The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13440

1962 Poczta Harcerska, seria nalepek Poczty Harcerskiej wydanych z okazji X wieków Gdańska i 25. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof - kompletne arkusiki.


500 PLN
16859

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta i ząbkowana.

Fi.641-2A, B
Mi.779-80A, B
90 PLN
16860

1952 przesyłka z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ("bezpieki") w Łodzi przesłana kurierem do miejscowego ZUS-u, okrągły stempel nadawczy "Dla pakietów 7 WOJEW. URZĄD BEZP. PUBL. w ŁODZI", przesyłka oznaczona stemplem "ŚCIŚLE TAJNE", zabezpieczona na odwrocie pieczęcią lakową, brak tylnej klapy, koperta wykorzystana dwukrotnie; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
16861

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, czworoblok znaczków za 45 gr w tym dwa dolne z błędami na: poz.27 "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze, znak + bez górnej pionowej kreski i poz.28 "pozioma kreska cyfry 4 z prawej strony"; czyste; gwarancja Krawczyk.

Fi.622 B2+B3
Mi.760
200 PLN
SOLD
16862

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
50 PLN
16863

1952 uchwalenie Konstytucji PRL, koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.622-3 FDC
Mi.760-1
30 PLN
16864

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

Fi.622-23
Mi.760-61 
25 PLN
16865

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
16866

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
SOLD
16867

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
50 PLN
16868

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.200.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz.81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz.91 "kropka pod A", gwarancja.

Fi.631I
Mi.769I
300 PLN
16869

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
16870

1952 Święto Lotnictwa, znaczek za 90 gr z powtarzalnym, ale bardzo rzadkim błędem na poz.18 "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka"; sąsiadował on ze znaczkiem na poz.19 z błędem "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", który w przeważającej części nakładu był usuwany z arkuszy przez kontrolę jakości, na jego miejsce wklejano "okienkowo" za pomocą cienkich papierowych paseczków znaczki zastępcze, praktykę taką stosowano także usuwając inne znaczki w arkuszu z wadami, na skanie widać taki paseczek w prawym dolnym rogu - może on być nawet cechą rozpoznawczą prawdziwości znaczka z poz.18; gwarancja Krawczyk.

Fi.634 B1
Mi.772I
400 PLN
16871

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
16872

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
16873

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta.

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
16874

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.70.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
70 PLN
SOLD
16875

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr bez napisu LENIN (Mi.50 euro, Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
16876

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
16877

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN, gwarancja M. Wysocki

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
16878

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
16879

1953 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Wrocław nr 503.

Fi.533, 540
20 PLN
16880

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
16881

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
715 PLN
16882

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z błędem "chmurka pod datą 1953 i plama obok rękawa" na kopercie FDC, sam znaczek kasowany Fi.350.-, biorąc pod uwagę niewielki nakład znaczków (100.000 szt.), z którego lwia część pozostała czysta, część została ostemplowana grzecznościowo do celów abonamentu filatelistycznego, a tylko niewielka ilość posłużyła do sporządzenia kopert FDC, z dużą dozą pewności można stwierdzić, że istnieje co najwyżej kilka takich kopert; gwarancja.

Fi.657 B2, 658
Mi.795-96 
1 200 PLN
16883

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria.

Fi.657-8
Mi.795-6
80 PLN
SOLD
16884

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
16885

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
16886

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
16887

1953 święto 1-go Maja, parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.660
30 PLN
16888

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801
90 PLN
16889

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
16890

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
16891

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN
16892

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
16893

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria.

Fi.664-6
Mi.802-4
90 PLN
16894

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN
16895

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria kasowana z pełną oryginalną gumą (Fi.45.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
30 PLN
16896

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
90 PLN
16897

1953 Mikołaj Kopernik, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.667-8
Mi.805-6
200 PLN