


200 PLN
4592

1944 karta wysłana ze Słupska 29.XII do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie z prośbą o informacje o rodzinie zamieszkałej w momencie wybuchu Powstania w Warszawie


200 PLN
4593

1944 znaczek skasowany 29.VII stemplem typu 17 (Gryżewski RRR) GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a", dodatkowo odbity stempel "W./ orzeł/ P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze.


400 PLN
4594

1944 "WARSCHAU POSTAMT ADOLF HITLER PLATZ" znaczek skasowany 13.IX na karcie pocztowej, gwarancja Krawczyk. Tadeusz Gryżewski w swojej pracy pisze: "... po początkowej ucieczce w pierwszych dniach powstania, cywilna administracja niemiecka powróciła do Warszawy i kontynuowała urzędowanie w gmachu dawnego polskiego MSZ przy placu Saskim (Pałac Bruhla), który przez cały czas Powstania znajdował się w rękach niemieckich. Tu także otworzono urząd pocztowy, używający (tego) datownika...". Adolf Hitler Platz - niemiecka nazwa placu Saskiego.


400 PLN
4595

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania, znaczek GG z kasownikiem typu 9 - A.K. NA BARYKADACH, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.


400 PLN
4596

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania, znaczek GG z kasownikiem typu 10 - WARSZAWA w OGNIU, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.


250 PLN
4597

1944 rzadkie kasowniki propagandowe powstania, znaczek GG z kasownikiem typu 11 - BOHATERSKIE WALKI STOLICY, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.


450 PLN