The new auction will start soon

Auction 11. PoW Gross Born camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4569

1943 "gołąbek" na karcie świątecznej (drzeworyt), przesłany 24.XII, gwarancja Schmutz.

Fi.1
250 PLN
4570

1944 seria herby miast.

Fi.17-21
120 PLN
SOLD
4571

1944 Herby miast, znaczek za 50 pf. z podwójnym drukiem napisu OBOZU II D, gwarancja Schmutz.

Fi.21
150 PLN
4572

1944 karta pocztowa "gołąbek" z obiegu, przesłana 3.XII gwarancja Schmutz.

Fi.Cp.4
250 PLN
4573

1944 "Lis" 21.XI na karcie pocztowej. Nalepki wykonano jako protest przeciwko podawaniu jeńcom mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). Naklejano je na wszystkie przesyłki w tym dniu. Bardzo ciekawy i rzadki walor, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp.8, Ia
500 PLN
SOLD
4574

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, stempel 2 dnia wystawy na marginesie, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl.4
560 PLN
4575

1944 blok z okazji 500 rocznicy bitwy pod Warną, lekko pomarszczony w górnej części.

Fi.bl. 8II
200 PLN
4576

1944 formularz urzędowy ze stempelkiem "ZAPŁACONO RYCZAŁTEM" przesłany 1.VII, gwarancja Schmutz.


70 PLN
SOLD
4577

1944 wymarsz Legionów, znaczek za 50+50 f., z bloku 2, gwarancja Schmutz.


160 PLN
4578

1945 500 rocznica bitwy pod Warną i śmierci Króla Władysława Warneńczyka, znaczek za 50 gr. nie został wprowadzony do obiegu, a większość nakładu uległa zniszczeniu, jednak kilka znaczków skasowanych w dolnych partiach arkusików ocalała, gwarancja Krawczyk, fotoatest Korszeń.

Fi.I
1 800 PLN