The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13610

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
13611

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
13612

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól), zwraca uwagę niespotykany datownik "BIELAWE BEUTHEN (BRIESNITZ) LAND" (Bielawy Bytom Odrzański Brzeźnica).


Mi.P224 
100 PLN
13613

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
100 PLN
13614

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
13615

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.7 z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
13616

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
13617

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
13618

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
13619

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
13620

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
13621

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
13622

1939 kartka z okupowanego przez Rosjan Włodzimierza Wołyńskiego nadana 18.12.39 do Niemiec, radziecka całostka i znaczki unieważnione polskim przedwojennym kasownikiem Włodzimierza, na odwrocie stempel niemieckiej cenzury, pionowe złamanie, gwarancja.


250 PLN
13623

1939 list z Borysławia nadany 18.10.39 do Lwowa, przedwojenny polski kasownik, mieszana frankatura znaczków polskich z radzieckim.


300 PLN
SOLD
13624

1939 list polecony z Dżuryn (Obwód tarnopolski) nadany 22.12.39 do Chodowowa, polskie przedwojenne stempel i erka.


300 PLN
13625

1939 list z Bielicy (obwód grodzieński) nadany 10.12.39 do Lwowa, polski przedwojenny kasownik.


300 PLN
13626

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk "ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп." - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych, wykonany w październiku 1939 roku z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J. Tichonowa, znaczki znane jako niegumowane.


300 PLN
13627

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk "ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп." - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych, wykonany w październiku 1939 roku z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J. Tichonowa, znaczki znane jako niegumowane.


300 PLN
13628

1940 Obszary okupowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
13629

1940 Obszary okupowane przez Niemcy, "Parole der Woche" propagandowa ulotka nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP w formie nalepki, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.5 z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
13630

1940 Obszary okupowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
13631

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
13632

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
13633

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
13634

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
13635

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.


100 PLN
13636

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.


160 PLN
SOLD
13637

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.


60 PLN
SOLD
13638

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.


160 PLN
SOLD
13639

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


600 PLN
13640

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.


180 PLN
13641

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


50 PLN
13642

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
13643

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, list na kopercie firmowej z Dąbrowy koło Będzina.


60 PLN
13644

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, ekspresowy list polecony z Janowa koło Katowic do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
13645

1940 list polecony z Lwowa nadany 9.2.40 do Krakowa, polska przedwojenna erka, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
13646

1940 kartka z Sądowej Wiszni nadana 4.1.40 do Nowego Sącza, radziecki kasownik i znaczki.


300 PLN
13647

1940 kartka polecona z Stanisławowa nadany 26.8.40 do Biecza, polska przedwojenna erka, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


200 PLN
13648

1940 kartka z Wielkiej Głuszy nadana 8.7.40 do Krakowa.


200 PLN
13649

1940, 1943 dwie kartki z Miastkowa, jedna z okresu okupacji sowieckiej, druga z okupacji niemieckiej.


400 PLN