The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46781

1857 Rosja, koperta za 10+1 kop wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Moskwy do Petersburga, znak opłaty unieważniono poprzez kreślenie piórem w oddziale moskiewskiej Poczty Miejskiej, dwuwierszowy datownik tegoż urzędu "МОСКВА/ 1857 НОЯБ 18", przesyłkę skierowano do ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim - prostokątny ramkowy datownik "МОС.СТ.ЖЕЛ.ДОР. 19 НОЯБРЬ.1857", skąd koleją przewieziono ją do Petersburga, zwraca uwagę sposób adresowania koperty: "Do Sankt Petersburga na stację Warszawskiej Drogi Żelaznej dla oberkonduktora Mikołaja Jakowlewicza Frołowa"; walor w dobrym stanie zachowania (klapa koperty podklejana); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U7A
2 200 PLN
46783

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 unieważniono kasownikiem numerowym 3 - Archangielsk.


Mi.5
450 PLN
46784

1862 Rosja - EKSPEDYCJA NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W MOSKWIE NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE:
koszulka listu nadanego w ekspedycji dworcowej w Moskwie do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 2, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ МОСКВА/ 25 OKT. 1862; walor w Dobrym stanie zachowania;
1864 prawie kompletna koszulka listu nadanego w ekspedycji dworcowej w Moskwie do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 2, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ МОСКВА/ 26 IЮН. 1864, walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
1 300 PLN
46785

1865 Rosja, koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku o wymiarach 135x85 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, wysłana z Wysszewo Wołoczka w guberni Twerskiej do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej; ręcznie unieważniony znak opłaty, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia listu 22 Maja 1865 r; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7C 
320 PLN
46786

1870 Rosja, list z Odessy do Marsylii, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 5 (odmiana z szaroniebieskim tłem) i 10 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki skasowano jednoobrączkowym datownikiem z ozdobnikiem ODESSA (ОДЕССА) z 28.VIII, list przesłano wagonem pocztowym nr.21-32 relacji Odessa-Koziatyn - kasownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН) No.21-22, następnie 11.IX (30.VIII) przekazano go do ambulansu OSWIECIM-BRESLAU; stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit Aachen) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES z 18.IX; kasownik odbiorczy MARSEILLE 22.IX; ładnie frankowana dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (list poziomo złożony); pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".


Mi.18x, 20bx, 21x
1 000 PLN
46787

1875 Rosja, list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Zofingen w Szwajcarii przez Prusy - rzadka taryfa nieco droższa niż przez Austrię, opłacony znaczkami rosyjskim: za 1, 3 i 10 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem dwuobrączkowym S.PETERSBURG z 5.VIII, dodatkowo na odwrocie czerwony datownik poczty miejskiej z 6.VIII, stempel tranzytowy GENEVE 21.IV i odbiorczy ZOFINGEN 21.IV; ładny przykład frankatury trójkolorowej, ładna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.18x,19x,21x 
1 000 PLN
46788

1878 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Moskiewska Bawaria", przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop. wydania z 1872, przesłany 25.X lokalnie w Moskwie, czerwony stempel nadawczy; ciekawy i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - PIWO.


Mi.P1 
60 PLN
46789

1881 Rosja, karta pocztowa wysłana 7.IV z Petersburga do miejscowości Haida (Nový Bor) w Czechach, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo czerwona i czarna odbitka datownika w kolorze czerwonym; na odwrocie ozdobna nalepka nadawcy, datownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
80 PLN
46790

1882 Rosja, koperta wydania przedrukowego z 1880-81 roku, o wymiarach 145x81mm, wysłana z Moskwy do miejscowości Bielew w guberni Tulskiej, znak opłaty unieważniony numerowym kasownikiem 6 - Moskiewskiej Poczty Miejskiej, rzadkim na tak późnym wydaniu, na froncie fragment datownika; na odwrocie datownik odbiorczy, dobry stan zachowania.


Mi.U27C 
160 PLN
46791

1886 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu, list opłacony znaczkami rosyjskim za 7 kop wydania z 1884 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15, wysłany 4.I z ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu do Londynu, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem "I" С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.Ж.Д. I/4 ЯНВ 1886 (odmiana stempla z dwoma ozdobnikami w formie czterech małych rombów) odciśniętym dodatkowo powyżej; tego samego dnia list przekazano do 1 ekspedycji w St.Petersburgu - okrągły jednoobrączkowy datownik przejściowy na odwrocie, 5.I przesyłkę przekazano do 5 ekspedycji; kolejnym i ostatnim stemplem jest brytyjski datownik odbiorczy Bridlington; walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.33Aa
160 PLN
46792

1890 Rosja, sekretnik wysłany 31.V.1894 z Sankt Petersburga do Frydlandu, znak opłaty unieważniony kasownikiem petersburskiej poczty miejskiej na odwrocie datownik; niewielkie rozdarcie z lewej strony.


Mi.K3 
50 PLN
46793

1895 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, podwójna karta pocztowa za 4+4 kop, doskonały stan zachowania.


Mi.P2 
160 PLN
46794

1900 Rosja, list wysłany 19.V z Moskwy do Bückeburga, znaczek skasowany datownikiem poczty miejskiej, stempel odbiorczy na odwrocie.


Mi.41x 
20 PLN
46795

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, podwójna karta pocztowa: część z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem 32 PARA/ 4 KOP, część na odpowiedź bez przedruku; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
160 PLN
46796

1901 Wenden (Kieś), list wysłany 24.VII do Nottingham w Anglii, opłacony znaczkami rosyjskimi za 10 kop. i znaczkiem poczty lokalnej, skasowanym poprzez kreślenie piórem co było normalną praktyką, list w Anglii został przeadresowany, na odwrocie kasownik odbiorczy 9.AU; zwraca uwagę koperta ozdobiona tłoczonym monogramem nadawcy, ozdobionym koroną baronowską; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (na końcach ząbków minimalne przebarwienia).

Miasto Wenden to było stolicą okręgu (ziemstwa) w guberni inflandzkiej, tamtejszy rosyjski urząd pocztowy nie obsługiwał terenu okręgu, w 1862 roku miejscowy samorząd zorganizował własną służbę pocztową, wydając m.in. własne znaczki. Ta poczta lokalna była prekursorem poczt ziemskich w Rosji uruchomionych w 1864 roku.


Mi.12 
1 800 PLN
46797

1901 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu, datowniki typu lizbońskiego:
znaczek rosyjski za 10 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14¼:14¾, skasowany 4.X datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.Ж.Д.П.О." z wyróżnikiem "II" z niskimi cyframi, odciśniętym dodatkowo obok; bardzo dobry stan zachowania;
1904 widokówka opłacona znaczkiem rosyjskim za 3 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14¼:14¾, wysłana 22.III z ekspedycji na Dworcu Mikołajewski w Petersburgu do miejscowości Stara Russa, znak opłaty skasowany datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.Ж.Д.П.О." z wyróżnikiem "II" z wysokimi cyframi, odciśniętym dodatkowo poniżej; przesłana ambulansem nr 57 relacji Czudowo-Stara Russa - datownik "POCZTOWY WAGON N57" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ N57); walor w dobrym stanie zachowania;
1902 całostka za 4 kop wydania z 1889 wysłana 18.XII z ekspedycji na Dworcu Mikołajewski w Petersburgu do Frankfurtu nad Menem, znak opłaty skasowany datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.ЖЕЛ.Д." z wyróżnikiem "II" z niskimi cyframi, odciśniętym dodatkowo poniżej, datownik odbiorczy; walor w słabszym stanie zachowania (lewy dolny róg złamany, ślady archiwizacji); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.41xa, 47xI, P14
100 PLN
46798

1901 Rosja, kompletny blankiet przekazu pocztowego za 15 kop. na kwotę 25 rubli, wysłany telegraficznie 15.X z Petersburga do Kronsztadu, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasownik odbiorczy z 15.X na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
120 PLN
46799

1903 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu, datowniki typu lizbońskiego:
widokówka opłacona znaczkiem rosyjskim za 5 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14¼:14¾, wysłana 4.IV z ekspedycji na Dworcu Mikołajewski w Petersburgu do miejscowości Penza, znak opłaty skasowany datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.ВОКЗ." z wyróżnikiem "1" odciśniętym dodatkowo obok; datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania (lewy górny narożnik złamany);
1904 widokówka opłacona znaczkiem rosyjskim za 3 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14¼:14¾, przesłana miejscowo 24.XII z ekspedycji na Dworcu Mikołajewski w Petersburgu, znak opłaty skasowany datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ.ВОКЗ." z wyróżnikiem "1" odciśniętym dodatkowo obok; czerwony datownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.48xI, 47xI
120 PLN
46800

1904 Rosja, MIKOŁAJEWSKA DROGA ŻELAZNA - list polecony opłacony znaczkami rosyjskim za 7 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14¼:14¾, wysłany 5.VII z ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaki opłaty skasowane datownikiem "С.ПЕТЕРБУРГЪ П.О.НИКОЛ.Ж.Д.", zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia PETERSBURG Oddział Pocztowy Mikołajewskiej Drogi Żelaznej (С.-ПЕТЕРБУРГЪ П.О.Николаевск.ж.д.); datownik odbiorczy na odwrocie; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.49xI
160 PLN
46801

1908 Rosja, koperta za 20 kop, rozmiar: 145x120mm; jako polecona wysłana 26.5 z Charkowa do Godesberg; datownik odbiorczy 12.V na odwrocie.


Mi.U35B 
50 PLN
46802

1909 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu, datowniki owalne:
miejscowy list nadany 6.12 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczek skasowany datownikiem C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОКЗ. z wyróżnikiem "I", odciśniętym dodatkowo obok, zwraca uwagę koperta firmowa Rocznika Literackiego; dobry stan zachowania;
1907 widokówka nadana 21.4 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu do Pietrozawodska, znaczek skasowany datownikiem C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОКЗ. z wyróżnikiem "II", bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65IAa, 47yII
200 PLN
46803

1911 Rosja, widokówka wysłana 23.4 z Moskwy do Tybingi.


Mi.63, 66 
50 PLN
46804

1911 Rosja, list polecony w kopercie firmowej wysłany 31.I z Rostowa nad Donem do Bremy, dwie nalepki polecenia: z napisami grażdanką, zaklejona zagraniczną erką z napisami alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69I 
50 PLN
46805

1911 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu - datownik z wyróżnikiem "MCK.", stemple te używano w okresie 1907-14, a ich dokładne przeznaczenie jest do dziś niejasne; początkowo uważano, że jest to stempel eksperymentalny, ale ze względu na okres stosowania odrzucono tę teorię, przyjmowano też, że datownikiem tym oznaczano korespondencję przechodzącą przez Moskwę tranzytem, ale po odnalezieniu przesyłek oznaczonych tym stemplem (oferowana poniżej), a wysyłanych bezpośrednio z Moskwy także i tę teorię odrzucono; wyjaśnienie, że litery MCK - oznaczają "местная сортировка корреспонденци" (miejscowo sortownia korespondencji) również nie znalazło potwierdzenia, gdyż datownik ten znano jedynie z minimalnej ilości korespondencji; w każdym razie ten rekwizyt pocztowy spotykany jest wyłącznie na całościach przesłanych koleją do Petersburga, wysłanych z Moskwy, lub przechodzących przez Moskwę do urzędu na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu:
karta pocztowa do Petersburga wysłana 15.9 z Moskwy, znak opłaty skasowany datownikiem МОСКВА ГОР.ПОЧТ.ТЕЛ.ОТД., dodatkowo odciśniętym obok, czytelna odbitka odbiorczego datownika С.ПЕТЕРБУРГЪ МСК. z wyróżnikiem "1" po bokach; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania;
1914 list do Petersburga wysłany 9.3 z 5 ekspedycji miejskiej w Moskwie, znaczki skasowane okrągłym datownikiem МОСКВА V ЭКСПЕДIЦЯ z wyróżnikiem 2, idealna odbitka odbiorczego datownika С.ПЕТЕРБУРГЪ МСК. z wyróżnikiem "1" po bokach; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (znaczki uszkodzone przy otwieraniu koperty); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.P15, 63IAa
600 PLN
46806

1913 Rosja, AMBULANS NR.1 relacji ST.PETERSBURG-MOSKWA - ROŻNE WYRÓŻNIKI:
widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do Moskwy, znaczek skasowany 7.7 owalnym datownikiem ambulansowym ST.PETERSBURG 1 MOSKWA (C.П.БУРГЪ 1 МОСКВА) z wyróżnikiem "a"; stemple odbiorcze z 8.VII: wirnikowy i datownik; dobry stan zachowania (ubytki kredy na licu papieru);
1914 ESTONIA, widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do miejscowości Jõhvi (dziś Estonia), znaczek skasowany 7.7 owalnym datownikiem ambulansowym ST.PETERSBURG 1 MOSKWA (C.П.БУРГЪ 1 МОСКВА) z wyróżnikiem "a" odciśniętym dodatkowo obok, datownik odbiorczy IЕВВЕ; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65IIAa
400 PLN
46807

1913 Rosja, AMBULANS NR.259 relacji CZYTA-MANDŻURIA - widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.259 do Pouilly-sur-Loire we Francji, znaczki naklejone na stronie widokowej skasowane 23.11 owalnym datownikiem ambulansowym ЧИТА 259 МАНЬЧЖУРIЯ, odciśniętym również na odwrocie; datownik odbiorczy; dobry stan zachowania.


Mi.82, 84
200 PLN
46808

1915 Rosja, korespondencja do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, list polecony wysłany 10.4 z Moskwy, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzora moskiewskiego nr.198, czerwone, przejściowe datowniki Petersburga; kasownik odbiorczy 9.V na odwrocie; ładnie odciśnięta pieczęć czerwonokrzyska; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.66, 86 
200 PLN
46809

1915 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-PIOTROGÓD, po wybuchu I wojny światowej w związku ze wzrostem nastrojów antyniemieckich, brzmiącą z niemiecka nazwę Petersburg przemianowano na Piotrogród:
widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Piotrogrodu, znaczek skasowany 27.3 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 PIOTROGRÓD (МОСКВА 2 ПЕТРОГРАДЪ) z wyróżnikiem "g"; bardzo dobry stan zachowania;
widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Zurychu, znaczki skasowane 24.8 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 PIOTROGRÓD (МОСКВА 2 ПЕТРОГРАДЪ) z wyróżnikiem "e", stempelek cenzury i datownik piotrogrodzki; dobry stan zachowania;
1919 widokówka nadana 29.10 bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Piotrogrodu, owalny datownik ambulansu MOSKWA 2 PIOTROGRÓD (МОСКВА 2 ПЕТРОГРАДЪ) z wyróżnikiem "a", piotrogrodzki wirnik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania;
1920 widokówka (Klin) nadana 9.1 bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Piotrogrodu, owalny datownik ambulansu MOSKWA 2 PIOTROGRÓD (МОСКВА 2 ПЕТРОГРАДЪ) z wyróżnikiem "b"; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.84, 83
300 PLN
46810

1916 korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 1.7 z miejscowości Ilinskoje do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
46811

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 17.5 z Odessy, czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "A", przesyłkę ekspediowano dopiero po miesiącu (20.6)! stempelek cenzury odeskiej, cenzora nr.144 z dostawioną datą 19.5; kasownik odbiorczy 11.7; zwraca uwagę nietypowy datownik odeski z wyróżnikiem "ff"; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
46812

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 17.6 z miejscowości Pogoryłowo Jarosławskie do ocenzurowania w Moskwie, gdzie dotarł 21.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii; zalepka i pieczątka cenzury moskiewskiej cenzora nr.239 z parafką; kasownik odbiorczy 13.7; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
120 PLN
46813

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 4.5 z miejscowości Lipeck do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 10.6 na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.69II 
100 PLN
46814

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 6.9 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.615; zwracają uwagę dwie nalepki polecenia: krajowa z napisami grażdanką i zagraniczna alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 12.10; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
46815

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 23.7 z miejscowości Seitovskij w guberni orenburskiej, zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; stempelek cenzury orenburskiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
50 PLN
46816

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 23.5 z Kaługi, ocenzurowany w Piotrogrodzie, zagraniczna nalepka polecenia z napisem alfabetem łacińskim; dwie zalepki i dwa różne stemple cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora 82; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72II 
100 PLN
46817

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 5 kop. o podwójnym druku w pięknym stanie.


Mi.67A DD 
360 PLN
46818

1917 Rosja, seria obiegowa, znaczek za 1 R. z odwróconym środkiem, jedna lekka podlepka.


Mi.77 Bx K1 
100 PLN
46819

1926 ZSRR, opaska gazetowa ofrankowana znaczkiem za 2 kop złotem, wysłana 24.II z miejscowości Dergacze do wsi Marcynowka w rejonie Januszpolskim, na odwrocie kasownik odbiorczy Januszpol, nietypowy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.272 
40 PLN
46820

1930 ZSRR, list wysłany 3.III z Moskwy do Nowogrodu, znaczek unieważniony wirnikiem propagandowym, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.371A 
20 PLN
46821

1930 ZSRR, ilustrowana karta pocztowa, dofrankowana i wysłana 14.3 z miejscowości Dietskoje Sieło (dawniej Carskie Sioło) do Francji, kasownik tranzytowy Leningrad; karta pionowo zgięta, ale ogólnie w dobrym stanie zachowania (Mi.120 euro).


Mi.P96 
120 PLN