The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10144

1723 oraz 1780, dwa kompletne składane listy z Rydzyny i Głogowa na stronie eksponatu filatelistycznego.


480 PLN
10145

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, obwoluta listu z Warszawy adresowanego do hrabiego Mniszech we Lwowie; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V, opłata 8 groszy polskich - odręczna adnotacja na froncie, na odwrocie pieczęć lakowa, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Z.Wiatrowski


750 PLN
10146

1788 V.PODGÓRZE - kompletny list z pełną treścią z Krakowa do Hodimont, wysłany z austriackiej stacji pocztowej w Podgórzu, czytelny atramentowy odcisk stempla nadawczego "V.Podgorze" pismem gotyckim, list został opłacony przez nadawcę 8 krajcarów (czerwona cyfra 8 na odwrocie), odbiorca miał do zapłacenia 12 holenderskich sols (stuiver) poczcie Thurn i Taxis obsługującej Belgię (liczba 12 wpisana czarnym atramentem na froncie); pierwszy stempel "V.Podgorze" stacja w Podgórzu otrzymała w 1784 roku, uległ on w 1786 roku uszkodzeniu, prawdopodobnie w związku z tym uszkodzeniem, wykonano nowy stempel z gotyckimi literami "V.Podgorze" - p.Zbigniew Mikulski w swoim artykule "POCZTA AUSTRIACKA w KAZIMIERZU i PODGÓRZU w XVIII wieku" opublikowanym w Filateliście 11/2007 odnośnie listów z Kazimierza i Podgórza pisze: "Przed rokiem 1987 należały one do wielkich rzadkości, znanych w kilku egzemplarzach. W roku 1987 na licytacji f-my Heinrich Köhler w Wiesbaden pojawiła się partia listów z okresu 1772-1842, z archiwów firmy tekstylnej Peter de Thier w Hodimont w Belgii, która miała też oddział w Lipsku. Firma ta, zajmująca się międzynarodowym handlem tekstyliami, prowadziła interesy z Niemcami, Polską, Rosją i krajami nadbałtyckimi. Archiwa te zostały zakupione przez kupców filatelistycznych, którzy wysegregowali listy w dobrym stanie i z czytelnymi ostemplowaniami, z przeznaczeniem do sprzedaży. Listy w złym stanie oraz z nieczytelnymi stemplami, zostały zniszczone. Na tej licytacji były: 2 listy z Kazimierza ze stemplem w okręgu, 3 listy ze stemplem "V. CASIM1R" oraz 5 listów ze stemplami "v. Podgorze", w obu typach", z tej partii pochodzi oferowany list, w sumie zachowało się mniej niż dziesięć listów - po kilka każdego typu, bardzo dobry stan zachowania.


4 000 PLN
10147

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
10148

1793 PODGÓRZE - kompletny list z pełną treścią z Krakowa do Steyr, datowany 19 marca 1793, wysłany z austriackiej stacji pocztowej w Podgórzu, czytelny tuszowy odcisk stempla nadawczego "PODGORZE" pismem gotyckim, list został opłacony przez nadawcę 4 krajcary (czerwona cyfra 4 na froncie); odnośnie oferowanego waloru p.Zbigniew Mikulski w swoim artykule "POCZTA AUSTRIACKA w KAZIMIERZU i PODGÓRZU w XVIII wieku" Filatelista 11/2007 pisze: "Ostatnim stemplem, który wymieniony jest w literaturze, a którego ja nie posiadam i też nigdy go nie widziałem, jest stempel gotyckimi literami PODGORZE. W literaturze podane jest jego użycie w 1793 roku. Z zasady, w moich publikacjach używam do ilustracji wyłącznie materiału z mojego zbioru. Tutaj jednak zrobiłem wyjątek i w sprawie tego stempla zwróciłem się do największego znawcy i eksperta austriackiej przedfilatelistyki, pana F. Puschmanna we Wiedniu. Pan Puschmann przysłał mi ze swojego zbioru list z tym stemplem z października 1792, z Krakowa do znanej firmy handlowej Natorp w Peszcie. [...] Pierwszym, który ten stempel zilustrował, a raczej narysował, był Ludwik Steinbach. [...] podaje [on] jego użycie luty-marzec 1793 zaznaczając, że stempel ten jest zawsze bardzo niewyraźnie - prawie nieczytelnie - odbity."; bardzo dobry stan zachowania.


8 000 PLN
10149

1795 kompletny list z pełną treścią (datowany 17 maja) wysłany z Lublany (Laibach) przez Wiedeń do Lwowa, nadawca nie umieścił na liście nazwy miejscowości, a ponieważ było to wymagane, więc uczynił to odręcznie poczmistrz - w lewym górnym rogu strony adresowej, list został opłacony 8 krajcarów przez odbiorcę - adnotacja czerwoną kredką na froncie, na odwrocie czytelna odbitka (typowej jakości) lwowskiego stempla nadejścia "27 Mai", wg pracy J.Adamczyka i J.Bartkego Katalog stempli przedznaczkowych Galicji i austriackiej poczty w Wolnym Mieście Krakowie: "Od 1794 r. do 1818 r. w Galicji nie stosowano stempli z wyjątkiem stempla z datą nadejścia stosowanego we Lwowie"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


800 PLN
10150

1796 koperta wartościowa z Rawitz (Rawicza) prawdopodobnie z depozytu miejscowego sądu, pięknie zachowane pieczęcie sądowe. Doskonały stan zachowania.


700 PLN
10151

1805 kompletny list z pełną treścią datowany "7 Januarij 805 Uchanie" wysłany do Bełza, na odwrocie pieczęć lakowa; to list z okresu bezstemplowego, także na obszarze Galicji Wschodniej; Uchanie (III rozbiór) to jedno z siedmiu miasteczek w Cyrkule Zamojskim (od 1809 w Księstwie Warszawskim), Bełz (I rozbiór) miasto w sąsiednim Cyrkule Żółkiewskim; bardzo dobry stan zachowania.


800 PLN
10152

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
10153

1806 No 19 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego 31.07.1806 z miejscowości Leitkirch (Niemcy) do Francji, na froncie odbity stempel "No 19. / GRANDE - ARMEE" w barwie czarnej używany do przesyłek pocztowych przez ruchomy urząd poczty polowej Wielkiej Armii przydzielony do 1. Dywizji Piechoty VI Korpusu. Taryfa pocztowa wynosiła 5 decime (50 centimes), którą uiścił odbiorca listu. Fotoatest Drzewiecki.


580 PLN
10154

1807 "No31 GRANDE ARMÉE" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No31 GRANDE ARMÉE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


3 600 PLN
10155

1807 No 48 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego z Malborka do miejscowości Chatellerault we Francji, na froncie unikalny stempel "No 48 PORT PAYE / GRANDE -ARMEE" w barwie czerwonej używany do opłaconych przez nadawcę przesyłek pocztowych przez pocztę polową Wielkiej Armii w kwietniu 1807, tylko w Malborku, do obsługi 3. Dywizji Kirasjerów (ciężkiej jazdy). Taryfa pocztowa 11 decime (110 centimes) - adnotacja na odwrocie koperty. Fotoatest Drzewiecki.


4 000 PLN
10156

1807 PREMIER CORPS GRANDE ARMÉE No4 - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, 1 Dywizja Piechoty generała Pierre Dupont'a (w składzie I korpusu marszałka Bernadotte'a), list z Braniewa (Braunsberg) - miasto znajdowało się przed rozbiorami na terenie Rzeczpospolitej, zagarnięte przez Prusy w I rozbiorze, pozostało wraz z okolicznymi miejscowościami katolicką wyspą w morzu pruskiego protestantyzmu; list wysłany krótko przed powstaniem Księstwa Warszawskiego, datowany 8 maja, pisany przez pułkownika Claude'a Marie Meunier'a do Épinal we Francji; autor to bohaterski dowódca 9 Pułku Piechoty Lekkiej podczas bitwy pod Braniewem stoczonej 26.02.1807 pomiędzy wojskami francuskimi i prusko-rosyjskimi, zakończonej całkowitym zwycięstwem Francuzów, którzy rozbili zgrupowanie prusko-rosyjskie i odbili Braniewo przy stracie kilkunastu zabitych i około 200 rannych, zdobyto 6 armat i sztandar batalionu pruskiego, siły prusko-rosyjskie straciły ponad 800 żołnierzy; portal http://www.historiabraniewa.hekko.pl dokładnie opisuje przebieg bitwy, tu zacytowano urywek tekstu: "końcowy fragment walk na Starym Mieście [w Braniewie] widziany oczyma generała Duponta przedstawia się następująco: "Dzielny pułkownik Meunier na czele 9 lekkiego ściga go nadal i zadaje mu dalsze straty"; czytelna odbitka bardzo rzadkiego stempla nadawczego, typu sporządzonego wyłącznie dla I Korpusu - PREMIER CORPS GRANDE ARMÉE No4 - unikalnego na listach z ziem polskich, odręczna adnotacja o wysokości porta 6 (décimes), na odwrocie świetnie zachowana pieczęć lakowa "MENUIER (oczywisty błąd powinno być MEUNIER) COLONEL.DU 9ENE REG.D'INF LEGERE z godłem i monogramem wiązanym CM; kompletny dokument w idealnym stanie zachowania.


6 000 PLN
10157

1809 Królestwo Westfalii (1807-13); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johann Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel graniczny "9. JUIN 1809"; list przeszedł tranzytem przez Prusy i dalej wielkim traktem Lipawa - Mitawa - Ryga przez niedawno zagarnięty obszar III zaboru rosyjskiego; stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
10158

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
10159

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


4 500 PLN
10160

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


240 PLN
10161

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
10162

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
10163

1814 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
10164

1817 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
10165

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
10166

1820 około, kompletny rekomendowany niedatowany list wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
10167

1820 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym ze znakiem wodnym i odciśniętą okrągłą pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany 24.V z Kętrzyna do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy RASTENBURG 24.MAI; adnotacje dotyczące opłat; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
10168

1825 po, list wysłany z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW 27 8, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


50 PLN
10169

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


36 PLN
SOLD
10170

1826 kompletny list wysłany 14.XI z Koszalina do miejscowości Szczecinek (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 14.NOV., papier z dekoracyjnym znakiem wodnym; całość w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
10171

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN 17/10, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
10172

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłany 23/11 z Rawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


400 PLN
10173

1828 obwoluta listu z Torunia do Kwidzyna.


70 PLN
10174

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadki duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
10175

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
10176

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami.


60 PLN
10177

1831 kompletny list urzędowy wysłany z Łańcuta do Przeworska, czarny łukowy z datą stempel nadawczy LANCUT 31 AUG, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 1 SEP i zalepka nadawcy; papier ze znakiem wodnym - HEINZENDORF J.D.; wewnątrz stempelek własnościowy EMIL GĄSKA; dobry stan zachowania.


200 PLN
10178

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


60 PLN
10179

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
10180

1833 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 2 maja) wysłany ze zbiornicy listów w Jaworowie do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy IAWOROW; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - półtora łuta; papier ze znakiem wodnym - POTHELOS; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
10181

1833 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągłą pieczęcią "SECHS-KREUTZER L" z suchym tłoczeniem, wysłany z Sieniawy do Przemyśla, czarny jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy SIENIAWA, data nadania w formie ułamka "8/2. 33." dopisana ręcznie, na dole adnotacja dotycząca wagi - 1 1/4 łuta, ukośne kreślenie na krzyż czerwoną kredką, a na odwrocie wpisana cyfra 4; papier ze znakiem wodnym - BRODY i herbem Pilawa; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
10182

1834 list wysłany ze Środy do Poznania, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA 8/6; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
10183

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN