The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 106. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40366

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1
Mi.1, P115
2 000 PLN
40367

1920 Olsztyn, podwójna dwujęzyczna całostka z opłacona odpowiedzią wysłana z Olsztyna do Niemiec. Całostka dopłacona znaczkami z dwóch różnych wydań.

Fi.1, 16, Cp5
300 PLN
40368

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
40369

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

Fi.1-10I
100 PLN
40370

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
SOLD
40371

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w II typie, czyste.

Fi.1-10II
120 PLN
SOLD
40372

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria czysta na pierwszej podlepce, część znaczków z marginesami, znaczek za 5 Mk w kolorze ultramarynowym (Fi.264.-).

Fi.1-14a
220 PLN
40373

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
25 PLN
40374

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

Fi.3 B
20 PLN
40375

1920 Górny Śląsk - CHROSCZINNA - Chróścina, datownik typu I, ładnie odciśnięty 25.4 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
100 PLN
40376

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.600.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze i wyceniony tak samo jako czysty i kasowany (3Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
200 PLN
SOLD
40377

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

Fi.4z
30 PLN
40378

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

Fi.5, Cp2
45 PLN
40379

1920 Śląsk Cieszyński, ZNACZEK PRZEDRUKOWY SO na SKARCIE; znaczek za 50 fen. z przedrukiem S.O. typu II - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, na przekazie pocztowym wysłanym 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla (Fi.-.-); na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; nieznany do tej pory adresat; kilka znanych skartów pochodzi z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x
6 000 PLN
40380

1920 Śląsk Cieszyński, parka z podwójna perforacją pionową na prawym marginesie, na dolnym znaczki dodatkowe ząbkowanie jest w jeszcze w linii poprzedniego, na górnym już jest przesunięte, gwarancja Walisch.

Fi.5MK
150 PLN
40381

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
250 PLN
40382

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja.

Fi.6 B1
30 PLN
40383

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

Fi.6, Cp3
70 PLN
40384

1920 Śląsk Cieszyński, KAMIENICA K.BIELSKA, datownik ładnie odciśnięty 10.VII na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.7I
80 PLN
40385

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek za 70 Pfg./10 Mk.- tak jak tę wartość wydano bez gumy.

Fi.8
50 PLN
40386

1920 Kwidzyn, parka znaczków wydania mediolańskiego.

Fi.8y
150 PLN
40387

1920 Śląsk Cieszyński, czworoblok znaczków za 2,50 Kr. z przedrukiem S.O. typu I, z przesuniętym na skraj sąsiedniego znaczka ząbkowaniem pionowym, gwarancja.

Fi.9I MK
120 PLN
40388

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
140 PLN
40389

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
300 PLN
40390

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja.

Fi.11 (B1)
30 PLN
40391

1920 Kwidzyn, parka makulaturowych znaczków pierwszego wydania bez perforacji pionowej miedzy znaczkami, gwarancja Mikulski, Zöbisch.

Fi.11MK
350 PLN
40392

1920 Olsztyn, arkusz znaczka w barwie ciemno żółtozielonej wydania przedrukowego, na odwrocie kilka plamek, arkusz złożony w połowie.

Fi.11a ark.
240 PLN
40393

1920 Górny Śląsk, list wartościowy z Rybnika 22.6.20 do Wrocławia, na odwrocie pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy, listy wartościowe z terenów Plebiscytowych są bardzo rzadkie.

Fi.15, 26b
400 PLN
40394

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
40395

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
40396

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
40397

1920 Olsztyn, list na kopercie firmowej z Osterode (Ostróda) do Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.16, 19b
300 PLN
40398

1920 list polecony z Opola 12.7.20 do Niemiec, pionowa parka znaczków za 10 Pf rozdzielona pustopolem,na korespondencji rzadko spotykane, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.16, 22
300 PLN
40399

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
40400

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

Fi.18
15 PLN
40401

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego za 80 Pf z obiegu pocztowego, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.19
450 PLN
40402

1920 Górny Śląsk, list polecony z Friedrichshütte (Strzybnicy) nadany 7.9.20 do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.22, 25
200 PLN
40403

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.23b
100 PLN
40404

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe 1 Mk, frankatura pojedyncza - prawidłowo opłacony list polecony wysłany 7.6 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Zehlendorf, datownik odbiorczy 9.6 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.24
250 PLN
40405

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowany znaczek za 1,25 Mk. w rzadkim kolorze niebieskozielonym (Fi.80.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.25b
80 PLN