The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16594

1950 "groszy - lokalny", Brzeziny, trąbka pocztowa, nienotowany dotąd znaczek dopłaty za 25 zł. z foletowym stempelkiem typu 34, pochodzi z historycznej kolekcji A.Roszkowskiego i ma na odwrocie jego gwarancję.

Fi.D112
Mi.P126A
60 PLN
18700

1919 porto lokalne ANDRYCHÓW, przekaz pieniężny z Krakowa do Andrychowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem porto typ 2 z Andrychowa.

Fi.2 Pd2
320 PLN
SOLD
18701

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd1
400 PLN
18702

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Przemyśla do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd8, Pd10
400 PLN
SOLD
18703

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Brzozowa do Bobowej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd11
450 PLN
18704

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Nowego Sącza do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd2
500 PLN
SOLD
18705

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Kolbuszowej do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
500 PLN
18706

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
18707

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
18708

1919 porto lokalne BORYSŁAW, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd3, Pd6
250 PLN
18709

1919 porto lokalne BORZĘCIN, miejscowy przekaz pieniężny z Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
500 PLN
18710

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Zamościa do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd6
500 PLN
18711

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Frysztatu do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd4, Pd6
600 PLN
18712

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Wadowic do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd7
600 PLN
SOLD
18713

1919 porto lokalne BRZEŻANY, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
300 PLN
18714

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Łodzi do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
18715

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Lwowa do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
18716

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
18717

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25 gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
18718

1919 porto lokalne Cieszyn, znaczek opłaty z lokalnym stemplem Porta typ 28 stemplowany na kopercie miejscowej z Cieszyna.

Fi.28 Pd23
50 PLN
18719

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, przekaz pieniężny z Żywca do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" z Krakowa 1 typ 62.

Fi. 62 Pd28
100 PLN
18720

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Jarosławia do Leżajska, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd7
250 PLN
18721

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Rudnika do Leżajska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 73 z Leżajska.

Fi.73 Pd19
400 PLN
18722

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Jarosławia do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska, brak znaczków na froncie przekazu.

Fi.76 Pd4
100 PLN
18723

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Przemyśla do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska.

Fi.76 Pd5
300 PLN
18724

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Radymna do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 77 z Liska.

Fi.77 Pd20
100 PLN
SOLD
18725

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, kartka nie przyjęta przez adresata i zwrócona do nadawcy, opłatę doręczeniową pobrano znaczkiem z lokalnym nadrukiem Porto typ 81 z Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.81 Pd17
500 PLN
18726

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, nie opłacona przez nadawcę, opłatę w podwójnej wysokości usiłowano pobrać od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82, ostatecznie kartki nie doręczono ze względu nie nie przyjecie tej opłaty przez adresata, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.82 Pd26, Pd37
500 PLN
18727

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Krakowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
500 PLN
18728

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Tarnowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

Fi.85 Pd10
550 PLN
18729

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Wadowic do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

Fi.85 Pd12
650 PLN
18730

1919 porto lokalne Mielec, znaczki z nadrukiem lokalnym porto typ 88a stemplowane grzecznościowo na kopercie, znaczki wydania PKL nie wymienione z tymi nadrukami w katalogu.

Fi.88a Pd
80 PLN
18731

1919 porto lokalne MIELEC, nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym typ 88a, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a Pd1-8
50 PLN
18732

1919 porto lokalne MIĘDZYRZECZE GÓRNE, znaczek opłatny na wycinku przekazu pieniężnego z rzadkim nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 91, gwarancja.

Fi.91 Pd5
70 PLN
18733

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd3, Pd5
450 PLN
18734

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Starego Sącza do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
500 PLN
18735

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
450 PLN
18736

1919 porto lokalne RADYMNO, przekaz pieniężny z Lwowa do Radymna, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem porto typ 113 z Radymna, znaczki za 15 hal nie odnotowane z tym lokalnym nadrukiem.

Fi.113 Pd
300 PLN
18737

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Krasnegostawu do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd2
500 PLN
18738

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Lwowa do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN