The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15011

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 2 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1
250 PLN
15012

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.1
3 400 PLN
15013

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.1
4 300 PLN
15014

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, znaczek bez gumy, gwarancja.

Fi.1
40 PLN
15015

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.1
90 PLN
15016

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 200 sztuk. gwarancja Rzadkosz.

Fi.1
150 PLN
15017

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 200 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.1
200 PLN
15018

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Walocha.

Fi.1
80 PLN
15019

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./5 gr. unikalny i dotąd niekatalogowany z obróconym skośnie jednym z nadruków - nowa wartość "1 zł" przedrukowana prawidłowo, a "Polska Poczta Brwinów / belka" prawie na boku obrócona w lewo, nadruki dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (jeden lub kilka z ogólnego nakładu 200 szt.); poza jedną lekką podlepką w ładnym stanie, sygnowany Gryżewski.

Fi.1 Nu
1 200 PLN
15020

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.2
150 PLN
15021

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 621 szt.), gwarancja.

Fi.2
120 PLN
15022

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.2
110 PLN
15023

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, gwarancja Rzadkosz.

Fi.2
100 PLN
15024

1944 Zamość, koperta o filatelistycznym charakterze ofrankowana zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową - 50 gr. za list do 20 gram, dwoma znaczkami przedrukowanymi lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" z nominałem 25 gr + 1,75 zł, jednym w położeniu prawidłowym na nominale 6 gr. - nakład 225 sztuk i drugim w położeniu obróconym o 90° w lewo na nominale 16 gr. - znana 1 szt. z ogólnego nakładu 8 szt.; ogółem w Zamościu przedrukowano zgodnie z protokółem 1555 sztuk znaczków dostarczonych głównie przez Ubezpieczalnię Społeczną w Zamościu - to koperta tej właśnie instytucji; dopłatę 1.75 zł. przeznaczono na odbudowę Urzędu Pocztowego w Zamościu; znaczki unieważniono przedwojennym kasownikiem z Zamościa w dniu 14.VIII.44, list opłacony zwykłymi znaczkami ma wycenę katalogową Fischera ponad 15 000.-; to, że istnieje unikalny egzemplarz z obróconym nadrukiem nie było dotąd wiadomo, choć próbne odbitki i kilka odwrotek opisano w protokóle, gwarancja Krawczyk.

Fi.2,6
30 000 PLN
15025

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, dwanaście z piętnastu znaczków z serii z lokalnym nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł z koroną / RUDNIK n/Sanem" o wymiarach 22x28 mm. (brak trzech wartości 2 i 6 gr. oraz 1,60 zł.), piękny stan, sygnowane Gryżewski, gwarancja.

Fi.2-14III
4 000 PLN
15026

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.2No
750 PLN
SOLD
15027

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.3
4 300 PLN
15028

1944 Niezabitów, znaczek z lokalnym nadrukiem, nakład 590 sztuk, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
54 PLN
SOLD
15029

1944 Niezabitów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
70 PLN
15030

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.3
100 PLN
15031

1944 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem typ I na wycinku, gwarancja.

Fi.3
55 PLN
SOLD
15032

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
80 PLN
SOLD
15033

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
120 PLN
SOLD
15034

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./8 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 9 szt., katalog Fi.3500.-, rzeczywisty koszt około 5000.-), ładny stan.

Fi.3 FFi
250 PLN
15035

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, nadruk "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczkach GG pochodzącym z zapasów poczty: 10 gr (nakład 1107 szt.), 50 gr (nakład 548 szt.), 60 gr (nakład 481 szt.), 80 gr (nakład 184 szt.), 1 zł (nakład 96 szt.) z na grzecznościowym liście poleconym nadanym 17 II 45, adresowanym do Krakowa, znaczki unieważnione datownikiem okupacyjnym KONSKIE z wyróżnikiem "e", nalepka polecenia z napisami niemieckimi; pomimo filatelistycznego charakteru, list ilustruje doniosłe wydarzenie historyczne, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe ..."; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi. znaczki kasowane 2.250.-); gwarancja Krawczyk.

Fi.3, 6, 7, 8, 9
2 500 PLN
15036

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym nadrukiem napisów z belką w barwie czarnej, fotoatest Rzadkosz.

Fi.3Np
800 PLN
15037

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
15038

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 852 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
120 PLN
SOLD
15039

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, unikalny narożny znaczek z "Gapą" za 12 gr. z nadrukiem nowej wartości "1 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 12 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, sygnowany W.DUŃSKI, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
4 500 PLN
15040

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Walocha.

Fi.4
2 400 PLN
15041

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 852 szt.), słabsze ząbki na dole, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
15042

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
15043

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
15044

1944 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem typ I na wycinku, gwarancja.

Fi.4
55 PLN
SOLD
15045

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
100 PLN
15046

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4
100 PLN
15047

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / RUDNIK / n/Sanem" (nakład 434 szt.), poza lekkim śladem farby spodniego znaczka w dolnym narożniku na gumie zachowany w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.4III
200 PLN
15048

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4No
750 PLN
15049

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.5
180 PLN
SOLD
15050

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 504 szt.), gwarancja.

Fi.5
200 PLN