The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13218

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
SOLD
13219

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
13220

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
SOLD
13221

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
160 PLN
13222

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja.

Fi.2 P11 Dp
60 PLN
13223

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dpt
160 PLN
13224

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, skatalogowana ostatnio na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P13
160 PLN
13225

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
13226

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.2A Dp
Mi.2B
30 PLN
13227

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P2
160 PLN
13228

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnofioletowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P2 (ZL11,5)
80 PLN
13229

1920 godło Litwy Środkowej, dwie parki prób znaczka za 2 mk., w kolorze ciemnofioletowym na cienkim gładkim papierze - na lewej błąd "kropka przed 2" i w kolorze fioletowym na papierze gazetowym, obie gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3 P2, P3
160 PLN
13230

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3
160 PLN
13231

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
10 PLN
13232

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

Fi.3aA MK
40 PLN
13233

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.


80 PLN
13234

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".


60 PLN
13235

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."


50 PLN
13236

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.


40 PLN
13237

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
13238

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

Fi.14-19A
Mi.14-19B
120 PLN
13239

1921 różne rysunki - płaskorzeźba z kościoła Św. Piotra i Pawła, niegumowana makulatura próby znaczka z drukiem wielokrotnym w barwie szaroniebieskiej, gwarancja Schmutz.

Fi.14P MK
40 PLN
13240

1921 Rycerz w zbroi, marginesowy czworoblok znaczków za 1 mk. z podwójną perforacją pionowa pomiędzy znaczkami, dodatkowo na poz.11 błąd "przerwana ramka po lewej", gwarancja i opis.

Fi.15 B B2
Mi.15A
150 PLN
13241

1921 Rycerz w zbroi, parka pięknie kasowanych znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami, gwarancja.

Fi.15B
Mi.15A
120 PLN
13242

1921 Rycerz w zbroi, narożny czworoblok znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami a marginesem, dodatkowo na poz.11 błąd "przerwana ramka po lewej", gwarancja i opis.

Fi.15B MK B2
Mi.15A
300 PLN
13243

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
13244

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
13245

1921 różne rysunki - katedra z wieżą, niegumowana makulatura próby znaczka w barwach definitywnych z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Schmutz.

Fi.17P MK
40 PLN
13246

1921 różne rysunki - insygnia rektorskie, makulatura gumowanej próby znaczka za 6 mk. we wzajemnie przesuniętych drukiem barw definitywnych dla tego znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.18A P
40 PLN
13247

1921 różne rysunki - gen. L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby znaczka za 10 mk. we wzajemnie przesuniętych barwach szarobrązowej i żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
13248

1921 różne rysunki - gen L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby jednej z klisz znaczka za 10 mk. w barwie ciemnobrązowej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
13249

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

Fi.19A MK
Mi.19B 
100 PLN
13250

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.20 P1
100 PLN
13251

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, dodatkowo z pełnym abklatschem, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
600 PLN
13252

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, skatalogowanych ostatnio na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja

Fi.22 P1
600 PLN
13253

1921 godło Litwy Środkowej, skatalogowana ostatnio próba znaczka za 2 mk. w kolorze pomarańczowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P2 ZL11,5
160 PLN
13254

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja.

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B
240 PLN
13255

1921 wydanie z dopłatą "NA ŚLĄSK", seria cięta i ząbkowana.

Fi.23-8A, B
200 PLN
13256

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
13257

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, marginesowa parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z niekatalogowanym w tej postaci błędem nadruku I formy z poz.59 "ŚLĄS zamiast ŚLĄSK", katalogowane jest tylko ŚLĄ zamiast ŚLĄSK, gwarancja.

Fi.24B B9
Mi.24A
200 PLN