The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10519

1914 I okupacja austro-węgierska Ziem Polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142
300 PLN
10520

1914 kartka z Koniecznej na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym nr 343 dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.


250 PLN
10521

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
120 PLN
10522

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na ładnych wycinkach (Fi.2300.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 200 PLN
10523

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
10524

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
10525

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Jędrzejowie na Morawy, pieczęcie lakowe poczty etapowej w Jędrzejowie, dobry stan zachowania.

Fi.2, 8, 10
650 PLN
10526

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Jędrzejowie do Olkusza, pieczęcie lakowe poczty etapowej w Jędrzejowie, dobry stan zachowania.

Fi.14, 23
750 PLN
10527

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2480.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
2 200 PLN
10528

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
10529

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
10530

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
10531

1915 wydanie obiegowe z podobizna cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, część kasowników z terenów polskich.

Fi.22-48
500 PLN
10532

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
10533

1915 kartka austriackiej poczty polowej.

Fi.Cp1
40 PLN
10534

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
10535

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza (Mi 220 euro), list polecony wysłany 17.4 z Brukseli do Monachium; cenzury, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.8 
200 PLN
10536

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 14.4 z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.


Mi.P3 
80 PLN
10537

1915 kartka z Zakliczyna do Piotrkowa, znak opłaty unieważniony stemplem okręgowym Zakliczyna "IX849" użytym jako stempel kamuflażowy dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.


250 PLN
SOLD
10538

1915 rosyjska kartka pocztowa z Rawy Ruskiej adresowana do Lubaczowa, stemple cenzury wojennej rosyjskiej i austriackiej, podłużny ramkowy jednowierszowy stempel " Galizien "


250 PLN
10539

1915 kartka z Warszawy do Szwajcarii.


25 PLN
10540

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka (Kościół Kalwiński na Lesznej) wysłana 21.7 z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
60 PLN
10541

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.6 z Warszawy do Friedenshütte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony niezakwestionowany przez Pocztę.

Fi.3
20 PLN
10542

1916 seria wydania obiegowego dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.6-16
370 PLN
10543

1916 firmowy list z warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.10
30 PLN
10544

1916 list polecony z Wilna do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na froncie listu.

Fi.17, 20, 22
80 PLN
10545

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
10546

1916 kartka z Krakowa do Szwajcarii, stempel austriackiej cenzury i stempel odbiorczy na froncie kartki.

Fi.22, 24, Cp2
45 PLN
10547

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A 
360 PLN
10548

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
10549

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 22.5 z Libawy do Stuttgartu, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury z Królewca.

Fi.Cp1
35 PLN
10550

1916 kartka z Warszawy do Niemiec, stempel więzienia na Cytadeli.

Fi.Cp1
30 PLN
SOLD
10551

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 7.10 z Warszawy do Metz; opłata za kartę wynosiła 7½ fen, a ponieważ nadawca nie zamierzał doklejać dodatkowych znaczków wykorzystał więc obie części karty (2x5fen=10 fen), poczta skasowała oba znaki opłaty; ciekawe, nietypowe użycie.

Fi.Cp4
120 PLN
10552

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau" podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 23.3 z Aleksandrowa do Ludwigshafen, dobry stan zachowania.

Fi.Cp4
150 PLN
10553

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
10554

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta za 7½ fen wysłana 28.8.17 z Wyszogrodu do Warszawy; dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
30 PLN
10555

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
60 PLN
10556

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta za 7½ fen wysłana 12.5.17 z Makowa do Warszawy, "7 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania warszawskiej Poczty Miejskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 9b
80 PLN
SOLD
10557

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 18.X ze szpitala oficerskiego za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowany na pocztę polową 291; pieczęć formacyjna.


40 PLN
10558

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", bilet wstępu na Zamek Królewski w Warszawie w dniu 5.11 (niedziela), bardzo dobrej jakości odbitka pieczęci "Kais.Deutsches General.Gouvernement Warschau"; doskonały stan zachowania.


100 PLN
SOLD