The new auction will start soon

Auction 11. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4447

1942 katka z "Wdową" 3u 1Icz2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
300 PLN
4448

1942 kartka z "Wdową" 1IIax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
300 PLN
4449

1942 kartka z "Wdową" 1IIax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1
500 PLN
4450

1942 znaczek pierwszego wydania z "Wdową" na kartce, na odwrocie grafika, gwarancja Korszeń.

Fi.1
300 PLN
4451

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" i "Pocztylion" kompletne II wydanie, wszystkie odmiany papierów i kolorów, każdy znaczek zagwarantowany i opisany przez Schmutza, piękne stany każdego waloru.

Fi.1-6
6 400 PLN
4452

1942 kartka z "Wdową" 3u 1Icz2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3
300 PLN
4453

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania, unikalna próba w kolorze karminowobrązowym zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.3dx2 P
800 PLN
4454

1942 kartka z "Wdową" 4Iax2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4
300 PLN
SOLD
4455

1942 Poczta Wielkanocna - Wdowa II wydania na kartce z kasownikiem okolicznościowym Tygodnia Sportu, gwarancja z opisem odmiany znaczka Schmutz.

Fi.5bx2
480 PLN
4456

1942 znaczek z "Wdową" 5IIbx5 na kartce, na odwrocie rysunek ołówkiem ks. Józefa Poniatowskiego na koniu, gwarancja i oznaczenie na znaczku Schmutz.

Fi.5
600 PLN
4457

1942 "Wdowa" drugiego wydania, opis: 5IIbx2 i gwarancja Schmutz.

Fi.5
120 PLN
SOLD
4458

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, znaczek na grafice obozowej użytej 15.VI jako karta pocztowa, grafika przedstawia odznakę pułową 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich, gwarancja Korszeń.

Fi.7y
200 PLN
SOLD
4459

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy, gwarancja Korszeń.

Fi.9x1b
100 PLN
4460

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, unikalna próba w kolorze niebieskawozielonym zniszczona przez przecięcie, decyzją Komisji Pocztowej, a przechowana przez jej członka por.M.Węgrzeckiego - przed wprowadzeniem napisów Próba, Projekt i P cięcie stosowano jako sposób unieważniania znaczka, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.10x2 P
1 000 PLN
SOLD
4461

1942 "Madonna" pocztówka z kasownikiem Wystawy Filatelistycznej, gwarancja Schmutz.

Fi.12
300 PLN
4462

1942 Madonna, seria kasowana na papierze szarym szorstkim grubym,, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14y
90 PLN
4463

1942 pochodnia - pocztówka opłacona znaczkiem za 10 fen. na papierze szorstkim grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.16y
60 PLN
SOLD
4464

1942 pocztówka opłacona znaczkiem serii Wdowa 9y Iax3, znaczek gwarancja i oznaczenie Schmutz.


300 PLN
4465

1942 blok z wystrawy filatelistycznej na liście z kasownikiem okolicznościowym wystawy filatelistycznej, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl. 2
600 PLN
4466

1942 całostka "Wdowa", gwarancja Korszeń.

Fi.Cp 1
700 PLN
SOLD
4467

1942 kartka pocztowa Lotnik z życzeniami świątecznymi nadana 24.12.1942, gwrancja Schmutz.

Fi.Cp 5
100 PLN
SOLD
4468

1942 karta pocztowa "Matka Boska Obozowa" skasowana okolicznościowo 8.XI z okazji wystawy filatelistycznej, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp.3
60 PLN
SOLD
4469

1942 karta pocztowa "Matka Boska Ostrobramska" wysłana 30.XII, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp.4
80 PLN
SOLD
4470

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna kasowany okolicznościowo, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.2
400 PLN
4471

1942 wystawa filatelistyczna, blok Madonna, gwarancja Korszeń.

Fi.Bl.2
560 PLN
4472

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na karcie pocztowej, odmiana na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.


200 PLN
4473

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na karcie pocztowej, rzadka odmiana na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Korszeń.


800 PLN
4474

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na karcie pocztowej, rzadka odmiana na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.


750 PLN
4475

1942 komplet 27 PROJEKTÓW ZNACZKÓW wyróżnionych na 2 konkursie wewnętrznym Poczty Obozowej, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III m.) M.Puchalski i inni z okładką i oryginalną torebką celofanową w jakiej wręczano projekty zasłużonym podczas wystawy filatelistycznej, piękny i rzadki komplet, wszystkie projekty gwarancja Schmutz.


1 950 PLN
4476

1942 jeden z projektów znaczków " Kapitol" - 450 lecie odkrycia Ameryki, wyróznionych na 2 konkursie wewnętrznym Poczty Obozowej, gwarancja Schmutz.


60 PLN
4477

1942 jeden z projektów znaczków "USS ?" - 450 lecie odkrycia Ameryki, wyróznionych na 2 konkursie wewnętrznym Poczty Obozowej, gwarancja Schmutz.


100 PLN
4478

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek z błędem "brak plamki na falach", gwarancja Korszeń.

Fi.18s
50 PLN
4479

1943 seria znaczków "400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika" 24.V skasowana okolicznościowo na karcie, gwarancja Korszeń.

Fi.19-21
120 PLN
4480

1943 seria znaczków "400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika" z kasownikiem okolicznościowym 13.VI "Rokitna" na karcie pocztowej, gwarancja Korszeń.

Fi.19-21
140 PLN
4481

1943-44 Hetmani, seria na wycinkach, gwarancja Korszeń.

Fi.22-30
120 PLN
4482

1943 specjalna dość rzadka pocztówka okolicznościowa na konkurs odbudowy wsi, ze znaczkiem za 5 pf. z hetmanem Janem Zamoyskim, gwarancja Korszeń.

Fi.22x1
60 PLN
SOLD
4483

1943 kartka pocztowa opłacona znaczkami dwóch wydań, nadana 10.X.1944, gwarancja Schmutz.

Fi.23, 36
150 PLN
4484

1943 znaczek z hetmanem Zamoyskim ostemplowany 23.IX na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, dodatkowo stempel z okazji wystawy leśnej, gwarancja Korszeń.

Fi.23
90 PLN
SOLD
4485

1943 kartka pocztowa opłacona znaczkiem za 10 fen. z podobizną Stefana Żółkiewskiego z życzeniami świątecznymi nadana 24.XII.1943, gwarancja Schmutz.

Fi.24
100 PLN
4486

1943 znaczek z hetmanem Żółkiewskim ostemplowany okolicznościowo 30.VIII kasownikiem z okazji dni książki na karcie pocztowej ozdobionej grafiką, gwarancja Korszeń.

Fi.24
70 PLN
SOLD