The new auction will start soon

Auction 11. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4313

1938 Zaolzie, list wysłany 2.X, frankowany czechosłowackim znaczkiem, polski kasownik Cieszyn 2, dodatkowo hasła propagandowe, bardzo ciekawy walor.


Mi.297A 
300 PLN
4314

1939 kartka nadana z paryża 19.12.39 do polskiego obozu szkoleniowego Armii Polskiej w Coetqnidan.


170 PLN
4315

1940 list polecony z Bukaresztu 31.05.40 do ambasady Polskiej we Francji, która znajdowała się w tym czasie w Angres ze stemplem Armii Polskiej we Francji.


160 PLN
4316

1940 list z Paryża 4.05.40 do polskiego obozu szkoleniowego w Coetqnidan.


120 PLN
4317

1940 kartka z Włoch 22.V.40 do Lublina ze stemplem cenzury Oberkomamando Wermachtu.


90 PLN
4318

1941 pocztowy znaczek pamiątkowy Wystawy dokumentarnych rysunków z historii 2 Korpusu.


70 PLN
4319

1941 poczta polowa we Francji, karta pocztowa (drzeworyt) na białym papierze, wydana przez polską Y.M.C.A. dla polskich jednostek we Francji z optymistycznym (jak się okazało) tekstem życzeń świątecznych, bardzo ciekawy walor.


150 PLN
4320

1941 poczta polowa we Francji, karta pocztowa (drzeworyt) na żółtym papierze, wydana przez polską Y.M.C.A. dla polskich jednostek we Francji z optymistycznym (jak się okazało) tekstem życzeń świątecznych, bardzo ciekawy walor.


150 PLN
4321

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w karnecie nr.828, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
Mi.1 
360 PLN
SOLD
4322

1942 cięta próba znaczka poczty polowej Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, w kolorze czarnym na cienkim gazetowym papierze, bardzo rzadka odmiana, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P1
Mi.1 
1 500 PLN
4323

1942 tajna poczta podziemna, seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie.

Fi.1-9
640 PLN
4324

1943 tajna poczta podziemna, seria II wydania - jeden znaczek cięty, dwa ząbkowane.

Fi.10nz-12
520 PLN
4325

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Wodzem Naczelnym gen. Kazimierzem Sosnkowskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

Fi.13
120 PLN
SOLD
4326

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z Premierem Rzeczypospolitej gen. Władysławem Sikorskim, rzadko z pełną oryginalną gumą.

Fi.14
150 PLN
SOLD
4327

1943 tajna poczta podziemna, znaczek III wydania za 10 zł. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Fi.15
40 PLN
SOLD
4328

1943 airgraph, list z polskiej jednostki wojskowej do Szkocji, przewożąc listy na dłuższych dystansach były one fotografowane i niszczone, pocztą lotniczą przewożony wyłącznie klisze, z których na miejscu robiono odbitkę listu.


650 PLN
4329

1943 list poczty polowej nadany z pociągu pancernego.


80 PLN
4330

1943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 22.XI z Żyrardowa do Portugalii jako podziękowanie i potwierdzenie za otrzymaną paczkę żywnościową dla firmy, faktycznie przeznaczona dla st.sierżanta Michała Gehrke służącego w polskiej armii w Anglii, bardzo ciekawy dokument, piękny obieg.


500 PLN
4331

1943 nalepki listowe polskiej poczty polowej.


25 PLN
SOLD
4332

1943 blok "Na dozbrojenie" tajnej poczty podziemnej.


2 000 PLN
4333

1943 Nalepki tajnej poczty podziemnej.


60 PLN
SOLD
4334

1944, 6.VI - dzień rozpoczęcia inwazji w Normandii, list polecony nadany na poczcie polowej 431 (1DPanc gen. Maczka), dodatkowo kasownik polskiej poczty polowej nr.1, ładna całość.


Mi.225, 226 
150 PLN
4335

1944 nalepka polskiej poczty polowej.


15 PLN
SOLD
4336

1944 nalepka listowa polskiej poczty polowej 1 Korpusu.


35 PLN
SOLD
4337

1944 komplet pięciu nalepek do listów polskiej poczty polowej.


80 PLN
SOLD
4338

1944 komplet nalepek listowych polskiej poczty polowej.


80 PLN
4339

1944 nalepi listowe polskiej poczty polowej.


45 PLN
SOLD
4340

1944 nalepki listowe polskiej poczty polowej.


45 PLN
4341

1944 nalepka listowa polskiej poczty polowej.


20 PLN
4342

1945 airgraph, list z polskiej jednostki wojskowej do Szkocji, przewożąc listy na dłuższych dystansach były one fotografowane i niszczone, pocztą lotniczą przewożono wyłącznie klisze z których na miejscu robiono odbitkę listu.


750 PLN
4343

1945 Nalepka patriotyczna.


15 PLN
4344

1946 próby cięte znaczków poczty polowej II korpusu na papierze kredowym za 45 gr. cienozielona i zielona, za 55 gr niebieskie o ostrym i nieco mniej wyrazistym rysunku (różne rastry) za 1zł. szara a za 2 zł. sepia.

Fi.1-4 P
720 PLN
4345

1946 znaczek wydania poczty polowej II korpusu za 45 gr. z brakiem pionowej perforacji do wysokości 40% znaczka.

Fi.1t
40 PLN
4346

1946 wydanie poczty polowej II korpusu, parka ciętych prób arkuszowych znaczka za 1 zł., bardzo rzadka na papierze definitywnym z pełną oryginalną gumą.

Fi.3nz
400 PLN
4347

1946 poczta polowa II Korpusu gen. Andersa, próba bloku na papierze białym gładkim niegumowanym, gwarancja Krawczyk.

Fi.Bl.1 P
500 PLN
4348

1946 poczta polowa II Korpusu gen. Andersa, blok z przesuniętym znaczkiem koloru niebieskiego.

Fi.Bl.1
360 PLN
4349

1946, poczta polowa 431 (1DPanc), polecony list lotniczy nadany 9.III adresowany do Zduńskiej Woli, adresata nie można było odszukać i list 25.V odesłano do Anglii, gdzie dotarł 7.VI (kasownik odbiorczy polskiej poczty polowej). Pięknie udokumentowany obieg, bardzo ciekawy walor.


Mi.205, 226 
200 PLN
4350

1946, poczta polowa 798, polecony list lotniczy wysłany 17.XII do Poznania, w Polsce przeadresowany do Radomia gdzie również nie odnaleziono odbiorcy i 3.I.47 odesłano do Anglii. Bardzo ciekawy obieg.


Mi.208 
150 PLN
4351

1946 II Korpus, poczta polowa 136, znaczki skasowane na ilustrowanej kartcie 9.V w I rocznicę zakończenia II wojny światowej. Datownik poczty polowej 136 stosowano tylko w okresie 4.III - 4.VIII, był on przydzielony do 5 Szpitala Wojennego.


150 PLN
SOLD
4352

1947 arkusz znaczków po 50 gr. wydania wydziału opieki nad żołnierzem przy dowództwie II Korpusu na środkowym wschodzie z przywieszkami różnych typów i międzypolami.

Fi.6
600 PLN