The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18995

1807 "No16 GRANDE ARMÉE" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - 3 Korpus gen.Gudin'a, list z okresu Księstwa Warszawskiego , z miejscowości Pszczółki (Hohenstein) na obszarze Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, wysłany 3.VI - krótko po kapitulacji Gdańska i triumfalnym wjeździe Napoleona (1.VI), adresowany do Armii Dalmatyńskiej i skierowany do miejscowości Zara (obecnie Zadar w Chorwacji); czysto odbity kasownik nadawczy - No16 GRANDE ARMÉE, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


3 600 PLN
18996

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.


120 PLN
18997

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.


120 PLN
18998

1863 kompletny list do Gdańska wysłany 17/29.V z Sankt Petersburga - dwuobrączkowy datownik nadawczy na odwrocie, przesłany koleją na linii Warszawsko-Petersburskiej do Wilna, a stamtąd Koleją Północną, częściowo przez teren Królestwa Polskiego w kierunku Wierzbołowa na granicy pruskiej, gdzie list przeniesiono do ambulansu relacji EYDKUHNEN-BROMBERG (Ejtkuny-Bydgoszcz) - trzywierszowy stempel kolejowy z datą 30.5 i pruski prostokątny stempel graniczny: "Aus Russland/ Franco" (Feuser +150DM); gdański stempelek nadejścia z 31/5; dobry stan zachowania.


400 PLN
18999

1887 opaska do druków prywatnej poczty Hansa z Gdańska.


150 PLN
19000

1901 karta pocztowa wysłana 12.III z Warszawy do Gdańska, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym datownikiem rusztowym ВАРШАВА / 12.III.1901 / 1 ЭКСП. litery i cyfry wysokości 3,5 mm, 3 "ruszty" u góry i 3 u dołu stempla, dodatkowo okrągły datownik warszawski i stempel odbiorczy z 26.3 DANZIG *1* (Wolff 003.0); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P14 
80 PLN
19001

1910 sekretnik za 10 Pf ze znakiem wodnym wysłany 18 2 z Gdańska Wrzeszcza do Berlina, dosłany do Holdorf (Mecklenburg), gdzie dotarł 19 2; znak opłaty unieważniony datownikiem Danzig Langfuhr z wyróżnikiem "b" (Wolff 13.0), walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.K14
30 PLN
19002

1911 kartka firmowa z Gdańska do Rosji.


90 PLN
19003

1911 przekaz paczkowy z Wiednia do Gdańska, nalepka urzędu celnego w Gdańsku.


400 PLN
19004

1916 formularz do Gdańska wysłany 31.3 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.264.


50 PLN
19005

1917 widokówka wysłana 26.6 z Gdańska jako przesyłka niemieckiej poczty polowej na adres poczty polowej nr.375, datownik nadawczy DANZIG *5m (Wolff 73.0).


40 PLN
19006

1919 dofrankowana karta pocztowa wysłana 27.3 z Gdańska do Berlina, datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0), adresata nie odnaleziono i po opatrzeniu stosownym stempelkiem "Nicht ermittelt/ P.A.Berlin O.119" zwrócono do nadawcy; dekoracyjna całość w minimalnie słabszym stanie zachowania (przebarwienia).


50 PLN
19007

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.6, 17
40 PLN
19008

1920 wydanie przedrukowe, 5/30Pf + 25/30Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa wysłana 22.1.1921 z urzędu Gdańsk 1 do Regensburga, datownik nadawczy DANZIG *1t (Wolff 099.K); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 18
50 PLN
19009

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
19010

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 60/30 Pf. z podwójnym nadrukiem, mocniejszym i słabszym (Fi.500.-), w pięknym stanie, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.19 Np
Mi.19 DDII 
500 PLN
19011

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
19012

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem na poz.21 I formy przedrukowej "belka złamana" (Fi.460.-, Mi.280 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.23 B2
Mi.23II 
500 PLN
19013

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
600 PLN
19014

1920 wydanie prowizoryczne, oryginalnie kasowana seria z lila poddrukiem w położeniu "łuki w dół" (Fi.1100.-), każdy znaczek gwarancja na kasownik Krawczyk.

Fi.26III-31III
Mi.41I-46I 
800 PLN
19015

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 1.25 Mk./3 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Fi.360.-), gwarancja Krawczyk

Fi.27II
300 PLN
19016

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 3 Mk./7,5 Pf., z pięknie widocznym poddrukiem w kolorze lila w położeniu "łuki wypukłością skierowane na dół, a szpicami do góry" (Fi.240.-), piękny stan zachowania.

Fi.29III
Mi.44I
240 PLN
19017

1920 wydanie prowizoryczne, sześcioblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf., środkowy dolny z poz.97, z błędem "ścięte D w Danzig" (Fi. 1140.-), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.29III B1
Mi.44I PFVI 
1 000 PLN
19018

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf., z pięknie widocznym poddrukiem w kolorze lila - rzadkim w położeniu "łuki wypukłością skierowane ku górze, a szpicami w dół" (Fi.800.-), piękny stan zachowania.

Fi.30IV
Mi.45II
600 PLN
19019

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
19020

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", podstawowa seria z dodatkową odmiana znaczka za 40 fen., znaczki w doskonałym stanie, znaczek za 10 fen. minimalny ślad po podlepce, wartość katalogowa Fischer II 2016 7.660,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.32-40 (38a, 38b)
5 200 PLN
19021

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Fi.2000.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 600 PLN
19022

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 60/40 Pf., lewy górny z poz.83 z błędem "uszkodzone prawe skrzydło", gwarancja i opis Schmutz; na prawym górnym też błędy: "lekkie uszkodzenie połączenia płatów prawego skrzydła" i katalogowany "spłaszczone prawe 60" (Fi.960.-).

Fi.45 B1+B2
Mi.51I+III 
700 PLN
19023

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze - PODWÓJNY NADRUK, znaczek za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem (Fi.4000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, egzemplarz z poz.67 z wyraźnym wzajemnym przesunięciem nadruków, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD 
3 600 PLN
19024

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp1
20 PLN
SOLD
19025

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp3
20 PLN
19026

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp5
30 PLN
19027

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
19028

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp6
50 PLN
19029

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp6
40 PLN
19030

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp7
100 PLN
19031

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp7
100 PLN
19032

1920 wydanie przedrukowe, 10 Pf karta pocztowa wysłana (Fi.70.-) 2.12 z urzędu Gdańsk 5 do Brzegu (Brieg), datownik nadawczy DANZIG *5k (Wolff 62.0).

Fi.Cp8
Mi.P7 
40 PLN
19033

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp8
25 PLN
19034

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN