The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 109. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24714

1942-45 Oflag IID - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury (1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22); bardzo dobry/ dobry stan zachowania.


400 PLN
24715

1943 Święto Artylerii, karta pocztowa z ciemnoniebieskim znakiem opłaty na szarym gładkim kartonie - zaproszenie na obchody Barbarki organizowane przez 69 pułk piechoty, wysłana 3.XII, całostka o stosunkowo niewielkim nakładzie 277 sztuk; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ax
1 500 PLN
24716

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp6x2
400 PLN
24717

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, czysta; rzadki walor (sporządzono 579 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp8x1
500 PLN
24718

1943 jedna z części karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki) o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta; rzadki walor (sporządzono 268 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp9y
400 PLN
24719

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), wysłana 31.XII, niebanalna treść, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp12d
250 PLN
24720

1943 (?) "OPŁACONO RYCZAŁTEM" - czysty formularz przeznaczony do korespondencji urzędowej.


150 PLN
24721

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
24722

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
24723

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Traugutt, makulaturowy (ślad kreślenia czerwoną kredką) znaczek za 20 f. w kolorze ciemno ultramarynowym na papierze szarym szorstkim grubym, z błędem "połączone TT", ostatecznie znaczek wykorzystano pocztowo, gwarancja i oznaczenie odmiany Schmutz.

Fi.4Ady2
400 PLN
24724

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie (Fi.600.-), gwarancja Wiatrowski.

Fi.9-11
90 PLN
SOLD
24725

1944 Święto Morza, seria kasowana na liniowanym pionowo papierze listowym (Fi.450.-), gwarancja.

Fi.9-11
420 PLN
24726

1944 Rok Olimpijski, gwarancja Walocha.

Fi.12-4
300 PLN
24727

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
350 PLN
24728

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
40 PLN
24729

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
24730

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu koloru fioletowego, gwarancja.

Fi.15
100 PLN
24731

1944 herby, kartka nadana 30.10.44, do prywatnej korespondencji użyto formularza przeznaczonego do korespondencji urzędowej z stempelkiem "OPŁACONO RYCZAŁTEM", gwarancja.

Fi.17
50 PLN
SOLD
24732

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja Schmutz,.

Fi.17-21
100 PLN
24733

1944 Herby miast, rozszerzona seria kasowana i reprodukcja bardzo rzadkiego numerowanego arkusika (nakład 20 szt.) na karcie albumowej; gwarancja.

Fi.17-21
150 PLN
24734

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
24735

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
80 PLN
SOLD
24736

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
90 PLN
24737

1944 Herby miast, seria czysta w pięknych marginesowych czworoblokach, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
600 PLN
24738

1944 Herby miast - Kraków, karta pocztowa zawiadamiająca o zebraniu Koła Filatelistów wysłana 28.IX, opłata 10 f odpowiadała taryfie za kartę pocztową do 10 słów; fragment treści:"Zabrać ze sobą taborety i szklanki"; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.18
100 PLN
24739

1944 Herby miast - Kraków, kompletny arkusik drukarski, zachowany w ładnym stanie bez gumy, gwarancja Schmutz.

Fi.18
200 PLN
24740

1944 Herby miast - Poznań, znaczek za 20 f. z obróconym rysunkiem, gwarancja.

Fi.19
50 PLN
24741

1944 Herby miast - Lwów, arkusik numerowany znaczka za 30 gr. wydany z okazji druku 100 000 znaczka, w nakładzie po 20 sztuk każdej z pięciu wartości, numerowany (100.028) i podpisany przez szefostwo poczty, jeden z najrzadszych walorów poczt obozowych.

Fi.20
30 000 PLN
24742

1944 Herby miast - Warszawa i Wieża Piastowska w Cieszynie, znaczki na liście (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 3.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej; gwarancja Krawczyk.

Fi.21, 22
150 PLN
SOLD
24743

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
60 PLN
24744

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
70 PLN
24745

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
160 PLN
24746

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
180 PLN
24747

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
60 PLN
24748

1944 Święto Artylerii, parka znaczków kasowanych na wycinku, gwarancja.

Fi.27
150 PLN
24749

1944 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
24750

1944 Święto Artylerii, marginesowy znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
80 PLN
24751

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, przesyłka z okresu łączenia obu obozów, które jeśli idzie o służby pocztowe zakończyło się ostatecznie w czerwcu 1944 roku, ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu, datowana i wysłana 7.III (datownik poczty Gross-Born słabo odciśnięty), poprzez wspólną Izbę Chorych przekazana do drugiej części obozu, tam skasowano ją dodatkowo jednowierszowym datownikiem "8 KW. 1944" poczty Neubrandenburga; rzadki przypadek skasowania znaku opłaty datownikami obu istniejących równolegle Poczt!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp10y
400 PLN
24752

1944 Syrena - karta obozu IIE z brązowawoczerwonym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" oraz rzymska "III" na papierze sztywnym, grubym typu brystol, z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" - w/g klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.); według opracowania pp K.Krupy i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 10/2013: "Według dostępnej literatury, większość przedrukowanych kartek nie posiada napisu „POCZTÓWKA” (1149 sztuk), znacznie mniejsza część jest nim opatrzona (432 sztuki?)."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.Cp17II
1 000 PLN
24753

1944 Syrena - karta obozu IIE z brązowawoczerwonym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" oraz rzymska "III" na papierze sztywnym, grubym typu brystol, z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" - w/g klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.) z obiegu pocztowego; według opracowania pp K.Krupy i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 10/2013: "Według dostępnej literatury, większość przedrukowanych kartek nie posiada napisu „POCZTÓWKA” (1149 sztuk), znacznie mniejsza część jest nim opatrzona (432 sztuki?)." i dalej "Kartki z nadrukiem poczty II D z obiegu pocztowego, lub choćby kasowane grzecznościowo [-], są znacznie rzadsze niż czyste."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.Cp17II
1 200 PLN