The new auction will start soon

Auction 11. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4356

1939 prekursory - znaczki niemieckie użyte na terenie GG, list z Limanowej 4.XII do PCK w Krakowie, ciekawe.


Mi.512, 519 
60 PLN
SOLD
4357

1939 utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI oficjalna karta przygotowana przez pocztę niemiecką, użyto znaczka niemieckiego ponieważ oddzielne znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane.


Mi.732 
30 PLN
4358

1940 list polecony z warszawy 19.III.40 opłacony kompletną serią pierwszego wydania przedrukowego, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
160 PLN
4359

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana, w czworobloku, w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
Mi.14I 
600 PLN
4360

1940 dwie koperty polecone z Łowicza z kompletem podstwawowych znaczków wydania przedrukowego na znaczkach polskich do Berlina, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.14-39
280 PLN
4361

1940 list polecony z Krakowa opłacony kompletem podstawowych znaczków wydania przedrukowego na znaczkach polskich do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14-39
260 PLN
4362

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

Fi.14-39
120 PLN
SOLD
4363

1940 karnet ze stemplem okolicznościowym z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem 24/25.III.40.

Fi.30
35 PLN
4364

1940 kartka z Tarnowa 2.8.40 opłacona znaczkiem 33II.

Fi.33I
70 PLN
4365

1940 wydanie przedrukowe znaczek za 12/15 gr. z częściowym brakiem nadruku, tego samego pochodzenia (okienkowego) co unikalne egzemplarze odwrotek nadruków, na odwrocie widać ślad niedokładnego wlepiania przy pomocy paseczków do arkusza przeznaczonego do przedruku (brak paseczka spowodował zawinięcie znaczka i powstanie tego unikalnego błędu), sygnatura Rachmanowa - właściciela kolekcji z której pochodzi znaczek, gwarancja Korszeń.

Fi.33I
Mi.33I 
2 500 PLN
4366

1940 widoki zabytkowych budowli, znaczki za 6, 20, 24, 50 i 60 gr. pierwszego wydania i 8 gr. drugiego wydania cięte, gwarancje Schmutz, Jungjohann BPP.

Fi.40,44,45,48,49,66
Mi.40,44,45,48,49,66
800 PLN
SOLD
4367

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, znaczki w czworoblokach skasowane okolicznościowo na kartach w pierwszym dniu obiegu 17.VIII w oryginalnym opakowaniu - kopercie Versandstelle fur Sammlermarken.

Fi.52-55
Mi.52-55 
300 PLN
4368

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż FDC, znaczki narożnikowe w ciekawie skomponowanym układzie, skasowane okolicznościowo na kopercie w pierwszym dniu obiegu.

Fi.52-55
Mi.52-55 
120 PLN
4369

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż seria kasowana.

Fi.52-55
Mi.52-55 
45 PLN
4370

1940 seria znaczków z dopłatą na pomoc zimową grzecznościowo stemplowana na kopercie.

Fi.56-58
120 PLN
4371

1940 "Pierwsza rocznica utworzenia GG", FDC, seria znaczków skasowana okolicznościowo w Warszawie w pierwszym dniu obiegu.

Fi.56-58
Mi.56-58 
30 PLN
SOLD
4372

1940 1 rocznica utworzenia GG, seria kasowana z gapami.

Fi.56-58
Mi.56-58 
45 PLN
4373

1940 list opłacony znaczkiem za 24+26 fen. z okazji pierwszej roczicy utworzenia GG i stemplem okolicznościowym z tej okazji.

Fi.57
40 PLN
SOLD
4374

1940 komplet oficjalnych kart okolicznościowych wydanych z okazji 1 rocznicy utworzenia GG.

Fi.58
Mi.58 
45 PLN
SOLD
4375

1940 polska kartka w kolorze ciemnoszaroniebieskim z nadrukiem błyszczącym GG, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3Ib
540 PLN
SOLD
4376

1940 całostka wysłana z Tarnowa 4.XII.40 do Rzeszowa, odległość pomiędzy T i E 1,25 mm.

Fi.Cp 5 II
200 PLN
SOLD
4377

1940 wydanie przedrukowe, całostka nadana z Wojnic 24.12.1940 do Rzeszowa.

Fi.Cp 6 B
150 PLN
4378

1940 służbowa karta pocztowa na polskiej całostce, drobne załamania.

Fi.CpU 3
40 PLN
SOLD
4379

1940 list polecony z Głowna 12.12.40 do Białej Rawskiej, koperta przycięta od dołu, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.Ck 1, 49
40 PLN
SOLD
4380

1940 całostka z nadrukiem na polskiej całostce - część z opłaconą odpowiedzią. Fi 6B.

Fi.Cp6A
150 PLN
4381

1940 całostka nadana z Ołpina 8.VIII.40 - polski stempel przedwojenny.

Fi.Cp3
80 PLN
4382

1940 wydanie przedrukowe, rzadka odmiana - polska karta z szarozielonym znakiem opłaty, z Lublina nadana 22.X do Pruszkowa, skasowana okolicznościowo z okazji I rocznicy powstania GG, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp.3I
900 PLN
4383

1940 kopletna seria znaczków urzędowych grzecznościowo stemplowana na wycinku.

Fi.U1-15
120 PLN
4384

1940 godło III Rzeszy w małym formacie, znaczek za 8 gr. z przesunieciem cyfr nominału, niewielki fabryczny ubytek gumy.

Fi.U17
Mi.D17 
82 PLN
SOLD
4385

1940 prowizoryczny kasownik przerobiony z polskiego stempla przedwojennego (Warszawa), użyty 26.III na widokówce jako niemy datownik niemieckiej poczty polowej, dodatkowo ciekawy stempel formacyjny.


300 PLN
4386

1941 znaczek skasowany okolicznościowo na karcie pocztowej 6.IX w Zakopanem z okazji zawodów sportowych.

Fi.17
Mi.17 
40 PLN
SOLD
4387

1941 grzecznościowo stemplowane znaczki wydania przedrukowego na polskiej całostce, stempel Tomaszów Lubelski 7.4.41, na odwrocie kartka nie wypisana.

Fi.18, 20
35 PLN
4388

1941 Lwów, karta skasowana okolicznościowo 1.VIII z okazji włączenia Dystryktu Galicji do Generalnego Gubernatorstwa

Fi.40
Mi.40 
25 PLN
4389

1941 kartka z Gorlic 20.12.41 nadana w pośrednictwie pocztowym "Wysowa über Gorlice".

Fi.43
50 PLN
4390

1941 list z Jeżowa powiat skierniewicki, znaczek skasowany stemplem pośrednictwa i dodatkowo 13.VI w Koluszkach.

Fi.45
Mi.45 
40 PLN
SOLD
4391

1941 przekaz paczkowy z Lublina 15.IV.41 do Parczewa, na odwrocie znaczek za 30 gr.

Fi.46, 49, 51
45 PLN
4392

1941 paczkowy adres pomocniczy z Warszawy 6.VIII do Kielc, ładna frankatura.

Fi.46, 49
Mi.46, 49 
50 PLN
4393

1941 przekaz paczkowy z Mińska 13.12.41 do Serokomli, na odwrocie stempel pośrednictwa pocztowego w Serokomli.

Fi.48, 51
50 PLN
4394

1941 znaczki wydane z okazji 1 rocznicy utworzenia GG skasowane okolicznościowo na kopercie 20.IV stemplem z okazji urodzin Hitlera.

Fi.56-58
Mi.56-58 
30 PLN
4395

1941 widoki zabytkowych budowli, czworoblok znaczeka za 10 zł, prawy górny znaczek z błędwem "przerwane R w Nürnberg".

Fi.65s
35 PLN
SOLD