The new auction will start soon

Auction 106. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45047

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17½ Kr (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-), dokument na zgięciach od spodu podklejony na całej długości.

Fi.Iax
Mi.1aB
120 PLN
45048

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.IIax
Mi.2B
80 PLN
45049

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
45050

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
45051

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
45052

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
45053

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.75.-).

Fi.U1-11
60 PLN
45054

1920 składany list urzędowy ze Lwowa do Tłustego.

Fi.U5
150 PLN
SOLD
45055

1920 kartka urzędowa z Poznania na poniemieckim formularzu poczty polowej, dziurki po archiwizacji.

Fi.U5
120 PLN
SOLD
45056

1920 parka znaczków z podwójnym ząbkowanie poziomym, górny znaczek podlepka, gwarancja i opis.

Fi.U5 MK
60 PLN
SOLD
45057

1920 JEDNA Z PEREŁ POLSKIEJ FILATELISTYKI; arkusik prób znaczków urzędowych z legendarnej kolekcji Straussa, zawiera po 12 sztuk prób typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami", wszystkie w kolorze ciemnoniebieskim na białym grubym papierze i tak jak je wydano bez gumy (Fi.100000.-); ostatnio oferowany w połowie lat osiemdziesiątych, przez ponad trzydzieści lat właściciel szukał istniejących teoretycznie pozostałych arkusików - w kolorze jasnoniebieskim i czerwonym na papierach grubym lub kredowym, spotykał jedynie pojedyncze próby na obu papierach; jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe arkusiki nie zachowały się w całości i ten jest jedynym istniejącym egzemplarzem, gwarancja - każdy dwunastoblok Strauss, po cztery z dwunastobloku Falkowski.

Fi.U5 P2+P6+P10
100 000 PLN
45058

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
45059

1921 "2 mk" odręczna adnotacja czerwonym atramentem na austriackich sądowych znaczkach doręczeniowych za 10h na sądowym dowodzie doręczenia - formularz o sygnaturze (Form 102 p.); bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1c
500 PLN
45060

1921 niekompletna seria znaczków urzędowych stemplowana na kopercie z Grodziska.

Fi.U2-5, U7-11
60 PLN
SOLD
45061

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
45062

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP6
200 PLN
SOLD
45063

1938 fragment dokumentu urzędowego ze znaczkiem urzędowym z Łucka.

Fi.U19
120 PLN
45064

1938 wezwanie urzędowe ze znaczkiem urzędowym.

Fi.U19
60 PLN
45065

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
45066

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
SOLD
45067

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
45068

1945 Godło Państwa, próby znaczków na urzędowe listy polecone, czerwona i czerwona o podwójnym druku, gwarancja Schmutz,.

Fi.U22I P Dp
120 PLN
45069

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
SOLD
45070

1946 czworoblok z międzypolem pomiędzy znaczkami.

Fi.U21B
50 PLN
SOLD
45071

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list wysłany 23.9 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do Gdańska, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "DNI TORUNIA 21-29.IX.46", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 46 054).

Fi.U21I
Mi.D21
40 PLN
SOLD
45072

1946 pasek znaczków międzypolem i z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U22
60 PLN
SOLD
45073

1946 pasek znaczków międzypolem i z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.U22A
70 PLN
SOLD
45074

1946 czworoblok z międzypolem pomiędzy znaczkami.

Fi.U22B
60 PLN
SOLD
45075

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłany 8.1 z Książnicy Miejskiej im.Kopernika w Toruniu do Gdańska, datownik odbiorczy na odwrocie, dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.U22I
Mi.D22
45 PLN
SOLD
45076

1946 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, znaczek z abklaczem, gwarancja Więcław.

Fi.U22II
40 PLN
SOLD
45077

1950 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, parka znaczków z silnym abklaczem.

Fi.U22
65 PLN
45078

1954 Godło państwa, znaczki do przesyłek zwykłych - czworoblok metrykalny z oznaczeniami walca (1 walec, 1 nakład, 1 moletowanie) i sektora drukarskiego, znajdującymi się nad 14 znaczkiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U23
Mi.D27A
60 PLN
SOLD
45079

1954 Godło państwa, znaczki do przesyłek zwykłych - czworoblok metrykalny z oznaczeniami walca (1 walec, 3 nakład, 4 moletowanie) i sektora drukarskiego, znajdującymi się nad 14 znaczkiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U23
Mi.D27A
60 PLN
SOLD
45080

1954 Godło państwa, znaczki do przesyłek zwykłych - czworoblok metrykalny z oznaczeniami walca (1 walec, 3 nakład, 4 moletowanie), znajdującymi się nad 14 znaczkiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U23
Mi.D27A
60 PLN
SOLD
45081

1954 znaczek z numerem walca na górnym marginesie.

Fi.U23
30 PLN
SOLD
45082

1954 czworoblok z numeracja arkuszy na dolnym marginesie.

Fi.U23
20 PLN
SOLD
45083

1954 seria znaczków urzędowych w narożnikowych czworoblokach.

Fi.U23-4
25 PLN
SOLD
45084

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
45085

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN