The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Official stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18654

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
18655

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
18656

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
18657

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
18658

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
18659

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.75.-).

Fi.U1-11
60 PLN
18660

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
45 PLN
18661

1920 seria znaczków urzędowych w poziomych parkach.

Fi.U1-11
90 PLN
18662

1920 parka znaczków urzędowych, prawy znaczek z drukiem na zmarszczonym papierze.

Fi.U2
40 PLN
18663

1920 polecony list urzędowy z Dowództwa Okręgu Generalnego w Krakowie do Krynicy, odręczna erka.

Fi.U4
100 PLN
18664

1920 znaczek z drukiem na pomarszczonym papierze.

Fi.U4MK
50 PLN
18665

1920 cyfry między gwiazdkami, czworoblok kasowanych znaczków urzędowych za 25 f, dwa lewe z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.U5
80 PLN
18666

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.U5 MK3
180 PLN
18667

1920 cyfry między gwiazdkami, znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f. na białym średnim papierze, tylko ten nominał nie jest katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, zagwarantowany i opisany jako cięty Krawczyk.

Fi.U11 nz (P1)
400 PLN
SOLD
18668

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie znaczków urzędowych na cienkim papierze, seria czysta.

Fi.U12-16
50 PLN
18669

1933 znaczek ZWYCZAJNA (1 gr) na urzędowym liście wysłanym 25 X z urzędu Warszawa 13 do Grudziądza, koperta firmowa "KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U17
Mi.D17
40 PLN
18670

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
18671

1934 urzędowy list polecony z 4 Batalionu Saperów w Przemyśl do Warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.U18
50 PLN
18672

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
18673

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
120 PLN
18674

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
120 PLN
18675

1939 list urzędowy z Prezydium rady Ministrów w Warszawie do Krakowa.

Fi.U19
50 PLN
18676

1939 urzędowy list polecony z Lublina do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.U20
120 PLN
18677

1939 polecony list urzędowy z Drohobycza do Krakowa.

Fi.U20
35 PLN
18678

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
18679

1945 czworoblok z numerem walca na dolnym marginesie, lekko uszkodzony dolny margines.

Fi.U21
25 PLN
SOLD
18680

1945 czworoblok z numerem walca na dolnym marginesie, uszkodzony dolny margines.

Fi.U21
20 PLN
SOLD
18681

1945 parka z numerem walca na prawym marginesie.

Fi.U21
30 PLN
SOLD
18682

1945 znaczek z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U21
25 PLN
SOLD
18683

1945 blok legitymacyjny.

Fi.U21
30 PLN
SOLD
18684

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
400 PLN
18685

1945 parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U21III
30 PLN
SOLD
18686

1945 znaczek urzędowy bez obrazka znaczka! a wyłącznie z abklaczem obrazu znaczka na stronie gumowanej, osobliwe.

Fi.U21MK
400 PLN
18687

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
18688

1945 parka znaczków rozdzielona międzypolem.

Fi.U22
30 PLN
18689

1945 blok legitymacyjny.

Fi.U22
30 PLN
SOLD
18690

1945 parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U22
66 PLN
SOLD
18691

1945 Godło państwa znaczek urzędowy "POLECONA" z małym numerem kontrolnym z podwójnym ząbkowaniem poziomym ZL11¼; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.U22I MK
Mi.D22
80 PLN
18692

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
40 PLN
18693

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

Fi.U21I
25 PLN