The auction will start on 18.06.2021

Auction 11. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4635

1944 Wąwolnica, przedruk na znaczkach GG, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-4,7-9,11,14,16,
465 PLN
SOLD
4636

1944 Niezabitów, przedruk na znaczkach GG, gwarancja Krawczyk.

Fi.2-5,7-9,11,14,16,
270 PLN
SOLD
4637

1944 Siedlce, widokówka z odbitym znakiem opłaty używanym tylko (jak do tej pory sądzono) do przedruku znaczków niemieckich to unikalny z pewnością najrzadszy nieinspirowany filatelistycznie walor poczt lokalnych 1944-45. Dodatkowy stempel potwierdzający pobranie od nadawcy opłaty "POBRANO/ OPŁATĘ/ ZŁ GR " z ręcznie wpisaną cyfrą 25, kartę wysłano 30.VIII do Lublina, podpis cenzora, gwarancja Schmutz.


3 500 PLN
4638

1945 zwrotne poświadczenie odbioru z stemplem pośrednictwa pocztowego GG "Manasterz Przeworsk Krakau".


30 PLN
4639

1945 zwrotne poświadczenie odbioru z prowizorycznym kasownikiem Solca nad Wisłą.


30 PLN
4640

1945 zwrotne poświadczenie odbioru z prowizorycznym stemplem Rzemień.


30 PLN
4641

1945 zwrotne poświadczenie odbioru z prowizorycznym stemplem Rogoźna koło Łańcuta.


30 PLN
4642

1945 zw rotne poświadczenie odbioru ze stemplem prowizorycznym Chmielów.


30 PLN