The new auction will start soon

Auction 11. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4303

1940 obszary anektowane przez ZSRR, polecony list z Łucka nadany 22.II do Tarnowa, polska przedwojenna erka, na odwrocie pieczęć i zalepka niemieckiej kontroli dewizowej, kasownik odbiorczy Tarnów 11.IV (?). Ciekawy walor


Mi.594, 682 
200 PLN
4304

1941 kartka z ZSRR 17.I.41do Krakowa opłacona znaczkiem z okazji "odzyskania" zachodniej Ukrainy 17 września 1939, stempel cenzury niemieckiej.


Mi.736 
50 PLN
SOLD
4305

1941 kartka polecona z Paryża do Lublina ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej i stemplem odbiorczym.


95 PLN
4306

1941 kartka ze Lwowa 30.III.41 do Miechowa ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


80 PLN
SOLD
4307

1942 okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine". Urzędowy polecony list z Łucka nadany 24.VI adresowany do Góry Kalwarii, przesłany za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, na odwrocie kasownik odbiorczy 28.VI, bardzo dekoracyjny walor.


Mi.1, 4, 10, 11 
300 PLN
4308

1943 list firmowy Linii Żelugowej Gdynia - Ameryka nadany w Londynie 18.o3.1943 do Glasgow.


100 PLN
4309

1943 list z Ameryki 3.IX.43 do Londynu opłacony znaczkami z polską flagą i zalepką cenzury.


100 PLN
4310

1944 kartka z Maidahill 10.10.1944 ze stemplem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii na kartce okolicznościowej.


50 PLN
4311

1944 grzecznościowo ostemplowana kartka okolicznościowa Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.


50 PLN
4312

1947 Polska Misja Zakupu Demobilu Amerykańskiego (we Francji), list lotniczy z Paryża wysłany 28.VIII do Warszawy.


Mi.759 
70 PLN