The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19955

1915 XIII (ostatni) lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 2.III, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla (Fi.400.-).

Fi.16a (12a)
300 PLN
19956

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 4.7.18, na froncie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1", koperta w słabym stanie.

Fi.22b
80 PLN
19957

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 24.4.18, na froncie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1".

Fi.22b
100 PLN
19958

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 4.7.18, na odwrocie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1", koperta w słabym stanie.

Fi.22b
100 PLN
19959

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 12.9.18, na odwrocie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1".

Fi.22b
120 PLN
19960

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Lwów - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 16.V ze Lwowa do Wiednia, dodatkowy datownik FLUGPOST POCZTA LOTNICZA LEMBERG 1 LWÓW 1, stempel odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania.

Fi.25b
150 PLN
19961

1918 poczta lotnicza cywilna Lwów - Wiedeń, list wysłany 4.7.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie zgodnie z obowiązującą taryfą, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.25b
200 PLN
19962

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Lwów - Wiedeń, karta pocztowa dofrankowana, zgodnie z taryfą, w wysokości 4 kr znaczkami przygotowanymi specjalnie do korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 6.VI ze Lwowa do Wiednia, dodatkowy datownik FLUGPOST POCZTA LOTNICZA LEMBERG 1 LWÓW 1, stempel odbiorczy na froncie; prawdziwa, niefilatelistyczna przesyłka; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.25b
400 PLN
19963

1918 poczta lotnicza cywilna Kraków - Wiedeń, list wysłany 16.4.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie zgodnie z obowiązującą taryfą, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.26b
200 PLN
19964

1918 list poczty lotniczej na trasie Lwów - Wiedeń nadany 18.IV.18, na odwrocie stempel odbiorczy.


160 PLN
19965

1924 pierwszy lot do Ameryki Północnej sterowca LZ126 Z.R.3 "Graf Zeppelin", list z Niemiec (z Bytomia) do St. Louis.


1 000 PLN
19966

1924 kartka poczty lotniczej z okazji Dnia Lotniczego w Zgorzelcu.


70 PLN
19967

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, kasowane znaczki za 5 gr. w kolorze czerwonym i za 10 gr. w kolorze niebieskim.

Fi.1, 3
40 PLN
19968

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
19969

1925 "AEROLLOYD" Warszawa - Lwów - Bukareszt, list z Warszawy nadany 14 II, specjalna koperta z nadrukiem "Pierwszy lot pocztowy WARSZAWA-BUKARESZT (Prémier vol postal VARSOVIE-BUCAREST), dodatkowy stempelek "Pocztą Lotniczą! Par avion!"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.31a
500 PLN
19970

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
19971

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
19972

1926 nalepka balonowa Zawodów balonów Wolnych.

Fi.2
65 PLN
SOLD
19973

1926 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - samolot, narożny znaczek czysty za 50 gr. w kolorze żółtym z pęłna oryginalna gumą, jako dodatek znaczek za 10 gr. bez gumy.

Fi.19, (18)
40 PLN
SOLD
19974

1926 list lotniczy z nadany 14.6.26 z Warszawy do Krakowa, nalepka kierunkowa w kolorze niebieskim, dodatkowe stempelki: lotniczej opłaty gotówkowej "POBRANO/PERÇU", "SAMOLOTEM" i stempel odbiorczy urzędu lotniczego we Lwowie "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ", na odwrocie kasownik odbiorczy ze Lwowa z datą 14.6.26.

Fi.41b
700 PLN
19975

1926 Warszawa-Tokio rajd eksperymentalny por.B.Orlińskiego, specjalna nalepka o nominale 5 zł skasowana 16.V datownikiem Warszawa 2, czarnym owalnym stemplem "RAID POLONAIS, RAJD POLSKI, Mai 1926, Paris-Warszawa-Tokyo" i datownikiem odbiorczym Tokio; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.45
800 PLN
19976

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
19977

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - Samoloty, znaczek czysty za 50 gr. z pełną oryginalną gumą na pierwszej podlepce.

Fi.23
20 PLN
19978

1927 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Poznań - trzy z czterech znaczków (czwarty za 5 zł. w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali - cena amatorska), używanych od 1932 roku jako dobrowolna dopłata do listu lotniczego, bez gumy w ładnym stanie.

Fi.23-25
320 PLN
SOLD
19979

1927 list przesłany poczta lotniczą na trasie Lwów - warszawa z okazji Targów wschodnich we Lwowie, naklejka okolicznościowa targów i liczne stemple pomocnicze, na odwrocie stempel odbiorczy z warszawy i stempelek "Nadeszło pocztą lotniczą".

Fi.55
200 PLN
19980

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, znaczek LOPP dodatkowej opłaty dla przesyłek balonowych przesłanych podczas zawodów, odmiana nieząbkowana (nakład 300 szt.) skasowany na wycinku okrągłym stemplem "III Raid Balonów Kulistych 30.IX 1928 r." i pieczątką "BALON Warszawa"; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.3d
500 PLN
19981

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

Fi.60
200 PLN
19982

1928 znaczek składkowy L.O.P.P., Warszawa Komitet Społeczny - śmigło i skrzydła, znaczek za 50 gr w kolorze niebieskim na liście lotniczym wysłanym 22.2.28 z Warszawy do Lwowa, znaczki skasowane datownikiem nadawczym WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY; na froncie stemple: do oznaczania opłaty lotniczej, "SAMOLOTEM" i "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy.


300 PLN
19983

1929 I lot pocztowy Kraków-Katowice "LOT", druki przesłane 10.I, czerwony okolicznościowy stempel z rysunkiem gołębia trzymającego w dziobie list i napisem "I Lot Pocztowy Kraków-Katowice 10-I-1929", przesłano zaledwie 150 sztuk poczty; datownik odbiorczy Katowic na odwrocie; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.83
300 PLN
19984

1929 pierwszy lot na trasie Kraków - Katowice, list nadany 10.1.29, stempelek "Poczta Lotnicza KRAKÓW 1" i stempel z rysunkiem gołębia i napisem "I Lot Pocztowy Kraków - Katowice 10-I-1929", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.83
220 PLN
19985

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Katowice - Poznań dodatkowy czerwony stempelek okolicznościowy z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań"; na odwrocie datownik odbiorczy POZNAŃ 3 z wyróżnikiem "a" i stempelek "NADESZŁA POCZTĄ LOTNICZĄ"; lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.93a
500 PLN
19986

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
19987

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Poznań - Bydgoszcz, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Bydgoszcz, na odwrocie stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93d
220 PLN
19988

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Bydgoszcz - Katowice, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Katowice, stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą", na odwrocie stempel odbiorczy, lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93k
200 PLN
19989

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Bydgoszcz - Katowice, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Katowice, stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą", na odwrocie stempel odbiorczy, lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93k
220 PLN
19990

1929 nalepka L.O.P.P. z Krakowa.

Fi.3920
30 PLN
19991

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka nadana 15.5.29 z friedrichshafen Bodensee, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 3.8.29. Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.5.29, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5.29 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 3 sierpnia wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


480 PLN
19992

1930 Polska-Ameryka, list wysłany 29.V z Warszawy do Chicago, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Polska-USA-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru I Lot Pocztowy First Flight", lotem tym przewieziono zaledwie 53 sztuki poczty.

Fi.100b
1 000 PLN
19993

1930 "CIDNA" Warszawa - Wrocław - Berlin, list wysłany 21 VII z Warszawy do Wrocławia, dodatkowy fioletowy stempel "VOL I LOT Warszawa - Breslau - Berlin"; dwuwierszowy stempel odbiorczy urzędu lotniczego Wrocław 1 "Mit Luftpost befördert Postamt Breslau 1"; lotem tym przewieziono zaledwie 141 sztuk poczty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.104a
400 PLN
19994

1930 LZ 127 Graf Zeppelin - lot nad Bałtykiem - poczta fińska, widokówka opłacona znaczkiem przedrukowym poczty sterowcowej przesłana Helsinek do Krlsruhe, dodatkowy stempel okolicznościowy, kasownik z miejsca lądowania w Friedrichshafen.


Mi.128a
480 PLN