The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14780

1916 kartka żywnościowa z Warszawy, tekst również w języku hebrajskim.


70 PLN
SOLD
14781

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
14782

1927 list urzędowy z Rohatynia do Bielska bez opłaty znaczkiem z dopiskiem "na wezwanie urzędowe", stempel Urzędu Metrykalnego Izraelickiego w Rohatynie.


150 PLN
14783

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
80 PLN
SOLD
14784

1937 list urzędowy z Krakowa do Bielska zwolniony z opłaty pocztowej - stempelek zwalniający z opłaty Izraelickiego Urzędu Metrykalnego.


150 PLN
14785

1940 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 13.12 z Wilna na ulicę Miłą w Warszawie, na odwrocie czytelny stempelek getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" (S.Simon typ 3), (Fi.1300.-)które powstało zaledwie dwa miesiące wcześniej (2.X); znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS", datownik urzędu przejściowego EYDTKAU 15.12 i warszawski kasownik odbiorczy z 17.XII, dodatkowo stempelek dopłaty poczty Generalnego Gubernatorstwa z dopisaną jej wysokością "3,50"; niezwykle ciekawy walor o elementach trzech rożnych poczt, które powstały na terenie Polski po jej rozbiorze między Niemcami, a Związkiem Sowieckim - niemy świadek polskiej pogmatwanej historii; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


1 000 PLN
14786

1940 GETTO TRANZYTOWE PIASKI, list z getta do Kopenhagi, ramkowy stempel nadawczy PIASKI opisany przez S.Simona, znaczek unieważniono kasownikiem Lublin 2 w dniu 20.VI.; na odwrocie w adresie nadawcy podano "Judenrat Piaski kolo Lublina" (stempelek Judenratu nie jest znany}, obok zalepka i stempelek cenzury Wehrmachtu; początkowo niewielkie getto po przewiezieniu ludności ze Szczecina (II.1940), Krakowa (I.1941) i Majdanu Tatarskiego liczyło w kwietniu 1942 roku około 4200 osób, potem znaczenie gett tranzytowych zmalało gdyż od połowy maja 1942 roku większość transportów trafiało już z pominięciem gett przejściowych bezpośrednio do obozów zagłady; 1500 osób zmarło wskutek głodu, epidemii tyfusu i cholery, duża część z 11000 osób, które przewinęły się przez getto zginęła w Bełżcu, a ci z funkcjonującego do maja 1943 getta szczątkowego w Sobiborze; bardzo rzadki walor w niezłym stanie zachowania (Fi.5000.-); gwarancja Schmutz.


3 000 PLN
14787

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


400 PLN
14788

1941 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU (Fi.1300.-) oraz mały stempelek z datą 30.V.


1 000 PLN
14789

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa do Berlina datowana 22.VII, oznaczona lekko odbitym trójwierszowym stempelkiem "POSTABTEILUNG/ des Aeltesten der Juden/ in Litzmanstadt-Getto" (Fi.1300.- Simon: zbliżony do wzoru 8, ale niepokazany), dodatkowo dwuwierszowa pieczątka informacyjna "in hebräischer und jiddischer/ Sprache verboten" (Simon +400$) i numer "18"; przesyłka w ramach represji została zatrzymana - unikalny stempel ramkowy "UNZULÄSSIG" (Simon +750$) i ostatecznie pozostała w getcie; niezwykle rzadki zestaw wielu stempli pocztowych getta łódzkiego, każdy bardzo wysoko wyceniany; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 400 PLN
14790

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do "Juden-Ratt" getta w Annopolu Lubelskim, przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów; stempelek Judenratu z Annopola Lubelskiego nie jest dotąd znany; pięknie udokumentowany obieg pocztowy, cenzura Wehrmachtu, rzadka przesyłka z terenów okupowanych przez Sowietów do getta na terenie Generalnej Guberni.


1 000 PLN
14791

1941 Getta w Krakowie i Międzyrzeczu Podlaskim, paczkowy adres pomocniczy na paczkę wysłaną 13.5 z getta w Krakowie do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie do tej pory nieznany stempelek odbiorczy getta - czarny trójdzielny kwadratowy "JUDENRAT MIEDZYRZEC / 24.6.41 / POSTEINGANGSTELLE a" (Fi.4000.-) i kasownik odbiorczy Międzyrzecza z 21.VI; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


2 800 PLN
14792

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 1.VII do Genewy, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe; tekst korespondencji pisany bardzo oględnie, ale nie pozbawiony dramatyzmu "Hanka może już nie pisać do rodziców, jeżeli będzie okazja to ja to załatwię, tylko niewiadomo kiedy."; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złożona); gwarancja i opis Schmutz.


2 000 PLN
14793

1941 dokument zapotrzebowania żywnościowego z getta w Łodzi.


200 PLN
14794

1942 kartka z getta w Łodzi na formularzu getta do Klattau w Czechach, stempel "DER AELTESTE DER JUDEN / in LITZMANNSTADT", słaby stan zachowania jak na ilustracji.


800 PLN
14795

1942 Getto w Radomsku, dofrankowana karta pocztowa wysłana 29.5 z getta w Radomsku do Genewy; getto w Radomsku utworzono 11 grudnia 1941 roku; objęło ono między innymi dom nr.1 przy ulicy Limanowskiego - nazwę Przedborskiej na Limanowskiego zmieniono 1935 roku, w czasie okupacji ulicę nazwano Radomska, a w zasadzie "Radomerstrasse"; obecnie powróciła ona do pierwotnej nazwy Przedborska; zgodnie z załączonym rozporządzeniem od frontu dom przy Limanowskiego musiał być stale zamknięty, można było doń wchodzić wyłącznie od podwórza; podczas likwidacji getta 1500 osób Niemcy rozstrzelali na cmentarzu żydowskim, 200 osób wywieźli do obozu pracy w Skarżysku, a pozostałe do obozu zagłady w Treblince, na froncie niemiecka cenzura, piękny stan zachowania.


2 000 PLN
14796

1943 formularz skierowania na tygodniowe zwolnienie z pracy przymusowej do Erholugsheim in Marysin z getta w Łodzi.


200 PLN
14797

1943 czysta karta legitymacyjna z getta w Łodzi.


200 PLN
14798

1944 poczta w getcie łódzkim, seria znaczków nie dopuszczonych do obiegu, gwarancja.

Fi.1-3
1 000 PLN
14799

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1900.-=9500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
8 500 PLN
14800

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym pionowo, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1900.-), podwójna gwarancja Walisch,.

Fi.1yA-3yA
1 700 PLN
14801

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
14802

1948 5 rocznica powstania w getcie warszawskim, marginesowy sześcioblok znaczków za 15 zł. z okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.454
Mi.485 
300 PLN
14803

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN