The new auction will start soon

Auction 11. Postage dues

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5037

1919 prowizoryczny kasownik dopłaty Cieszyn na znaczku za 20 hal.


75 PLN
SOLD
5038

1919 druk uwiadomienia i dowodu nadania z lokalnym stemplem Porto na znaczku wydania PKL za 10 hal. z Jawornika Polskiego 22.III.19.


30 PLN
SOLD
5039

1919 przekaz pieniężny z Lwowa 19.VIII.19 do Szczucina, na odwrocie znaczki opłaty użyte jako znaczki dopłaty z prowizorycznym stemplem "SZCZUCIN" zamiast stempla PORTO.


85 PLN
SOLD
5040

1919 przekaz pieniężny z Oświęcimia 16,XI.19 do Skawiny, na odwrocie pobrano opłatę za doręczenie polskimi znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO, gwarancja Korszeń.


100 PLN
5041

1919 przekaz pieniężny z Radłowa 5.V.19 do Skawiny, na odwrocie pobranie opłaty za doręczenie polskim znaczkiem wydania PKL za 20 hal. z lokalnym stemplem PORTO, gwarancja Korszeń.


80 PLN
5042

1919 przekaz pieniężny z Oświęcimia 10.VI.19 do Brzeźnicy, na odwrocie pobranie za doręczenie polskimi znaczkami po 15 hal. z lokalnym nadrukiem Porto, gwarancja Korszeń.


100 PLN
SOLD
5043

1919 przekaz pieniężny z Tarnowa 18.IX.10 do Andrychowa, na odwrocie pobranie opłaty za doręczenie polskim znaczkiem za 50 hal. z lokalnym stemplem PORTO, gwarancja Korszeń.


50 PLN
5044

1919 przekaz pieniężny z Lwowa 3.XI.19 do Krakowa, na odwrocie pobranie opłaty za doręczenie polskim znaczkiem za 50 hal. z lokalnym nadrukiem PORTO, gwarancja Korszeń.


50 PLN
SOLD
5045

1919 przekaz pieniężny nadany z Bielska 15.X.19 do Krystynopola, na odwrocie pobranie opłaty doręczeniowej znaczkami opłaty z lokalnym stemplem PORTO.


50 PLN
SOLD
5046

1919 nieopłacona widokówka przesłana miejscowo 26.IX w Warszawie, stempelek dopłaty z ręcznie wpisaną liczbą 30, którą Poczta pobrała od odbiorcy.


70 PLN
5047

1920 nieopłacona widokówka wysłana 15.IX z Łodzi do Piotrkowa, gdzie Poczta 16.IX naliczyła dopłatę, znaczek skasowany unarodowionym stemplem poczty etapowej.

Fi.D20
Mi.P20 
80 PLN
5048

1949 Znaczki z rysunkiem - trąbka pocztowa, parka o różnych nominałach za 3 zł. i za 2 zł, z dwusektorowego walca, rozdzielona międzypolami, o ząbkowaniu 10 3/4.

Fi.D113+D112
Mi.P106A+P105A 
270 PLN
SOLD
5049

1949 Znaczki z rysunkiem - trąbka pocztowa, parka o różnych nominałach za 3 zł. i za 2 zł, z dwusektorowego walca, rozdzielona międzypolami, o ząbkowaniu 11 1/4.

Fi.D113+D112
Mi.P106A+P105A 
280 PLN
SOLD