The auction will start on 14.04.2023

Auction 109. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25072

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.1
3 400 PLN
25073

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.1
4 300 PLN
25074

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
200 PLN
25075

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, znaczek bez gumy, gwarancja.

Fi.1
40 PLN
25076

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.1
90 PLN
25077

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 200 sztuk. gwarancja Rzadkosz.

Fi.1
150 PLN
25078

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 200 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.1
160 PLN
SOLD
25079

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Walocha.

Fi.1
80 PLN
25080

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./2 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 500 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.1
120 PLN
25081

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 163 sztuk, gwarancja Walocha.

Fi.1
120 PLN
SOLD
25082

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, nadruk "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczkach GG pochodzących z zapasów poczty: 2 gr (nakład 500 szt.), 6 gr (nakład 560 szt.), 10 gr (nakład 1107 szt.), 24 gr (nakład 499 szt.), 40 gr (nakład 1096 szt.), 60 gr (nakład 481 szt.) oraz 12 gr (nakład od 10 do 150 szt. Fi.700.-) pochodzącym z dostaw od klientów, skasowane 10 II 45 datownikiem okupacyjnym KONSKIE z wyróżnikiem "a" na kopercie miejscowego listu; pomimo filatelistycznego charakteru walor ilustruje doniosłe wydarzenie historyczne, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe ..."; przy ustalaniu ceny wywoławczej uwzględniono poziome złamanie koperty u góry z lewej strony (Fi. znaczki kasowane 1.810.-); gwarancja.

Fi.1, 2, 3, 4, 5, 7, 12
1 500 PLN
25083

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.2
120 PLN
25084

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.2
110 PLN
25085

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, gwarancja Rzadkosz.

Fi.2
100 PLN
25086

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Mikstein, Walocha.

Fi.2
50 PLN
SOLD
25087

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.2
80 PLN
25088

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.3
120 PLN
25089

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.3
4 300 PLN
25090

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

Fi.3
100 PLN
25091

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
70 PLN
25092

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.3
100 PLN
25093

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.3
90 PLN
25094

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk, Walocha.

Fi.3
50 PLN
SOLD
25095

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.3
80 PLN
25096

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z odwróconym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, na tej wartości nadruk odwrócony nie jest katalogowany (cztery inne wartości Fi.po 2000.-); piękny stan, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.3 No
2 400 PLN
25097

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym nadrukiem napisów z belką w barwie czarnej, fotoatest Rzadkosz.

Fi.3Np
800 PLN
25098

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
25099

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt,); poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
25100

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.4
2 400 PLN
25101

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
25102

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
25103

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślad po podklejeniu, gwarancja Walisch.

Fi.4
50 PLN
25104

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4
80 PLN
25105

1944 Wąwolnica, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Miszczak, Walocha.

Fi.4
50 PLN
SOLD
25106

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
60 PLN
25107

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura.

Fi.4
350 PLN
SOLD
25108

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4No
750 PLN
25109

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Falkowski, Rzadkosz.

Fi.5
90 PLN
25110

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
100 PLN
25111

1944 Zamośc, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Falkowski.

Fi.5
250 PLN