The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14804

1939 Oflag IIB - dofrankowana karta do obozu wysłana 9.12 z Radomska, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę poszukującą sekretnych informacji, w miejscu po zdjętym znaczku cenzor odcisnął stempelek i pozostawił swoją parafkę; ciekawa przesyłka z wczesnego okresu okupacji będąca również prekursorem znaków pocztowych GG; nieco słabszy stan zachowania.


200 PLN
14805

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz o sygnaturze "57 63/1939" wysłany 8.XI do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem, dwa stempelki: "Belligerant interne"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
14806

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
14807

1939 Internowanie na Węgrzech, widokówka datowana 27.X wysłana z obozu Hidasnemeti w miejscowości Kassa do Rozwadowa, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelek "BELLIGERANT INTERNE"; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
14808

1940 znaczki poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
60 PLN
14809

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
14810

1940 znaczki wydania dla Polaków internowanych w Szwajcarii, zielony znaczek bez gumy.

Fi.1, 2
90 PLN
SOLD
14811

1940 znaczki wydania dla Polaków internowanych w Szwajcarii.

Fi.1, 2
100 PLN
14812

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków (Fi.200.-), dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Büren do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
150 PLN
14813

1940 Internowanie w Szwajcarii - obóz Ebnat-Kappel, specjalna karta świąteczna ofrankowana znaczkiem wydania ogólnego poczty polowej internowanych (Fi.250.-), wysłana z obozu do Lucerny, stempelek cenzora 357; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2
200 PLN
14814

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
14815

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Rüegsbach.

Fi.2, FP5
250 PLN
14816

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
14817

1940 sowiecka całostka - koperta za 30 kop wysłana 9.5 z Łomży do Stalagu IA, znak opłaty skasowany datownikiem ЛОМЖА БCCР. z wyróżnikiem "e", na odwrocie miński datownik tranzytowy МЕНСК БССР МИНСК 4 z dnia 1.6; na froncie adnotacja czerwoną kredką XA i stempelek cenzora obozowego "Stalag IA/11 Geprüft"; całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U68A
400 PLN
14818

1940 Stalag IIIA - listownik wczesnego typu wysłany 24.2 z obozu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o odnalezienie rodziny; pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora nr.2; wewnątrz adnotacje służbowe i stemple PCK, praktycznie niedostrzegalne ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


100 PLN
14819

1940 Stalag VB - podwójny formularz Polskiego Czerwonego Krzyża wysłany do Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskiego żołnierza; ślady archiwizacji; temat - CZERWONY KRZYŻ.


150 PLN
14820

1940 Stalag XIIC - formularz informacyjny rozsyłany w II połowie 1940 roku do rodzin jeńców w związku z ujednoliceniem przepisów regulujących wymianę korespondencji; dodatkowy fioletowy stempelek informacyjny "Listy pisać krótko i wyraźnie"; stempelek cenzora nr.47.


80 PLN
14821

1940 Stalag XVIIA - wczesny rodzaj formularza dostarczany rodzinom jeńców przez Polski Czerwony Krzyż wysłany 17.IV z Warszawy do obozu, kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; stempelek zwolnienia od opłaty pocztowej "KRIGSGEFANGENEPOST/ Geburenfrei"; stempelek cenzora nr.104; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


300 PLN
14822

1940 Oflag XIA - zdjęcie w formie pocztówki, wysłane 27.IV z obozu do Lublina.


50 PLN
14823

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 6.II do Krakowa, stempelek cenzury, lewy dolny róg zaokrąglony.


100 PLN
14824

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Inares Pest, formularz o sygnaturze (616/1940) wysłany 2.IV z obozu do Warszawy; pieczęć formacyjna i stempelek "ELLENÖRIZVE", cenzury węgierskie i niemieckie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
14825

1940 Oflag XIIA - dowcipne podziękowanie za paczkę, wysłane 3.X z obozu do Sosnowca; cenzura obozowa; zwraca uwagę datownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejsca wysyłki.


80 PLN
14826

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, przesyłka (koperta wraz z listem) wysłana 2.IX z obozu do Płocka; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "Ellenorizve !", "DIJMENTES" i cenzury; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
14827

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, dofrankowana karta pocztowa wysłana 6.IV z obozu do Krakowa; cezury; kleks z zielonego atramentu.


120 PLN
14828

1940 Oflag XIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 135x86 mm przedstawiające choinkę, wysłane 18.1 z obozu do miejscowości Biała; niemy datownik nadawczy, dekoracyjny stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora, dodatkowy stempelek informacyjny "Deutlicher schreiben! Czytelnie pisać!"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
14829

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech w Nagykanizsa do Lublina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


130 PLN
14830

1940 Oflag IIB Arnswalde, "Gdy zmrok zapada" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 17.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
14831

1940 kartka z obozu internowania polskich jeńców wojennych z Komorom na Węgrzech do Ropczyc, okrągły stempel obozu oraz węgierskiej i niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
14832

1940 kartka od polskiego oficera z obozu internowania w Selyp przez Miskoc na Węgrzech do Puław, stempel obozu i węgierskiej cenzury, fotoatest Drzewiecki.


120 PLN
14833

1940 PAWLISZCZEW BOR, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, który był więziony w Kozielsku - jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej; korespondencja wysłana na adres obozu w Kozielsku - już po wymordowaniu jeńców przez sowietów, została zwrócona, a ponieważ garstkę (112 oficerów) ocalałych z zagłady w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku przeniesiono do obozu w Pawliszczew Borze, rodzina miała nadzieję, że znajdzie go w tym właśnie obozie; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy; polecona karta pocztowa wysłana 30.VIII z Warszawy do obozu jenieckiego w miejscowości Pawliszczew Bor, przejściowy datownik Moskwa 8.9 i odbiorczy ЩЕЛКАНОВОСМОЛ.ЮХНОВСК. (Szczelkanowo Smol.Juchnow.) 10.9 (w Pawliszczew Borze nie było urzędu pocztowego); tu zapewne opatrzono przesyłkę adnotacją "Retur" i odesłano do Moskwy 25.11, gdzie odciśnięto stempel "RETOUR Inconnu" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone; pozostałe były niszczone (3.VII.1940 w Starobielsku NKWD zniszczyło 4308 sztuk); wiele cech obiegu, w tym stempelki cenzury niemieckiej; według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o Pawliszczew Bor, to pomijając korespondencję adresowaną na skrytkę pocztową w Moskwie, dotychczas ujawnione zostały tylko dwie pocztówki adresowane do tego obozu"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.


4 800 PLN
14834

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy - szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z Warszawy wysłana 23.3.40 do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim w Krakowie, stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy) walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
14835

1940 Stalag VIIA Moosburg, listownik wysłany z obozu do Warszawy, stempelek cenzora numer 22.


40 PLN
14836

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, listownik z obozu wysłany do Nowej Wsi, rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerhaft verpacken, da sonst aus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten" dotyczący opakowań paczek i zakazu przesyłania prasy, stempelek cenzora obozowego nr 13.


60 PLN
14837

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, listownik z obozu wysłany do Nowej Wsi, rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerhaft verpacken, da sonst aus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten" dotyczący opakowań paczek i zakazu przesyłania prasy, na odwrocie stempelek cenzora obozowego nr 14.


60 PLN
14838

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 21.


40 PLN
14839

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 15.


40 PLN
14840

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 24.


40 PLN
14841

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, karta z obozu wysłana do Kielc, pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora obozowego nr 6.


80 PLN
14842

1940 Stalag VC - karta wysłana 23.7 z obozu do Warszawy, pieczęć komendantury obozu i stempelek cenzora obozowego nr.6; słabszy stan zachowania (karta pionowo złamana).


50 PLN
14843

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN