The auction will start on 19.04.2024

Auction 106. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41527

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
18 000 PLN
41528

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
41529

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
300 PLN
41530

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, znak opłaty unieważniony 26.IV datownikiem, dodatkowo stempel okolicznościowy "DNI MORZA", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8x1
250 PLN
SOLD
41531

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
SOLD
41532

1943 Oflag IID - formularz delegatury Francuskiego Czerwonego Krzyża na Bliskim Wschodzie (część na odpowiedź) przesłany 17.6 z obozu do centrali w Genewie, na odwrocie stempelek cenzury francuskiej w Bejrucie, na froncie stempelek cenzora obozowego nr.11 i stempelek wpływu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z numeratorem i datą "2858* 21 JUIN 1943"; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
41533

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
41534

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
41535

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
400 PLN
41536

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
41537

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
41538

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
250 PLN
SOLD
41539

1944 Syrena, gwarancja Walocha.

Fi.5IIbx
100 PLN
41540

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
41541

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
41542

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9ax2
240 PLN
41543

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
41544

1944 Rok Olimpijski, seria czysta w pięknym stanie z pełną oryginalna gumą, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
500 PLN
SOLD
41545

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
SOLD
41546

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
SOLD
41547

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
41548

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
300 PLN
41549

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
41550

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
SOLD
41551

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
41552

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
41553

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
41554

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
41555

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
41556

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
41557

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
41558

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
41559

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja.

Fi.25
50 PLN
41560

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
41561

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
SOLD
41562

1944 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
41563

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja.

Fi.28
50 PLN
SOLD
41564

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.Cp2
50 PLN
41565

1944 Syrena - SUCHE TŁOCZENIE NAPISU "POCZTÓWKA" - karta obozu IIE z czerwonobrązowym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze jasnoszarożółtawym z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" z niespotykaną usterką - dodatkowym suchym tłoczeniem napisu "POCZTÓWKA" wykonanym właściwą matrycą drukarską poniżej i lekko ukośnie w stosunku do prawidłowo wydrukowanego napisu "POCZTÓWKA"; opis - w/g klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.); idealny stan zachowania; gwarancja i opis (17IIB) Schmutz.

Fi.Cp17IIB
1 600 PLN
41566

1944 Dni Morza, karta pocztowa ze szczątkowym podwójnym drukiem znaku opłaty, szczególnie mocno widocznym w jego dolnej części (napis OBOZU), nieopisany do tej pory błąd; bardzo dobry stan zachowania (u dołu karty naturalna inkluzja w papierze); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19
300 PLN