The new auction will start soon

Auction 108. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13442

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.1
Mi.1b ZW 
25 PLN
13443

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1I B2
80 PLN
13444

1920 Olsztyn, list z Lyck (Ełk) do Niemiec.

Fi.1, 2, 5
80 PLN
13445

1920 Kwidzyn, kartka z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec, widokówka z Kwidzyna.

Fi.1, 3, 4
120 PLN
13446

1920 list z Sensburga (Mrągowa) 10.5.20 do Niemiec, pierwszy dzień nowej taryfy, gwarancja.

Fi.1, 3, 5
140 PLN
13447

1920 Kwidzyn, list wartościowy z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec, mieszana frankatura dwóch wydań, na odwrocie pieczęcie lakowe i kasownik odbiorczy, znaczek z 2 mk. i 5 mk. uszkodzone.

Fi.1, 42
1 500 PLN
13448

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Cieszyna do Wiednia mieszana frankatura całostki wydania krakowskiego (nadruk typ 133 z osobliwym dziurawieniem znaku opłaty) i znaczków wydania przedrukowego dla Śląska Cieszyńskiego, na odwrocie gwarancja Schmutz.

Fi.1-5, (Cp20xA)
300 PLN
SOLD
13449

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. na kopercie znaczki: fenigowe (małe) w I typie, koronowe (duże) w II typie, skasowana 29.V w Cieszynie, na kilku znaczkach przebarwienia

Fi.1-5I, 6-10II
80 PLN
13450

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Fi.121.-).

Fi.1-9
100 PLN
13451

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
50 PLN
13452

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w II typie, czyste.

Fi.1-10II
120 PLN
SOLD
13453

1920 Kwidzyn, seria podstawowa tak zwanego pierwszego wydania mediolańskiego, znaczki na wycinkach unieważnione kasownikiem Kwidzyna.

Fi.1-14
250 PLN
13454

1920 Kwidzyn, stemplowana seria pierwszego wydania "mediolańskiego".

Fi.1-14
150 PLN
13455

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria czysta na pierwszej podlepce, część znaczków z marginesami, znaczek za 5 Mk w kolorze ultramarynowym (Fi.344.-).

Fi.1-14a
280 PLN
13456

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek.

Fi.2
Mi.2 ZW 
30 PLN
SOLD
13457

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
25 PLN
13458

1920 Olsztyn, list polecony z Allenstein 2 (Olsztyn dworzec kolejowy) do Niemiec. Rzadka R dworcowa. Na odwrocie stempel odbiorczy, koperta złamana, fotoatest.

Fi.2, 8
800 PLN
13459

1920 Kwidzyn, list z Marienwerder (Kwidzyna) do Niemiec.

Fi.3
120 PLN
13460

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
13461

1920 Kwidzyn, list z Deuttsch Eylau (Iławy) do Niemiec, koperta mocno przycięta od góry i z lewej strony, gwarancja.

Fi.4
50 PLN
13462

1920 Olsztyn, list polecony z Rössel (Reszel) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.4a, 4b, 6
2 500 PLN
13463

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. w kolorze szarofioletowym rozdzielona międzypolem (Fi.160.-).

Fi.5
Mi.5 ZW 
120 PLN
13464

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

Fi.5
30 PLN
13465

1920 Górny Śląsk, listz Pschow (Pszów) do Niemiec.

Fi.5
120 PLN
13466

1920 Śląsk Cieszyński, parka z podwójna perforacją pionową na prawym marginesie, na dolnym znaczki dodatkowe ząbkowanie jest w jeszcze w linii poprzedniego, na górnym już jest przesunięte, gwarancja Walisch.

Fi.5MK
150 PLN
13467

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
250 PLN
13468

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

Fi.6 t.I
400 PLN
13469

1920 Kwidzyn, kartka z Marienwerder (Kwidzyna) do Elbing (Elbląg), gwarancja.

Fi.6 x Fi.1
150 PLN
13470

1920 Kwidzyn, parka znaczków wydania mediolańskiego.

Fi.8y
150 PLN
13471

1920 Kwidzyn, parka makulaturowych znaczków pierwszego wydania bez perforacji pionowej miedzy znaczkami, gwarancja Mikulski, Zöbisch.

Fi.11MK
350 PLN
13472

1920 Olsztyn, arkusz znaczka w barwie ciemno żółtozielonej wydania przedrukowego, na odwrocie kilka plamek, arkusz złożony w połowie.

Fi.11a ark.
240 PLN
13473

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze różowolila (Mi.50 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13a
60 PLN
13474

1920 Olsztyn, list z Lyck (Ełk) nadany 28.6.20 do Niemiec.

Fi.15, 16, 19b
80 PLN
13475

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
13476

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowana seria 14-znaczkowa, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
13477

1920 Olsztyn, seria podstawowa wydania obiegowego stemplowana kasownikiem Rössel (Reszel).

Fi.15-28
240 PLN
13478

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria 14 sztuk ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
13479

1920 Olsztyn, list z Allenstein (Olsztyn) do Niemiec.

Fi.16
100 PLN
13480

1920 Górny Śląsk, kartka nadana 3.08.20 z Katscher (Kietrz) do Niemiec.

Fi.16, 18
40 PLN
13481

1920 Olsztyn, list wartościowy z Ortelsburg (Szczytno) do Niemiec, na odwrocie ślady po pieczęciach lakowych i stempel odbiorczy, koperta złamana, fotoatest.

Fi.16, 23a
700 PLN