The new auction will start soon

Auction 11. Danzig

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5050

1922 V wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 1,25 Mk karta, czysta.

Fi.Cp 20
Mi.P 20 
20 PLN
5051

1920 znaczek za 10/20 fen., spacja na lewej stronie znaczka.

Fi.17
Mi.17 
20 PLN
5052

1920 wydanie prowizoryczne "mały innendienst", próba znaczka za 30 Pf. z poz.10, nadruki "Sauera" zielony na pomarańczowym - na znaczku z pierwszej serii przedrukowej tzw "berlińskiej", wielki rarytas, gwarancja potrójna Krawczyk.

Fi.37 P
Mi.37 P3 
2 000 PLN
SOLD
5053

1920 VI wydanie przedrukowe, 20 Pf sekretnik czysty.

Fi.Cs 1
Mi.K 1 
10 PLN
SOLD
5054

1920 VI wydanie przedrukowe, 10+10Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp 2
Mi.P 3 
40 PLN
5055

1920 VI wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp 3
Mi.P 2 
10 PLN
SOLD
5056

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta.

Fi.Cp 5
Mi.P 5 
10 PLN
SOLD
5057

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp 9
Mi.P 9 
40 PLN
5058

1920 przekaz paczkowy z Ameryki do Jedlińska przez Gdańsk, stempel urzędu celnego w Aleksandrowie, widok obu stron przekazu, gwarancja Schmutz.


500 PLN
5059

1921 Koga, znaczek za 20 fen. znaczne przesunięcie nacinania - znaczek musiał zostać wycięty z arkusza ale przeszedł drogę pocztową, gwarancja Krawczyk.

Fi.49
Mi.55 
80 PLN
5060

1921 wydanie przedrukowe, znaczek za 60/75 fen. z odbitką drugostronną nadruku.

Fi.66
Mi.72 
25 PLN
5061

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20 Pf karta, czysta.

Fi.Cp 14
Mi.P 14 
15 PLN
SOLD
5062

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20+20 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp 15
Mi.P 17 
40 PLN
SOLD
5063

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 40 Pf, czysta.

Fi.Cp 16
Mi.P 15 
15 PLN
SOLD
5064

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40+40 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta.

Fi.Cp 17
Mi.P 18 
30 PLN
SOLD
5065

1922 V wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 50 Pf karta, czysta.

Fi.Cp 20
Mi.P 20 
20 PLN
SOLD
5066

1922 V wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 1,25 Mk karta, czysta.

Fi.Cp 21
Mi.P 21 
20 PLN
SOLD
5067

1922 IX wydanie przedrukowe, 3 Mk/80 Pf karta, czysta.

Fi.Cp 23
Mi.P 23 
25 PLN
SOLD
5068

1923 wydanie przedrukowe w nowej walucie, seria w ładnym stanie, znaczki z lekkimi podlepkami, świeże z pełną gumą.

Fi.175-86
Mi.181-92 
280 PLN
5069

1924 widoki Gdańska i okolicy, seria w ładnym stanie, lekkie podlepki lub ich ślady, świeża z pełną gumą.

Fi.201-05
Mi.207-11 
350 PLN
5070

1925 pierwsze wydanie przedrukowe, kartka z Gdańska do Krakowa z dnia 26.IV.1933, gwarancja Korszeń.

Fi.1, 2, 3
Mi.1, 2, 3 
160 PLN
5071

1925 pierwsze wydanie przedrukowe dla Portu Gdańsk, seria z lekkimi podlepkami w bardzo ładnym stanie, każdy znaczek z pełną gumą i jednym śladzie podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
Mi.1-11 
200 PLN
5072

1929 Neptun seria z dopłatą na MWF, lekkie podlepki.

Fi.211-13a
Mi.217-19a 
40 PLN
5073

1930 kartka z urlopu w Gdyni adresowana do rodziny w Paryżu, nadawca zapewne zapomniał nadać ją w Gdańsku i po powrocie z wakacji wysłał ją z Poznania, bardzo rzadkie użycie, stempel Poznań 3 25.4.30, gwarancja Korszeń.

Fi.13, 14
250 PLN
5074

1932 polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

Fi.D71 II
Mi.P 71 II 
80 PLN
5075

1935 wydanie na przesyłki lotnicze, seria z lekkimi podlepkami.

Fi.247-51
Mi.251-55 
50 PLN
5076

1936 list firmowy nadany z Gdańska 13.V.36, gwarancja Korszeń.

Fi.19
60 PLN
5077

1936 zabytki Gdańska, seria z dopłatą na pomoc zimową, lekkie podlepki.

Fi.258-62
Mi.262-66 
45 PLN
5078

1937 list z świątecznym stemplem okolicznościowym z Bydgoszczy 13.XII.37 do Poznania.

Fi.26
100 PLN
5079

1937 polski znaczek opłaty użyty w Gdańsku.

Fi.295
Mi.316 
12 PLN
5080

1937 wycinek ze znaczkiem urzędowym ze stemplem Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 2 9.IX.37, gwarancja Korszeń.

Fi.U19
200 PLN
5081

1937 dwunastoblok znaczków na przesyłki polecone na fragmencie oryginalnego listu ze stemplem Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 1 25.XI.37, gwarancja Z.Korszeń. (Cena wg katalogu Fischer 1850 PLN)

Fi.U20
1 400 PLN
5082

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, makulatura znaczka za 25 gr. z przesuniętym ząbkowaniem, bez kleju.

Fi.34
50 PLN
5083

1938 150 rocznica urodzin Artura Schopenhauera, seria kasowana.

Fi.279-81
Mi.281-83 
40 PLN
5084

1938 150 rocznica urodzin Artura Schopenhauera, seria czysta.

Fi.279-81
Mi.281-83 
60 PLN
5085

1938, 20.I "Wesołych świąt" ozdobny karnet ze świątecznymi kasownikami okolicznościowymi głównych miast polskich: Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna, itd. i dodatkowo polskiego urzędu pocztowego Gdańsk 1 (rzadka odmiana karnetu). Ciekawe i dekoracyjne wydawnictwo.

Fi.284
Mi.305 
350 PLN
5086

1938-39 wydanie obiegowe, kasowane parki poziome znaczków z automatów (Mi.160 euro).

Fi.287i9xR+287i9xR
Mi.290i92Rx=290i2Rx&
240 PLN
5087

1938 statki, seria z dopłatą na pomoc zimową.

Fi.295-99
Mi.284-88 
60 PLN
5088

1939 kongres niemieckich lekarzy i przyrodników,seria kasowana.

Fi.304-06
Mi.306-8 
10 PLN
5089

1945 widokówka przesłana z Gdańska 19.VI ze znaczkiem skasowanym datownikiem przerobionym ze stempla stosowanego na terenie Wolnego Miasta Gdańska w czasie wojny, cenzura, ciekawy walor.

Fi.343
Mi.384 
150 PLN