The auctions ends in:

Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
3416

Mi.SU5, U3, U4, U7&n

1851-1859 czyste koperty rosyjskie wydań dyrekcyjnych i poczty miejskiej w Petersburgu stosowane na ziemiach polskich w okresie Królestwa Polskiego.

2 100 PLN
SOLD
3417
Fi.Ck.3

1859, koperta (99 x 55 mm) Poczty Miejskiej w Warszawie (drugie wydanie) z czerwoną pieczęcią Kasy Głównej Pocztowej, odbitą z prawej strony. Na pieczęci herb Królestwa Polskiego typ 1858, napisy po rosyjsku i polsku. Na wewnętrznej stronie ostro zakończonej klapy dwa podpisy kontrolne: Kurmanowicz i Bobiński. Gwarancja (podwójna) Mikulski.

900 PLN
3418
Fi.Ck.5IIy

1860, koperta do korespondencji krajowej i do Rosji ze stemplem numerowym "88" i miejscownikiem polsko-rosyjskim, nadana w Krasnymstawie do majątku Czartowo. Na froncie adnotacje pocztowe "10/12", usunięta pieczęć lakowa, gwarancja Schmutz.

1 600 PLN
SOLD
3419

Mi.15z 

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz.

90 PLN
SOLD
3420

Mi.21x 

1866 (?) lico listu wysłanego 23.VII koleją z Częstochowy (odręcznie wpisana nazwa i data) do Warszawy ambulansem nr.2 (EKSPEDYCJA POCZT w WAGONIE 2), znaczek unieważniono "niemym" kasownikiem, gwarancja Korszeń, bardzo ciekawy walor.

400 PLN
SOLD
3421

Mi.19x 

1866 znaczek rosyjski za 3 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, sześć kwadratów(Fi.+1000), znaczek użyty dwukrotnie, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.

300 PLN
3422

Mi.18x 

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty.

100 PLN
SOLD
3423

Mi.20x 

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z polskim datownikiem - Warszawa pisana grażdanką

45 PLN
SOLD
3424

Mi.20x 

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z bardzo rzadkim polskim kasownikiem kolejowym - D.T. Droga Terespolska (Fi.+1000), znaczek dwukrotnie użyty, praktyka opisywana w literaturze filatelistycznej.

300 PLN
3425

Mi.21x 

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków Trybunalski, jedynym w Polsce kasownikiem trzyobrączkowym.

120 PLN
SOLD
3426

Mi.21x 

1867 list wysłany 13.VI z Warszawy do Łodzi, znaczek unieważniony kasownikim "1" w czterech kwadratach, stempel odbiorczy 13.VI na odwrocie, znaczek załamany, gwarancja Korszeń.

150 PLN
3427

Mi.21x 

1868 koperta listu z Grodziska wysłanego 7.X do Warszawy, znaczek unieważniono stemplem numerowym "271", obok miejscownik rosyjsko-polski, dodatkowo stempelek "FRANCO", czerwony (rosyjsko-polski) kasownik odbiorczy 8.X i godzinnik, nieuszkodzona pieczęć lakowa nadawcy, gwarancja Korszeń, bardzo piękny i "zgrabny" walor.

700 PLN
SOLD
3428

Mi.U13 

1868 (?) koperta (całostka) wysłana 15.V z urzędu Przedmieście Praga, znak opłaty unieważniony nietypowym kasownikiem numerowym "337", obok miejscownik rosyjsko-polski, list adresowany do generała Hasfelda, gwarancja Korszeń, ciekawy i rzadko spotykany walor.

1 200 PLN
3429
Fi.18x, 19s, 21x
Mi.18x, 19xF, 21x&nb

1870, 20.V znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki - błędnodruk rzadko spotykany na listach. Piękny, dekoracyjny list z takim błędem sprzedano w tym roku w Niemczech za 3500 euro. Tu znaczek ze słabszą perforacją, ale z rzadkim miejscownikiem, za którego wcześniejsze użycie na liście - jako tzw. kasownika zastępczego - stosuje się dużą dopłatę (Fi.+8000). Dodatkowo stempelki FRANCO i późno użyty, austriacki POLOGNE. Na odwrocie stemple: tranzytowy (Granica 20.V), odbiorczy (Pesth 21.V) i zalepka nadawcy "SALAMON ROSEN/ Woll-Agent/ WARSCHAU/ Nalewki No.2240". Gwarancja Korszeń.

1 500 PLN
SOLD
3430

Mi.U10 

1870 (?), 4.XI, Tyflis koperta rosyjska do małej miejscowości pod Kaliszem. Adresat odmówił jej przyjęcia. Wszystkie istotne elementy pocztowe (znak opłaty, stemple, adnotacje pocztowe) znajdują się na jednej stronie.

200 PLN
3431
Fi.1 ND

1966 komplet dwóch karnetów z okazji wystawy filatelistycznej Polphil w Australii z nowodrukami pierwszego polskiego znaczka. nakład karnetów 300 sztuk.

350 PLN