The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46490

1913 100. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w "Bitwie Narodów" pod Lipskiem, widokówka patriotyczna wysłana 18.10 z Lipska do Warszawy, znaczek ostemplowany jednym z wcześniejszych kasowników okolicznościowych przedstawiającym mauzoleum upamiętniające bitwę.


120 PLN
46491

1933 seria okolicznościowa poczty austriackie z okazji 300. rocznicy wyzwolenia Austrii od okupacji tureckiej, znaczek za 40 groszy z podobizną króla Jana Sobieskiego.


Mi.557-62
600 PLN
46492

1935 Turcja, Międzynarodowy Kongres Kobiet w Istambule, narożnikowy znaczek z Marią Skłodowską-Curie, niewielki nakład 6880 sztuk, znaczek w doskonałym stanie.


Mi.999
800 PLN
46493

1937 list polecony nadany w urzędu pocztowego "Poolsche Postzegeltentoonstelling" w Amsterdamie.


600 PLN
46494

1938 Monako, Maria Curie-Skłodowska, 40 lecie odkrycia radu, pięknie cięta marginesowa seria czysta.


Mi.187-88U
500 PLN
46495

1938 Francja, Maria Curie-Skłodowska, 40 lecie odkrycia radu, wczesne "Epreuve de luxe" przedwojennego znaczka francuskiego autorstwa Josepha de La Nézière, bardzo rzadkie, zachowane w bardzo ładnym stanie z charakterystyczna bibułką na górnej krawędzi.


Mi.433 E
2 400 PLN
46496

1938 III Rzesza, Niemieckie Święto Sportu i Gimnastyki (Deutsches Turn- und Sportfest), seria znaczków przedstawiających widoki Wrocławia na specjalnej karcie skasowana 31.7 stemplem okolicznościowym; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.665-68
80 PLN
46497

1939 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą Głuchołazy, sygnatura (39-137-1-B9), wysłana 1.8 z Gliwic (Gleiwitz) do Lądka (Bad Landeck).


Mi.P236 
30 PLN
46498

1940 III Rzesza, budowle - wydanie z dopłatą na pomoc zimową na znaczku za 3+2Pf pokazano Dwór Artusa w Gdańsku, znaczki z zeszycików - 3Pf+12Pf z hasłem reklamowym, czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.751, 753
60 PLN
46499

1944 nalepka okolicznościowa wystawy filatelistycznej POLPEX.


50 PLN
46500

1946 Jugosławia, Kongres Wszechsłowiański w Belgradzie, na znaczku za 1½D pokazano Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta w Warszawie, czyste.


Mi.507-11
60 PLN
46501

1947 Czechosłowacja, 950. rocznica śmierci św.Wojciecha, seria czysta.


Mi.515-17
20 PLN
46502

1949 Czechosłowacja, 100. rocznica śmierci Fryderyka Chopina, czyste.


Mi.581-82
10 PLN
SOLD
46503

1951 NRD, przyjaźń niemiecko-polska, seria czysta, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.294-95
80 PLN
46504

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29
100 PLN
46505

1955 Czechosłowacja, pisarze, na znaczku za 60 h przedstawiono Adama Mickiewicza, czyste.


Mi.941-44
30 PLN
46506

1955 Rumunia, wydanie rocznicowe - pisarze, na znaczku za 55 B przedstawiono Adama Mickiewicza, czyste.


Mi.1555-60
60 PLN
46507

1957 Czechosłowacja, Dzień znaczka - stroje ludowe, na znaczku za 1,95 Kć przedstawiono strój cieszyński, czyste.


Mi.1051-54
40 PLN
46508

1960 "Polphilex 60" wystawa z okazji stulecia pierwszego znaczka polskiego zorganizowana przez Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, specjalna okolicznościowa koperta z odciśniętą pieczęcią Związkową.


40 PLN
46509

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, komplet 3 ilustrowanych kopert w tym z dodatkową winietą "Józef Piłsudski - Obrońca Europy", skasowane okolicznościowo 11 marca w Londynie na wystawie POLPHILEX 62.


100 PLN
46510

1963 ilustrowana koperta "Das ganze Deutschland soll es sein" z winietkami wydanymi przez niemiecką organizację "Komitee Deutscher Osten" skasowanymi 15.9 stemplem "Tag der Heimat", swoiste "polonicum".


100 PLN
46511

1964 20 rocznica bitwy o Monte Cassino, pamiątkowa koperta ostemplowana okolicznościowo 18.V w Londynie.


30 PLN
46512

1965 Wielka Brytania, 25 rocznica Bitwy o Anglię, seria z nadrukowanymi paskami fosforu, czyste.


Mi.394-401y
40 PLN
46513

1966 200. rocznica przyłączenia Lotaryngii i księstwa Bar do Francji, na znaczku król Stanisław Leszczyński; w 1738 na mocy pokoju wiedeńskiego kończącego wojnę sukcesyjną w Polsce, Lotaryngię wraz z księstwem Bar (Barrois) w dożywotnie posiadanie objął Stanisław Leszczyński; po jego śmierci obszary te zostały przyłączone do Francji.


Mi.1545
40 PLN
46514

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
46515

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 29.V w Fawley Court.


20 PLN
46516

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 12.VI w Oxfordzie.


20 PLN
46517

1966 1000-lecie Chrześcijaństwa w Polsce, koperta ostemplowana okolicznościowo 22.V w Londynie.


20 PLN
46518

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
46519

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
46520

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
46521

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
46522

1967 25 rocznica utworzenia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, stempel okolicznościowy odciśnięty 21.V w Londynie na karcie wysłanej do Starachowic.


40 PLN
46523

1968 Republika Środkowoafrykańska, Maria Curie-Skłodowska, 100 lecie urodzin, pięknie cięty marginesowy znaczek czysty.


Mi.161 U
150 PLN
46524

1968 Wystawa Filatelistyczna w Kolegium Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu, koperta okolicznościowa ze stemplem przedstawiającym godło szkoły — królewski herb Stanisława Leszczyńskiego.


Mi.1640
30 PLN
46525

1970 nalepka okolicznościowa z okazji pogrzebu gen. Andersa.


40 PLN
46526

1971 "POLPEX 1971" okolicznościowa koperta wydana staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago, skasowana podczas dorocznej wystawy towarzystwa.


15 PLN
46527

1972 "POLPEX 1972" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków razem z okładkami-broszurką zawierającą informacje o okolicznościowej emisji.


50 PLN
46528

1972 Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii (F.P.O.W.), ilustrowana koperta dla Poczty Harcerskiej przygotowana z okazji Roku Kopernikowskiego, odcisk stempla okolicznościowego "POCZTA HARCERSKA WERRIBEE 27.2.1972 Australia Rok Kopernikowski".


50 PLN
46529

1973 Polphilex wystawa filatelistyczna i numizmatyczna, okolicznościowa koperta z pamiątkową winietką, ostemplowana w Londynie.


30 PLN